Кликом на линкове испод преузмите одговарајући Уговор

Попуњавате рубрике у Уговору са подацима о називу фирме, одговорном лицу, ПИБ-у итд. (на првој страни)

Уколико имате нејасноћа или дилема обратите се на следеће адресе-телефоне:

Контакти у Београду су:
011/3539-150 Дејан Рашковић, Кристина Дреновац
011/3539-158 Слађана Матовић
011/3539-266 Александар Савкић

Особе за контакт у Новом Саду су:
021/ 481-1233 Владимир Митровић
021/ 481-1265 Стеван Јовановић
021/ 481-1221 Јадранко Бркљач
021/ 481-1058 Снежана Бобић

Попуњавате податке у табелама датим у прилогу Уговора.Уговор потпишете и заведете у потребном броју примерака (четири)

Доставити нам попуњен, потписан и оверен Уговор са прилозима на адресу:
ЈП „Србијагас“, Булевар ослобођења 69, 21101 Нови Сад

ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ -ПРАВНА ЛИЦА:

Уговор БГ – јавно снабдевање – крајњи купац – правно лице – МП Преузми
Уговор НС – јавно снабдевање – крајњи купац – правно лице – МП Преузми
Уговор БГ – јавно снабдевање – крајњи купац – правно лице – РНРВВ Преузми
Уговор NS – јавно снабдевање – крајњи купац – правно лице – РНРВВ Преузми

ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ – ДОМАЋИНСТВА:

Захтев за закључење уговора Преузми
Уговор БГ – јавно снабдевање – крајњи купац – домаћинство – МП Преузми
Уговор NS – НС – јавно снабдевање – крајњи купац – домаћинство – МП Преузми
Уговор BG – БГ – јавно снабдевање – крајњи купац – домаћинство – РНРВВ Преузми
Уговор NS – НС – јавно снабдевање – крајњи купац – домаћинство – РНРВВ Преузми

СНАБДЕВАЊЕ КРАЈЊИХ КУПАЦА

Уговор Снабдевање – крајњи купац – ПзП – МИ на ТС и ДС Преузми
Уговор Снабдевање – крајњи купац – до 500 – ПС – МИ на ТС и ДС Преузми
Уговор Снабдевање – крајњи купац – преко 500 – ПС – МИ на ТС и ДС Преузми

СНАБДЕВАЊЕ – МИ НА ТС

Уговор Снабдевање – крајњи купац велики – ПС – МИ на ТС Преузми
Уговор Снабдевање – снабдевач – ОП – МИ на ТС Преузми

СНАБДЕВАЊЕ СНАБДЕВАЧА

Уговор Снабдевање – снабдевач – ОП – МИ на ТС и ДС Преузми
Уговор Снабдевање – снабдевач – ПзП – МИ на ТС и ДС Србијагас Преузми

СНАБДЕВАЊЕ – ТРГОВЦИ КПГ

Уговор Снабдевање – крајњи купац ТКПГ – ПС – МИ на ДС Преузми
Уговор Снабдевање – крајњи купац ТКПГ – ПС – МИ на ТС Преузми

РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ

Уговор Резервно снабдевање Преузми