Назив и број јавне набавкеВрста набавке по предметуВрста набавке по поступкуРок за достављање понудаКонкурсна докуменатцијаНакнадна обавештења
Adaptacija poslovnog prostora u ulici Ilije Birčanina 25 u Novom Sadu- rolo rešetke R-500/2021-GKRadoviOtvoreni postupak17.06.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka i Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Objavljeno 01.06.2021.
Preuzimanje
Adaptacija kancelarijskog prostora u RJ Distribucija Zrenjanin R-431/2021-GKRadoviOtvoreni postupak10.06.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka i Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Objavljeno 10.05.2021.
Preuzimanje
Održavanje sistema katodne zaštite 456/2021-GKUslugeOtvoreni postupak27.05.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka i Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Objavljeno 26.04.2021.
Preuzimanje
Finansijska usluga - izdavanje činidbene bankarske garancije za zaključenje ugovora o korišćenju LNG terminala u korist Gastrade S.A,GrčkaUslugeOtvoreni postupak24.05.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 23.04.2021.
Preuzimanje
Adaptacija poslovnog prostora u ulici Ilije Birčanina 25 u Novom Sadu- rolo rešetke, R-500/2021-GKRadoviOtvoreni postupak26.04.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka i Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
Objavljeno 15.04.2021.
Preuzimanje
FIREWALL uređaj za zaštitu mrežne infrastrukture na centrali u RJ D-9/2020-SNDobraOtvoreni postupak28.01.2021,10:30Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 31.12.2020.
Preuzimanje
Računarska oprema D-4/11/2020-SNDobraOtvoreni postupak27.01.2021,10:30Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 31.12.2020.
Preuzimanje
El energija za 2021.godinu V-D-144/2020-MMDobraOtvoreni postupak21.01.2021,10:00Poziv za elektronsko podnošenje ponuda na Portalu za javne nabavke
Objavljen 30.12.2020.
Računarska oprema D-4/10/2020-SNDobraOtvoreni postupak22.01.2021,10:30Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 28.12.2020.
Preuzimanje
Usluge pranja vozila V-U-273-1/2020-MM u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Sl.glasnik R.Srbije 91/19
Partija 1 Novi Sad, Partija 2 Beograd Partija 3 Kikinda
UslugeOtvoreni postupak – okvirni sporazum22.01.2021,10:00Poziv za elektronsko podnošenje ponuda na Portalu za javne nabavke
Objavljen 28.12.2020.
Fotokopir aparat u boji A3 D-5/1/2020-SNDobraOtvoreni postupak21.01.2021,10:30Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 28.12.2020.
Preuzimanje
Garnitura elektroničarskog alata i alata za instalaciju mrežnih kablova D-66/8/2020-SNDobraOtvoreni postupak20.01.2021,10:30Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 25.12.2020.
Preuzimanje
Vulkanizerske usluge V-U-283-1/2020-MM u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Sl.glasnik R.Srbije 91/19
Partija 1 Beograd, Partija 2 Kikinda Partija 3 Pančevo
UslugeOtvoreni postupak – okvirni sporazum 14.01.2021,10:00Poziv za elektronsko podnošenje ponuda na Portalu za javne nabavke
Objavljen 21.12.2020.
Izvođenjegrađevinskih radova na Bulevaru osobođenja br. 5 u Novom Sadu R-394RadoviOtvoreni postupak31.12.2020,09:00Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 21.12.2020.
Preuzimanje
Projektovanje i izgradnja električnih instalacija na gasovodnim objektima po dobijenim rešenjima EPS-a 443UslugeOtvoreni postupak06.01.2021,10:00Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 21.12.2020.
Preuzimanje
Elektromehaničkiručni alati D-66/8/2020-TEDobraOtvoreni postupak06.01.2021,11:00Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 21.12.2020.
Preuzimanje
Vulkanizerske usluge V-U-283-2020-MMUslugeOtvoreni postupak – okvirni sporazum 04.01.2021,10:00Poziv za elektronsko podnošenje ponuda na Portalu za javne nabavke
Objavljen 17.12.2020.
Održavanje i nadogradnja web portala U-343/2020-SNUslugeOtvoreni postupak06.01.2021,10:30Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 16.12.2020.
Preuzimanje
Rezervni delovi uređaja za predgrevanje sa uslugom servisa D-182/2020-GKDobraOtvoreni postupak11.01.2021,10:00Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 11.12.2020.
Preuzimanje
Računarska oprema D-4/9/2020-SNDobraOtvoreni postupak25.12.2020,10:30Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 04.12.2020.
Preuzimanje
Agregat za struju snage do 50KW ND-80/2020-GKDobraOtvoreni postupakJavni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 20.11.2020.
Preuzimanje
Program koji radu u autocad okruženju za projektovanje objekata niskogradnje- GAVRAN-CIVIL-MODELLER D-99/2020-SNDobraOtvoreni postupak25.11.2020,10:00Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 09.11.2020.
Preuzimanje
Održavanje računarske i telekominikacione opreme U-292/2020-SN UslugeOtvoreni postupak30.11.2020,10:00Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 09.11.2020.
Preuzimanje
Obnova licenci za „SAP Sybase ASE server sa pratećim SAP licencama“ D-132/1/2020-SNDobraOtvoreni postupak23.11.2020,10:30Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 05.11.2020.
Preuzimanje
Dogradnja invertorskih aparata za zavarivanje u zaštitnoj atmosferi ND-66-3/2020-IGDobraOtvoreni postupak19.11.2020,11:00Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 04.11.2020.
