Енергетску делатност дистрибуције природног гаса,

ЈП ”Србијагас” Нови Сад, обавља на основу лиценце за обављање енергетске делатности дистрибуције гаса, решење број 311.01-40/2006-Л-И од 31.10.2006. године на гасоводном систем ниског притиска до 6 бара и дистрибутивном систему средње притиска од 6 до 16 бара. Организована је територјално преко осам радних јединица:

1.
РЈ Дистрибуције Кикинда

2.
РЈ Дистрибуције Панчево

3.
РЈ Дистрибуције Зрењанин

4.
РЈ Дистрибуције Нови Сад

5.
РЈ Дистрибуције Београд

6.
РЈ Дистрибуције Јагодина

7.
РЈ Дистрибуције Крагујевац

8.
РЈ Дистрибуције Чачак

Oсновне карактеристике дистрибутивног гасоводног система

Средњи притисак:
6 до 16 бара

Дужина:
600 км

Ниски притисак:
до 6 бара

Дужина:
око 6.033 км

Старост:
10 година (просечна)

ЈП „Србијагас“ активности дистрибуције интензивно је почео да развија крајем прошлог и почетком овог века. Наше предузеће данас дистрибуира природни гас до крајњих потрошача-домаћинстава и привредних субјеката у 57 општина Републике Србије. Дужина дистрибутивне мреже износи 6033 км. Више од 90.000 домаћинстава прикључено је на дистрибутивну гасну мрежу наше компаније.