Доња топлотна вредност природног гаса на излазима са транспортног система јп Србијагас

Кол центар - техника 0800 021 020
Комерцијала - рачуни 0800 202 024
Позиви на ове бројеве су бесплатни