Preuzimanje
Računarska oprema D-4/8/2020-SNDobraOtvoreni postupak17.11.2020,10:30Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 02.11.2020.
Preuzimanje
Računarska oprema D-4/7/2020-SNDobraOtvoreni postupak09.11.2020,10:00Javni poziv za dostavu ponuda
Objavljeno 28.10.2020.
Preuzimanje
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.12.2020.
Adaptacija poslovnog prostora Birčaninova ul NR-407/2020-GKRadoviOtvoreni postupak20.11.2020,10:00Uputstvo ponuđačima kako da sačine e-ponudu na Portalu javnih nabavki i javni poziv
Objavljeno 21.10.2020.
Preuzimanje
Usluge servisiranja, pregleda i ispitivanja EX opreme V-U-297-2020-MMUslugeOtvoreni postupak – okvirni sporazum 29.10.2020,09:00Uputstvo ponuđačima kako da sačine e-ponudu na Portalu javnih nabavki
Objavljeno14.10.2020.
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 16.11.2020.
Usluge ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA vozila V-U-271/2020-MM u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Sl.glasnik R.Srbije 91/19 U 4 PARTIJEUslugeOtvoreni postupak – okvirni sporazum 02.11.2020,10:00Uputstvo ponuđačima kako da sačine e-ponudu na Portalu javnih nabavki
Objavljeno 02.10.2020.
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma za partije 1,2,3 i 4 23.11.2020.
Računarska oprema D-4-6-2020-SNDobraOtvoreni postupak02.11.2020,10:00Objavljeno 02.10.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 17.11.2020.
Novi moduli i hadversko prilagođavanje softvera za upravljanje imovinom i održavanjem ND-119/2020-GKDobraOtvoreni postupak15.09.2020,10:00Objavljeno 30.09.2020.
Preuzimanje
Usluge registracije i tehnčkog pregleda vozila V-U-344/2020-MM u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Sl.glasnik R.Srbije 91/19UslugeOtvoreni postupak - okvirni sporazum19.10.2020,10:00Objavljeno 28.09.2020.
Preuzimanje
Dobra – sredstva za održavanje higijene V-D-150/2020-MMDobraOtvoreni postupak - okvirni sporazum19.10.2020,09:00Objavljeno 18.09.2020.
Preuzimanje
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 03.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 26.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.1 u skladu sa okvirnim sporazumom 26.11.2020.
Finansijska usluga - izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Кopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin, R-53/M/2020-TEUslugeOtvoreni postupak29.09.2020,10:00Objavljeno 11.09.2020.
Preuzimanje
Pojašnjenja 16.09.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 18.09.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 18.09.2020.
Odluka o dodeli ugovora 30.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.10.2020.
Elektromaterijal
D-245/20-BG
DobraOtvoreni postupak13.10.2020,09:00Objavljeno 11.09.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 04.12.2020.
Kuglaste slavine NP 16
D-66/1/20-BG
DobraOtvoreni postupak12.10.2020,09:00Objavljeno 10.09.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 18.09.2020.
Odluka o dodeli ugovora 30.11.2020.
Sanacija prostorija za rad u Pančevu U-154/20-BGUslugeOtvoreni postupak09.10.2020,09:00Objavljeno 09.09.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 30.11.2020.
Referentne sonde za katodnu zaštitu D-186/2020-GKDobraOtvoreni postupak21.09.2020,10:00Izmena Poziva za podnošenje ponuda i Izmena konkursne dokumantacije 07.09.2020.
Odluka o dodeli ugovora 16.10.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.11.2020.
Uložak filtera (čarape) D-252/20-BGDobraJavna nabavka male vrednosti07.09.2020,09:00Objavljeno 27.08.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 25.09.2020.
Izgradnja gasovodnih objekata dogradnja GMRS "FLOAT", MRS "BROSE", DGM 4 I 16 bar R-57-2020RadoviPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda14.09.2020,09:00Objavljeno 25.08.2020.
Preuzimanje
Servis odorizatora i remont odorizacijskih mesta sa ugradnjom novih odorizatora
U-57-1/2020
UslugeOtvoreni postupak21.09.2020,10:30Objavljeno 21.08.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 30.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.10.2020.
Građevinski radovi za sanacije i izgradnju DGM i KGP (hitne intervencije), oblikovano po partijama
R-26
RadoviOtvoreni postupak17.09.2020,10:30Objavljeno 18.08.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 04.09.2020.
Odluka o obustavi postupka za partije 3, 4 i 5
Odluke o dodeli ugovora za partije 1,2,6,7 i 8 30.09.2020.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 6 06.10.2020.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 8 06.10.2020.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 07.10.2020.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 20.10.2020.


Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 7 21.10.2020.
Merači sa mehom sa temperaturnim kompenzatorom, oblikovana po partijama
D-34/1
DobraOtvoreni postupak16.09.2020,10:30Objavljeno 12.08.2020.
Preuzimanje
Ispravka konkursne dokumentacije 14.08.2020.
Pitanja i odgovori 28.08.2020.
Pitanja i odgovori 2 04.09.2020.
Pitanja i odgovori 3 04.09.2020.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2 04.09.2020.
Odluka o dodeli ugovora za partije 1,2,3 i 4 09.10.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 2 i 4 13.10.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partije 1 i 3 16.10.2020.
Merači protoka gasa sa rotacionim klipovima
D-34
DobraOtvoreni postupak16.09.2020,10:30Objavljeno 12.08.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 19.10.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.11.2020.
