О ПРИРОДНОМ ГАСУ

Природни гас као мешавина гасовитих угљоводоника са доминацијом метана представља изузетно вредан енергент и хемијску сировину која поседује и значајне технолошко-економске, и еколошке предности у односу на конвенционална горива. Природни гас је готово идеално гориво које се лако меша са ваздухом, има велику брзину сагоревања без дима, чађи и чврстих остатака, и као такав, не загађује околину. Искуство земаља са дугом традицијом коришћења гаса показује да је природни гас и један од најбезбеднијих енергената.

Природни гас данас се вишеструко користи: у индустрији, за комерцијалну употребу, у широкој потрошњи, за производњу електричне енергије, као сировина у производњи, а користи се и за погон моторних возила.

Природни гас се примарно састоји од метана, али укључује остале теже угљоводонике, као и угљен диоксид и азот. Од састава гаса зависи и његова топлотна вредност – колико енергије “носи” у себи.

Уобичајени састав и топлотна вредност увозног природног гаса у Србији су :

САСТАВ ГАСА У МОЛЕКУЛСКИМ ПРОЦЕНТИМА
Metan C1 Etan C2 Propan C3 I-Butan IC4 N-Butan I-Pentan N-Pentan Neo-Pen NeoC5 Hexan C6+ Azot N2 Ug.Dio. C02) Donj. topl. vr.
kj/m3
Gustina gasa
kg/m3
96,184 1,624 0,508 0,086 0,089 0,018 0,012 0,000 0,019 0,990 0,471 34,432 0,7112

Специфичности природног гаса

Домаћинства, за грејање просторија, загревања воде и кување, углавном користе дрва, угаљ, лож уље, електричну енергију, соларну енергију и гас. Електрична енергија свакако има низ познатих предности у односу на друге енергенте. Политиком цена све више ће се дестимулисати коришћење елекричне енергије за загревање, па ће се на тај начин елиминисати као енергент. Мане и предности дрва, угља и лож уља, најраспрострањенијих видова коришћења енергије код нас, добро су познате нашим грађанима. Соларна енергија нема масовну примену, и углавном се користи за загревање воде.

Актуелни токови на светском тржишту енергената указују на растућу улогу и значај природног гаса. Процене резерви природног гаса указују на количине довољне за наредних 100 година. Усклађени развој три “Е” (енергија, економија, екологија) природном гасу даје предност у односу на друга конвенцијална горива. Због тога се гас сматра енергентом у експанзији, односно енергентом XXИ века.

Стратегија дугорочног развоја енергетике Србије у периоду до 2020. године, са визијом до 2050. године, истиче гас као енергетски извор 21.века, и еколошки најприхватљивије конвенционално гориво.

Нашим стандардима су утврђени високи захтеви које треба да испуне гасовита горива за коришћење у домаћинству. Постоје четири групе гасовитих горива. По класификацији гасовитих горива, у другу групу спадају земни гасови из природних налазишта, богати метаном. У Србији се користити природни гас друге групе из Русије (Сибира) и из Баната. Природни гас се увози преко Мађарске, (улаз код Хоргоша), а у току је изградња прикључка из Бугарске.

Природни гас, уз угаљ и остала чврста горива, једини је примарни облик енергије који се, уз елементарну припрему, може непосредно употребљавати. Сви остали облици енергије (сирова нафта, водена снага, нуклеарно гориво И сл.) морају се трансформисати у погодније облике (деривате нафте, електричну енергију, водену пару или врелу воду).То захтева градњу постројења за енергетске трансформације, уз одређене губитке и велике инвестиције. Због тога је оправдано настојање да се што више природног гаса непосредно употребљава.

Непосредном употребом природног гаса може се у домаћинствима задовољити од 80-85% енергетских потреба (грејање просторија, кување, припрема топле воде). Употребом гаса у појединачним ложиштима за грејање, постиже се већа ефикасност него употребом вреле воде из топлана и котларница. У поређењу са централним топловодним системима, развођење природног гаса дистрибутивном мрежом има и других предности: мање инвестиције, јер није потребна изградња топлана и котларница; гасна мрежа је јефтинија од вреловодне која мора бити топлотно изолована, и мора имати топлотни вод. Употреба природног гаса, уз остало, има и предност што се њиме минимално загађује околина. Природни гас не садржи загађиваче, па се његовим сагоревањем добија само угљен-диоксид и водена пара.

Практичне предности гаса су:

 • прикључењем на цевну мрежу за развод гаса иза кућне мерно-регулационе станице престају бриге о транспорту и складиштењу као код угља и дрва;
  утрошени гас плаћа се месечно, након потрошње;
 • степен искоришћења је висок (нема губитака на почетно грејање плоче за кување и слично;
 • нема проблема око паљења и одржавања ватре, нема пепела и шљаке, нечистоће око ложишта;
 • котларница на гас се може поставити на таван, чиме се штеди простор у подруму;
 • комбиновани котлови-бојлери се могу поставити у купатило за етажно грејање и загревање воде у стану;
 • постојећа ложишта за друге врсте горива се могу користити за гас променом горионика код котлова за етажно (централно) грејање, монтажом пламеника у каљеву пећ као и монтажом горионика у одговарајуће пећи за чврста горива;
 • природни гас је универзални носилац енергије који омогућује модернизацију и повећање економичности многих индустријских, технолошких процеса и постројења уз мање загађење животне средине;
 • природни гас се може користити као сировина у хемијској индустрији за производњу водоника, метана, амонијака, чађи…Отварају се нове перспективе развоја у нашој средини;
 • могућа је потпуна аутоматизација процеса сагоревања природног гаса за постројење са широким опсегом оптерећења И високим степеном корисности;
  употребом гаса отварају се нове перспективе развоја индустрије и предузетништва.
Купите прикључак на 36 рата
Желите да се информишете
или упутите питање у вези са коришћењем услуга компаније Оператор Дистрибутивног Система СРБИЈАГАС?
Налазимо Вам се на располагању. Можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра на број
0800 021 020
Позив на овај број је бесплатан