Доња топлотна вредност природног гаса на излазима са транспортног система јп Србијагас

Кол центар - техника 0800 021 020 Комерцијала - рачуни 0800 202 024 Позиви на ове бројеве су бесплатни