Serverska radna stanica sa migracijom i proširenjem SCADA aplikacije
D-200/1/V/2020-TE
DobraOtvoreni postupak10.09.2020,10:00Objavljeno 11.08.2020.
Preuzimanje
Pojašnjenja 1 17.08.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 31.08.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 2 04.09.2020.
Odluka o dodeli ugovora 29.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20.10.2020.
Izrada ograde oko magacinskog prostora u Jagodini
R-34/20-BG
RadoviOtvoreni postupak08.09.2020,09:00Objavljeno 07.08.2020.
Preuzimanje
Odluka o obustavi postupka 24.09.2020.
Toneri za štampače i fotokopir aparate Canon
V-D-149/3/2020-DD
DobraOtvoreni postupak08.09.2020,09:30Objavljeno 06.08.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 08.10.2020.
Angažovanje akreditovane organizacije za izdavanje sertifikata o stručnoj osposobljenosti zavarivača i uređaja za zavarivanje
U-45/20-BG
UslugeOtvoreni postupak04.09.2020,09:00Objavljeno 03.08.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 24.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.09.2020.
Izrada štampanog materijala
U-92/20-BG
UslugeJavna nabavka male vrednosti12.08.2020,09:00Objavljeno 31.07.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 2 06.08.2020.
Odluka o dodeli ugovora 24.09.2020.
Obavestenje o zaključenom ugovoru 09.10.2020.
Održavanje klima uređaja
U-13/2020-TA
UslugeOtvoreni postupak oblikovan po partijama31.08.2020, 10:00Objavljeno 30.07.2020.
Preuzimanje
Odluka o obustavi postupka 24.09.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka 30.09.2020.
Alat za tekuće održavanje i radove na gasovodnom sistemu JP „Srbijagas“
D-73/8/2020-GK
DobraOtvoreni postupak31.08.2020, 10:00Objavljeno 30.07.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 23.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08.10.2020.
Baterija za 2G/3G modeme za ugradnju u elektronski korektor Elster EK280
D-47/20-BG
DobraOtvoreni postupak28.08.2020, 10:00Objavljeno 29.07.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 09.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.09.2020.
Pumpe za vodu
D-90/1/20-BG
DobraJavna nabavka male vrednosti07.08.2020, 10:00Objavljeno 28.07.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 25.09.2020.
Komplet automatska stanica katodne zaštite
D-86/V/2020-TE
DobraOtvoreni postupak27.08.2020, 10:00Objavljeno 28.07.2020.
Preuzimanje
Pojašnjenja 1 11.08.2020.
Pojašnjenja 2 11.08.2020.
Pojašnjenja 3 13.08.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 13.08.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 2 13.08.2020.
Pojašnjenja 4 13.08.2020.
Pojašnjenja 5 17.08.2020.
Pojašnjenja 6 17.08.2020.
Pojašnjenja 7 18.08.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 18.08.2020.
Pojašnjenja 8 19.08.2020.
Odluka o dodeli ugovora 24.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.10.2020.
Teflon traka
D-235/20-BG
DobraJavna nabavka male vrednosti11.08.2020, 09:00Objavljeno 28.07.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 03.08.2020.
Pitanja i odgovori 2 05.08.2020.
Odluka o dodeli ugovora 24.09.2020.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 05.10.2020.
Odluka o dodeli ugovora 26.10.2020.
Rezervni delovi za održavanje sistema katodne zaštite i električnih instalacija
D-73/2/2020-GK
DobraOtvoreni postupak28.08.2020, 10:00Objavljeno 27.07.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 18.08.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 19.08.2020.
Obaveštenje o produženju roka 19.08.2020.
Pitanja i odgovori 2 24.08.2020.
Odluka o dodeli ugovora 23.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.10.2020.
Kamion sa dizalicom
D-2/4/2020
DobraOtvoreni postupak31.08.2020, 10:00Objavljeno 24.07.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 10.08.2020.
Pitanja i odgovori 2 20.08.2020.
Odluka o dodeli ugovora 22.09.2020.
Toneri za fotokopir uređaje i štampače
V-D-149/4/2020-DD
DobraOtvoreni postupak25.08.2020, 09:30Objavljeno 23.07.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 30.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.10.2020.
Pumpe
M-D-90/2020-IG
DobraJavna nabavka male vrednosti07.08.2020, 11:00Objavljeno 23.07.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 30.07.2020.
Odluka o obustavi postupka 20.08.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka 28.08.2020.
Mašine za hladno sečenje i hidraulični alat V-D-73-3/2020-IGDobraOtvoreni postupak24.08.2020, 11:00Objavljeno 23.07.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 28.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora 04.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14.09.2020.
Kamion sa sandukom
D-2/6/2020
DobraOtvoreni postupak31.08.2020, 10:00Objavljeno 22.07.2020.
Preuzimanje
Izmena konkursne dokumentacije 27.07.2020.
Pitanja i odgovori 06.08.2020.
Pitanja i odgovori 1 10.08.2020.
Pitanja i odgovori 2 14.08.2020.
Pitanja i odgovori 3 20.08.2020.
Odluka o dodeli ugovora 22.09.2020.
Kancelarijske fotelje,ormari
D-253/3/20-BG
DobraOtvoreni postupak21.08.2020, 09:00Objavljeno 21.07.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 25.09.2020.
Inoviranje postojećih softverskih rešenja
D-103/2020-SN
DobraOtvoreni postupak20.08.2020, 10:00Objavljeno 20.07.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 10.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08.10.2020.
