Јавне набавке

Закон о јавним набавкама

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке и набавке на које се Закон не примењује у ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад

План јавних набавки за 2024. годину

Измењена верзија Плана јавних набавки за 2023. годину (План 3)

Измењена верзија Плана јавних набавки за 2023. годину (План 2)

План јавних набавки за 2023. годину

Измењена верзија Плана јавних набавки за 2022. годину (План 6)

Измењена верзија Плана јавних набавки за 2022. годину (План 5)

Измењена верзија Плана јавних набавки за 2022. годину (План 4)

Измењена верзија Плана јавних набавки за 2022. годину (План 3)

Измењена верзија Плана јавних набавки за 2022. годину (План 2)

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2020. годину

Прва измена плана јавних набавки за 2020. годину

Друга измена плана јавних набавки за 2020. годину