ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ДИСТРИБУТИВНИ ГАСОВОДНИ СИСТЕМ ОПЕРАТОРA ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ЈП СРБИЈАГАС

Предуслов за прикључење објекта потрошача на дистрибутивни гасоводни систем је постојање, односно започета изградња дистрибутивне гасоводне мреже у непосредној близини вашег објекта, односно- у вашој улици, у непосредној близини ваше улице.

Упутство за прикључење на дистрибутивну мрежу можете пронаћи на нашем сајту, као и списак документације која је потребна како би се поступак извршио  За све наше будуће кориснике креирали смо алгоритам прикључења којим се, у зависности од типа потрошача и прикључка, једноставно приказује који су потребни кораци при прикључењу на дистрибутивну гасоводну мрежу.

Корисник који жели да се прикључи на дистрибутивну мрежу  подноси захтев за одобрење за прикључење на дистрибутивни систем (уз достављање потребне документације, чији списак можете пронаћи на нашем сајту). На основу поднетог захтева заказује се излазак стручног лица ради дефинисања техничког решења за прикључење објекта на дистрибутивну гасоводну мрежу. Захтев за одобрење за прикључење на дистрибутивни систем уз достављену документацију се разматра од стране овлашћеног лица. Уколико се захтев одобри, издаје се решење за прикључење чиме се стичу услови за уговарање гасног прикључка. Важи за све типове прикључака.

Постоје три типа прикључака:

    • Типски прикључак (један мерно регулациони сет – једна стамбена / пословно привредна јединица)
    • Групни прикључак (један регулациони сет – више мерних сетова по стамбеним / пословно привредним јединицама)
    • Индивидуални прикључак (прикључак на дистрибутивну мрежу притиска од 6 бар до16 бар, као и на дистрибутивну мрежу притиска испод 6 бар са максималним капацитетом мерно-регулационе станице (МРС) изнад 10 м³/)

Права и обавезе уговорених страна се прецизно дефинишу уговором.

[jag_addons_fb_hover_image jag_himg_fimage=“https://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2021/03/kupi-prikljucak-scaled.jpg“ jag_himg_fcolor=“rgba(0,100,177,0.5)“ jag_himg_gradient_overlay=“1″ jag_himg_fcolor_2=“rgba(0,100,177,0.7)“ jag_gradient_orientation=“jag-gradient-horizontal“ jag_himg_style=“jag-himg-s1″ jag_snow_style=“jag-snow-none“ jag_himg_defaulttitle=“1″ jag_himg_defaulthover=“1″ jag_himg_height=“350″ icon_fontawesome=““ jag_himg_ficonsize=“jag_icon_medium“ jag_himg_iconcolor=“#ffffff“ jag_himg_align=“jag-align-center“ jag_himg_valign=“jag-align-middle“ jag_himg_title=“Могућност плаћања прикључења на 36 рата“ jag_himg_titlesize=“36″ jag_himg_titlecolor=“#ffffff“ jag_himg_titlebgcolor=““ jag_himg_subtitle=““ jag_himg_stitlesize=“20″ jag_himg_stitlecolor=“#ffffff“ jag_himg_stitlebgcolor=““ jag_himg_showbutton=“0″ jag_himg_buttontext=““ jag_himg_buttonurl=““ jag_himg_btnsize=“jag-btn-medium“ jag_himg_btntype=“jag-btn-fill“ jag_himg_btntextecolor=“#000000″ jag_himg_btnbg=“#ffffff“ jag_himg_clickable=“0″ jag_himg_extra_class=“hoverfontweight“ jag_himg_mdefaulthover=““ jag_himg_mheight=““ jag_himg_mtitlesize=““ jag_himg_mstitlesize=““ /]
[jag_addons_fb_hover_image jag_himg_fimage=“https://www.srbijagas.com/wp-content/uploads/2021/03/kontakt-dole.jpg“ jag_himg_fcolor=“rgba(0,100,177,0.7)“ jag_himg_gradient_overlay=“1″ jag_himg_fcolor_2=“rgba(0,100,177,0.5)“ jag_gradient_orientation=“jag-gradient-horizontal“ jag_himg_style=“jag-himg-s1″ jag_snow_style=“jag-snow-none“ jag_himg_defaulttitle=“1″ jag_himg_defaulthover=“1″ jag_himg_height=“350″ icon_fontawesome=““ jag_himg_ficonsize=“jag_icon_medium“ jag_himg_iconcolor=“#ffffff“ jag_himg_align=“jag-align-center“ jag_himg_valign=“jag-align-middle“ jag_himg_title=“Желите да се информишете“ jag_himg_titlesize=“36″ jag_himg_titlecolor=“#ffffff“ jag_himg_titlebgcolor=““ jag_himg_subtitle=“или упутите питања у вези са коришћењем услуга Оператора дистрибутивног цистема СРБИЈАГАС,
можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра
0800 021 020.
Позив на овај број је бесплатан.“ jag_himg_stitlesize=“20″ jag_himg_stitlecolor=“#ffffff“ jag_himg_stitlebgcolor=““ jag_himg_showbutton=“0″ jag_himg_buttontext=““ jag_himg_buttonurl=““ jag_himg_btnsize=“jag-btn-medium“ jag_himg_btntype=“jag-btn-fill“ jag_himg_btntextecolor=“#000000″ jag_himg_btnbg=“#ffffff“ jag_himg_clickable=“0″ jag_himg_extra_class=“hoverfontweight“ jag_himg_mdefaulthover=““ jag_himg_mheight=““ jag_himg_mtitlesize=““ jag_himg_mstitlesize=““ /]