Rezervni delovi za „Daniel“ procesne gasne hromatografe
D-193/2020-GK
DobraOtvoreni postupak19.08.2020, 10:00Objavljeno 20.07.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 28.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22.09.2020.
Radiograska kontrola zavarnih spojeva
U-101/V/2020-TE
UslugeOtvoreni postupak17.08.2020, 10:00Objavljeno 16.07.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 28.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.09.2020.
Usluge održavanja i servisiranja motornih vozila
V-U-1-2/2020-MM
UslugeOtvoreni postupak u četiri partije20.08.2020, 09:00Objavljeno 10.07.2020.
Preuzimanje
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 1 24.07.2020.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 2 30.07.2020.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 3 05.08.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 05.08.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 12.08.2020.
Pitanja i odgovori 12.08.2020.
Odluka o dodeli ugovora za partiju 1 21.09.2020.
Odluka o dodeli ugovora za partiju 2 21.09.2020.
Odluka o dodeli ugovora za partiju 4 21.09.2020.
Odluka o dodeli ugovora za partiju 3 24.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4 15.10.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 19.10.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 22.10.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 30.10.2020.
Usluge komisije za tehnički pregled objekata u Braničevskom okrugu
U-142/20
UslugeOtvoreni postupak11.08.2020, 10:30Objavljeno 10.07.2020.
Preuzimanje
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 25.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru na osnovu okvirnog sporazuma 25.09.2020.
Obaveštenje o zaključenom pojedinačnom ugovoru br. 2 na osnovu okvirnog sporazuma 09.11.2020.
Alat
D-165/20-BG
DobraOtvoreni postupak10.08.2020, 09:00Objavljeno 09.07.2020.
Preuzimanje
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije 13.07.2020.
Konkursna dokumentacija 13.07.2020.
Pitanja i odgovori 13.07.2020.
Pitanja i odgovori 2 14.07.2020.
Pitanja i odgovori 3 16.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora 24.09.2020.
Odluka o dodeli ugovora 02.11.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.11.2020.
Klima uredjaj
D-11/3/2020-TA
DobraOtvoreni postupak07.08.2020, 10:00Objavljeno 08.07.2020.
Preuzimanje
Odluka o obustavi postupka 31.08.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka 10.09.2020.
Potrošni materijal
D-270/2020-TA
DobraOtvoreni postupak06.08.2020, 10:00Objavljeno 07.07.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 31.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.09.2020.
Profesionalni tester računarske mreže kroz bakar i optiku
D-4/5/2020-SN
DobraOtvoreni postupak06.08.2020, 10:00Objavljeno 06.07.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 19.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.09.2020.
Zaštitne maske
D-279/20-BG
DobraOtvoreni postupak05.08.2020, 09:00Objavljeno 06.07.2020.
Preuzimanje
Koksni granulat
D-240/20-BG
DobraJavna nabavka male vrednosti14.07.2020, 09:00Objavljeno 03.07.2020.
Preuzimanje
Odluka o obustavi postupka 24.07.2020.
Usluge pranja i čišćenja vozila, RJ Pančevo
V-U-3/2020-MM
UslugeOtvoreni postupak03.08.2020, 09:00Objavljeno 03.07.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 18.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14.09.2020.
Finansijska usluga - izdavanje bankarske garancije za dobro izvršenje u korist „Infrastructure Development and Constracton“ d.o.o Beograd,
U-121/V/2020-TE
UslugeOtvoreni postupak03.08.2020, 09:00Objavljeno 02.07.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 07.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.08.2020.
Finansijska usluga - izdavanje bankarske garancije za primljeni avans u korist „Infrastructure Development and Constracton“ d.o.o Beograd,
U-122/V/2020-TE
UslugeOtvoreni postupak03.08.2020, 09:00Objavljeno 02.07.2020.
Preuzimanje
Pojašnjenja 1 16.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora 07.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.08.2020.
Klima uređaj
D-11-20-BG
DobraOtvoreni postupak31.07.2020, 09:00Objavljeno 01.07.2020.
Preuzimanje
Lydo anode
D-238/2020-GK
DobraOtvoreni postupak10.08.2020, 10:00Objavljeno 01.07.2020.
Preuzimanje
Izmena konkursne dokumentacije 27.07.2020.
Obaveštenje o produženju roka 27.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora 28.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.09.2020.
Usluga organizovanog prevoza zaposlenih u Beogradu na četiri linije pri dolasku i odlasku sa posla
U-110/2020
UslugeOtvoreni postupak30.07.2020, 10:30Objavljeno 30.06.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 27.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora 07.08.2020.
Servis sredstava PPZ
M-U-27/2020-IG
UslugeJavna nabavka male vrednosti15.07.2020, 11:00Objavljeno 30.06.2020.
Preuzimanje
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 24.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 20.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 10.09.2020.
Pneumatici za vozila
D-163/2020
DobraOtvoreni postupak31.07.2020, 10:00Objavljeno 30.06.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 1 01.07.2020.
Pitanja i odgovori 2 07.07.2020.
Pitanja i odgovori 3 09.07.2020.
Pitanja i odgovori 4 21.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 21.07.2020.
Računarska oprema
D-4/4/2020-SN
DobraOtvoreni postupak23.07.2020, 10:00Objavljeno 23.06.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 10.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.09.2020.
Rezervni delovi i potrošni materijal za održavanje putničkih i teretnih vozila
D-151/V/2020-BJ
DobraOtvoreni postupak - okvirni sporazum23.07.2020, 10:00Objavljeno 23.06.2020.
Preuzimanje
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 20.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 12.10.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 u skladu sa okvirnim sporazumom 23.10.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 u skladu sa okvirnim sporazumom 13.01.2021.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3 u skladu sa okvirnim sporazumom 29.03.2021.
Klima komora industrijska
V-D-11-1-2/2020-IG
DobraOtvoreni postupak23.07.2020, 11:00Objavljeno 23.06.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 18.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 25.09.2020.
Instrument za napucavanje kablova na cev
V-D-248/2020-IG
DobraOtvoreni postupak22.07.2020, 11:00Objavljeno 22.06.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 04.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.08.2020.
Usluge održavanja i servisiranja motornih vozila u garantnom i vangarantnom roku po partijama
U-2/1-20
UslugeOtvoreni postupak20.07.2020, 10:30Objavljeno 19.06.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 2 24.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 01.07.2020.
Izjava 01.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 08.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 1 08.07.2020.
Izjava 08.07.2020.
Pitanja i odgovori 3 09.07.2020.
Pitanja i odgovori 4 14.07.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 14.07.2020.
Odluke o dodeli ugovora za partije 1-11 03.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 10.08.2020.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partije 1, 2, 6, 9, 10 i 11 14.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4 19.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 7 19.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 8 19.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5 21.08.2020.
Tretiranje protiv korova, deratizacija, dezinsekcija i suzbijanje krtica
V-U-35/2020-IG
UslugeOtvoreni postupak20.07.2020, 11:00Objavljeno 18.06.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 30.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.08.2020.
Odorizacija prirodnog gasa
U-57/2020
UslugeOtvoreni postupak21.07.2020, 10:30Objavljeno 16.06.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 30.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.08.2020.
Kancelarijske fotelje
D-253/20-BG
DobraOtvoreni postupak20.07.2020, 09:00Objavljeno 16.06.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 30.07.2020.
Revizija finansijskih izveštaja za 2020. godinu
M-U-109/2020-IG
UslugeJavna nabavka male vrednosti29.06.2020, 11:00Objavljeno 12.06.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 18.06.2020.
Pitanja i odgovori 2 24.06.2020.
Pitanja i odgovori 3 24.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora 04.08.2020.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 11.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14.10.2020.
Servis i pregled stabilnog sistema za gasenje pozara i automatske dojave PP centrale
U-26-20-BG
UslugeJavna nabavka male vrednosti22.06.2020, 10:00Objavljeno 09.06.2020.
Preuzimanje
Finansijska usluga dugoročnog kredita od poslovne banke 2.2.53.UslugeOtvoreni postupak (ne sprovodi se po ZJN)08.07.2020, 9:00Objavljeno 09.06.2020.
Preuzimanje
Pojašnjenja 1 16.06.2020.
Pojašnjenja 2 18.06.2020.
Pojašnjenja 3 23.06.2020.
Pojašnjenja 4 23.06.2020.
Pojašnjenja 5 24.06.2020.
Pojašnjenja 6 29.06.2020.
Ulja i maziva za održavanje vozila
D-169/2020-TA
RobaJavna nabavka male vrednosti- okvirni sporazum 29.06.2020, 10:00Objavljeno 08.06.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 12.06.2020.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 15.06.2020.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 29.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 29.06.2020.
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 10.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 23.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 12.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 09.11.2020.
Kancelarijski nameštaj
D-253-1/V/2020-BJ
DobraOtvoreni postupak 08.07.2020, 10:00Objavljeno 08.06.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 23.07.2020.
Usluge održavanja i servisiranja motornih vozila
V-U-1/2020-MM
UslugeOtvoreni postupak
(6 partija)
06.07.2020, 09:00Objavljeno 05.06.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora za partiju 1 22.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora za partiju 2 22.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora za partiju 3 22.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora za partiju 4 22.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora za partiju 5 22.07.2020.
Odluka o dodeli ugovora za partiju 6 22.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 06.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za patiju 4 10.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za patiju 5 10.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za patiju 1 24.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za patiju 3 24.08.2020.
Potrošni materijal
V-D-263/2020-IG
DobraOtvoreni postupak06.07.2020, 11:00Objavljeno 05.06.2020.
Preuzimanje
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 09.06.2020.
Pitanja i odgovori 1 29.06.2020.
Odluka o obustavi postupka 30.07.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka 12.08.2020.
Servis i baždarenje detektora za gas
V-U-5/2020-DD
UslugeOtvoreni postupak08.07.2020, 09:30Objavljeno 05.06.2020.
Preuzimanje
Računari i računarska oprema
D-4/3/2020-SN
DobraOtvoreni postupak07.07.2020, 10:00Objavljeno 05.06.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 20.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom 19.08.2020.
Nadogradnja postojećih licenci za programski paket "PowerBuilder"
D-145/2020-SN
DobraOtvoreni postupak03.07.2020, 10:00Objavljeno 03.06.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 11.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora 10.08.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.09.2020.
Motorni duvač i usisivač lišća
D-13/2020-TA
DobraNabavka male vrednosti08.06.2020, 10:00Objavljeno 28.05.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 01.06.2020.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 01.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29.06.2020.
Fitinzi za ugradnju telemetrijske opreme na glavnim merno-regulacionim stanicama
D-224/2020-GK
DobraNabavka male vrednosti10.06.2020, 10:00Objavljeno 26.05.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 03.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.07.2020.
Izolacioni pojačivači EX tipa
D-188/V/2020-TE
DobraOtvoreni postupak22.06.2020, 10:00Objavljeno 22.05.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 01.07.2020.
Fotokopir aparat
V-D-5-2/2020-IG
DobraOtvoreni postupak22.06.2020, 11:00Objavljeno 20.05.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 25.05.2020.
Izmene konkursne dokumentacije 26.05.2020.
Pitanja i odgovori 2 08.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora 03.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 04.08.2020.
Kuglaste slavine za gas
D-67/2020-GK
DobraOtvoreni postupak19.06.2020, 10:00Objavljeno 20.05.2020.
Preuzimanje
Pojašnjenja 1 01.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora 06.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.07.2020.
Licence za ADOBE Collection programski paket
V-D-109/2020-DD
DobraOtvoreni postupak19.06.2020, 09:30Objavljeno 18.05.2020.
Preuzimanje
Izmene konkursne dokumentacije 25.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora 03.07.2020.
Obnova licenci za softver za virtualizaciju i bekap sa podrškom
D-131/2020-SN
DobraOtvoreni postupak16.06.2020, 10:00Objavljeno 13.05.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 07.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.08.2020.
Čelične boce sa ventilima za uzorkovanje prirodnog gasa
D-89/M/2020-BJ
DobraNabavka male vrednosti25.05.2020, 10:00Objavljeno 13.05.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 21.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora 04.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09.07.2020.
Kancelarijski materijal
V-D-149/2020-DD
DobraOtvoreni postupak16.06.2020, 09:30Objavljeno 12.05.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 27.05.2020.
Pitanja i odgovori 2 02.06.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 09.06.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 09.06.2020.
Pitanja i odgovori 3 11.06.2020.
Odluka o dodeli ugovora 03.07.2020.
Radovi na sanaciji čeličnog gasovoda preko reke Zapadna Morava na lokaciji Čačak
R-131-EN
RadoviPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda25.05.2020, 10:00Objavljeno 08.05.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 04.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.07.2020.
Elektrode za elektrolučno zavarivanje
D-180/V/2020-BJ
DobraOtvoreni postupak08.06.2020, 10:00Objavljeno 07.05.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 16.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15.07.2020.
Boce za tehničke gasove
M-D-58/2020-DD
DobraNabavka male vrednosti22.05.2020, 09:30Objavljeno 04.05.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 13.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora 02.06.2020.
Klima komora industrijska
V-D-11-1/2020-IG
DobraOtvoreni postupak25.05.2020, 11:00Objavljeno 23.04.2020.
Preuzimanje
Obaveštenje o obustavi postupka 04.06.2020.
Odluka o obustavi postupka 04.06.2020.
Finansijska usluga - izdavanje činidbene bankarske garancije za zaključenje ugovora o korišćenju LNG terminala u korist Gastrade S.A, Grčka
U-120/V/2020-TE
UslugaOtvoreni postupak04.06.2020, 10:00Objavljeno 16.04.2020.
Preuzimanje
Pojašnjenja br1-6 24.04.2020.
Pojašnjenja br7-9 28.04.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 28.04.2020.
Pojašnjenja br10 04.05.2020.
Izmene konkursne dokumentacije 08.05.2020.
Izmene konkursne dokumentacije 13.05.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 15.05.2020.
Pojašnjenja br11 20.05.2020.
Izmene konkursne dokumentacije 20.05.2020.
Izmene konkursne dokumentacije 1-5, 26.05.2020.
Pojašnjenja br12, 26.05.2020.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 27.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora 16.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29.06.2020.
Izmeštanje MG-08 kod Ćuprije
R-67/2020
RadoviPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda30.04.2020, 09:00Objavljeno 16.04.2020.
Preuzimanje
Centrifugalni visokopritisni ventilator
D-11/2020-TA
DobraOtvoreni postupak15.05.2020, 10:00Objavljeno 15.04.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 06.05.2020.
Pitanja i odgovori 2 08.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora 02.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15.06.2020.
Tehnički gasovi azot helijum
V-D-178/2020-DD
DobraOtvoreni postupak11.05.2020, 09:30Objavljeno 09.04.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 16.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.07.2020.
Računarska oprema (serveri, diskovi i memorija)
D-4/1/2020-SN
DobraOtvoreni postupak05.05.2020, 10:00Objavljeno 02.04.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 12.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.07.2020.
Nove licence za softver za virtualizaciju sa podrškom
D-132/2020-SN
DobraOtvoreni postupak04.05.2020, 10:00Objavljeno 02.04.2020.
Preuzimanje
Izmena konkursne dokumentacije 28.04.2020.
Odluka o dodeli ugovora 25.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07.07.2020.
Građevinski radovi za potrebe sanacije oštećenja gasovoda otkrivenih inteligentnim kracerom
R-63/2020-GK
RadoviOtvoreni postupak27.04.2020, 10:00Objavljeno 26.03.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora partija 1 22.05.2020.
Odluka o dodeli ugovora partija 2 22.05.2020.
Obaveštenje o zaključenju ugovora za partiju 1 12.06.2020.
Obaveštenje o zaključenju ugovora za partiju 2 12.06.2020.
Fotokopir aparat
D-5/2020-SN
DobraOtvoreni postupak20.04.2020, 10:00Objavljeno 20.03.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 12.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.05.2020.
Održavanje internet stranice - hosting
M-U-96/2020-DD
UslugeNabavka male vrednosti31.03.2020, 09:30Objavljeno 17.03.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 21.04.2020.
Kategorizacija i karakterizacija otpada
U-143/2020-TA
UslugeNabavka male vrednosti26.03.2020, 10:00Objavljeno 16.03.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 17.03.2020.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 17.03.2020.
Odluka o dodeli ugovora 07.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.06.2020.
Računarska oprema
D-4/2/2020-SN
DobraOtvoreni postupak13.04.2020, 10:00Objavljeno 12.03.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 27.03.2020.
Odluka o dodeli ugovora 12.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29.05.2020.
Teretna - terenska vozila do 1700 kubika
D-2/1/2020
DobraOtvoreni postupak13.04.2020, 10:00Objavljeno 12.03.2020.
Preuzimanje
Teretna - terenska vozila do 2500 kubika
D-2/2/2020
DobraOtvoreni postupak10.04.2020, 10:00Objavljeno 11.03.2020.
Preuzimanje
Štampanje, fotokopiranje i koričenje M-U-133/2020-IGUslugeNabavka male vrednosti - okvirni sporazum23.03.2020, 11:00Objavljeno 06.03.2020.
Preuzimanje
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 02.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 22.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 07.08.2020.
Fotokopir aparat
V-D-5/2020-IG
DobraOtvoreni postupak06.04.2020, 11:00Objavljeno 05.03.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 28.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.05.2020.
Putnička vozila na CNG
D-1/2020
DobraOtvoreni postupak03.04.2020, 10:00Objavljeno 03.03.2020.
Preuzimanje
Dopunski radovi i geotehnički radovi za magistralni gasovod MG10
R-65/2019
RadoviPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda16.03.2020, 10:00Objavljeno 02.03.2020.
Preuzimanje
Teretna vozila do 1100 kubika
D-2/2020
DobraOtvoreni postupak01.04.2020, 10:00Objavljeno 02.03.2020.
Preuzimanje
Putnička vozila do 1300 kubika
D-1/1/2020
DobraOtvoreni postupak01.04.2020, 10:00Objavljeno 02.03.2020.
Preuzimanje
Izrada zaptivača od gume i zaptivnih prstenova
D-165/3/4/19-BG
DobraOtvoreni postupak20.03.2020, 09:00Objavljeno 20.02.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 06.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.05.2020.
Računari i računarska oprema
D-4/2020-SN
DobraOtvoreni postupak20.03.2020, 10:00Objavljeno 19.02.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 04.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 25.05.2020.
Nadgradni LED paneli
D-212/19-BG
DobraOtvoreni postupak18.03.2020, 09:00Objavljeno 18.02.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 06.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 01.06.2020.
Računari i računarska oprema
D-4/7/2019-SN
DobraOtvoreni postupak13.03.2020, 10:00Objavljeno 12.02.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 01.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 04.06.2020.
Finansijska usluga dugoročnog kredita od poslovne banke 2.2.1UslugeOtvoreni postupak (ne sprovodi se po ZJN)28.02.2020, 09:00Objavljeno 10.02.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 13.02.2020.
Prilog 1 13.02.2020.
Prilog 2 13.02.2020.
Pitanja i odgovori 2 14.02.2020.
Pitanja i odgovori 3 20.02.2020.
Pitanja i odgovori 4 21.02.2020.
Pojašnjenja 21.02.2020.
Kupci 31.12.2018. i 30.09.2019. 21.02.2020.
Dobavljači 31.12.2018. i 30.09.2019. 21.02.2020.
Računarska oprema - rezervni diskovi
D-4/25/2019-SN
DobraOtvoreni postupak09.03.2020, 10:00Objavljeno 07.02.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 20.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.04.2020.
Usluge prevođenja
D-152/2019
UslugeNabavka male vrednosti13.02.2020, 10:15Objavljeno 03.02.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 11.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora 20.02.2020.
Dodatak za programski paket „PowerBuilder"
D-94/2019-SN
DobraOtvoreni postupak05.03.2020, 10:00Objavljeno 03.02.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 04.03.2020.
Odluka o dodeli ugovora 21.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 21.05.2020.
Profesionalni tester računarske mreže kroz bakar i optiku
D-4/24/2019-SN
DobraOtvoreni postupak04.03.2020, 10:00Objavljeno 03.02.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 11.05.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.06.2020.
Cu cevi, luk, spojnice...
D-229/5/2019
DobraOtvoreni postupak28.02.2020, 10:00Objavljeno 29.01.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 19.02.2020.
Pitanja i odgovori 1 21.02.2020.
Pitanja i odgovori 2 21.02.2020.
Pitanja i odgovori 3 21.02.2020.
Pitanja i odgovori 4 24.02.2020.
Zaptivni materijal
M-D-196-3/2019-IG
DobraNabavka male vrednosti13.02.2020, 11:00Objavljeno 29.01.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 30.01.2020.
Pitanja i odgovori 1 10.02.2020.
Pitanja i odgovori 2 10.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora 28.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.03.2020.
Softver specijalne namene sa podrškom
D-86/4/2019-SN
DobraOtvoreni postupak28.02.2020, 10:00Objavljeno 28.01.2020.
Preuzimanje
Izmena konkursne dokumentacije 12.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora 20.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.04.2020.
Zamena dela kanalizacione mreže u Telemetriji
U-142/19-BG
UslugeNabavka male vrednosti07.02.2020, 09:00Objavljeno 28.01.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora
Regulator pritiska gasa većeg kapaciteta
D-38/2019
DobraOtvoreni postupak27.02.2020, 10:30Objavljeno 28.01.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 04.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.03.2020.
Kontrola zavarnih spojeva ultrazvukom
U-98/V/2019-TE
UslugeOtvoreni postupak27.02.2020, 10:00Objavljeno 28.01.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 06.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.03.2020.
Oprema za regulacionu liniju za GMRS B. N. Selo
D-51/V/2019-TE
DobraOtvoreni postupak24.02.2020, 10:00Objavljeno 24.01.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 31.01.2020.
Odluka o obustavi postupka 07.02.2020.
Produženje podrške za postojeći Neteexpress riverbed sa održavanjem
D-124/2019-SN
DobraOtvoreni postupak24.02.2020, 10:00Objavljeno 23.01.2020.
Preuzimanje
Izmena konkursne dokumentacije 28.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora 20.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.05.2020.
Licence za softver za automatsko instaliranje aplikacije za klijente
V-D-130/2019
DobraOtvoreni postupak25.02.2020, 09:30Objavljeno 22.01.2020.
Preuzimanje
Izmena konkursne dokumentacije 23.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 2 27.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora 06.03.2020.
Pogonsko gorivo za motorna vozila JP Srbijagas-a
V-D-154/2020-IG
DobraOtvoreni postupak21.02.2020, 11:00Objavljeno 22.01.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 29.01.2020.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 31.01.2020.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2 04.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora 05.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.03.2020.
Rezervni delovi za gasne hromatografe
D-184/V/2019-TE
DobraOtvoreni postupak20.02.2020, 10:00Objavljeno 21.01.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 03.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.03.2020.
Pneumatici za vozila
D-141/2019
DobraOtvoreni postupak20.02.2020, 10:00Objavljeno 21.01.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 27.01.2020.
Pitanja i odgovori 1 06.02.2020.
Pitanja i odgovori 2 12.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora 15.05.2020.
Obaveštenje o poništenju postupka 15.05.2020.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 04.06.2020.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 19.08.2020.
Manometri, termometri, multimetri
D-37/4/19-BG
DobraOtvoreni postupak20.02.2020, 09:00Objavljeno 20.01.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 22.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora 28.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.03.2020.
Kompatibilni for use toneri
V-D-137/2019-DD
DobraOtvoreni postupak18.02.2020, 09:30Objavljeno 16.01.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 23.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora 28.02.2020.
Servis i popravka brusilica i muljne pumpe za vodu
U-10/6/2019-TA
UslugeOtvoreni postupak17.02.2020, 10:00Objavljeno 16.01.2020.
Preuzimanje
Izmena i dopuna poziva 29.01.2020.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 29.01.2020.
Pitanja i odgovori 05.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora 10.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.04.2020.
Izrada dnevnika rada dispečerskog centra
U-81/12/19-BG
UslugeJavna nabavka male vrednosti 27.01.2020,09:00Objavljeno 15.01.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 05.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.02.2020.
Održavanje sistema za besprekidno napajanje (BSN)
U-59/2019
UslugeOtvoreni postupak 11.02.2020,10:30Objavljeno 14.01.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 26.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.02.2020.
Nadogradnja i podrška postojećih licenci (USP) za programski paket Appeon
D-281/2019-SN
DobraOtvoreni postupak 13.02.2020,10:00Objavljeno 13.01.2020.
Preuzimanje
Izmena konkursne dokumentacije 23.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora 01.04.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.05.2020.
Izrada plana zaštite od požara za gasovodne objekte visokog pritiska na teritoriji Jagodine, Svilajnca, Ćuprije, Paraćina i Popovca
U-106/3/19-BG
UslugeOtvoreni postupak14.02.2020,09:00Objavljeno 13.01.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 07.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora 26.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.03.2020.
Zamena visokonaponskih osiguraca
U-110/2019-TA
UslugeNabavka male vrednosti23.01.2020,10:00Objavljeno 13.01.2020.
Preuzimanje
Odluka o obustavi postupka 04.02.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka 05.02.2020.
Vulkanizerske usluge za vozila Pančevo, Zrenjanin i Kikinda
V-U-157-1/2019-MM
UslugeOtvoreni postupak u tri Partije u cilju zaključenja ugovora12.02.2020, 09:00Objavljeno 13.01.2020.
Preuzimanje
Odluke o dodeli ugovora za partije 1, 2 i 3 28.02.2020.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partije 1, 2 i 3 12.03.2020.
Potrošni materijal za tekuće održavanje i nesmetano funkcionisanje na gasovodnom sistemu JP „Srbijagas“
D-244/1/2019-GK
DobraOtvoreni postupak 10.02.2020,10:00Objavljeno 10.01.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 24.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.03.2020.
Usluge komisije za tehnički pregled objekata, oblikovanu po partijama
U-134
UslugeOtvoreni postupak 10.01.2020,10:00Objavljeno 09.01.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 22.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 22.01.2020.
Pitanja i odgovori 2 28.01.2020.
Pitanja i odgovori 3 30.01.2020.
Pitanja i odgovori 4 06.02.2020.
Odluke o dodeli ugovora za partije 1-5 26.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 09.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5 09.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 11.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 11.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4 11.03.2020.
Usluge komisije za tehnički pregled objekata, oblikovanu po partijama
U-134
UslugeOtvoreni postupak 10.01.2020,10:00Objavljeno 09.01.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 22.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 22.01.2020.
Pitanja i odgovori 2 28.01.2020.
Pitanja i odgovori 3 30.01.2020.
Pitanja i odgovori 4 06.02.2020.
Odluke o dodeli ugovora za partije 1-5 26.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 09.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5 09.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 11.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 11.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4 11.03.2020.
Кол центар - дистрибуција 0800 021 020
Комерцијала - рачуни 0800 202 024
Позиви на ове бројеве су бесплатни