Кликом на линкове испод преузмите одговарајући Уговор

Попуњавате рубрике у Уговору са подацима о називу фирме, одговорном лицу, ПИБ-у итд. (на првој страни)

Уколико имате нејасноћа или дилема обратите се на следеће адресе-телефоне:

Контакти у Београду су:
011/3539-150 Дејан Рашковић, Кристина Дреновац
011/3539-158 Слађана Матовић

Особе за контакт у Новом Саду су:
021/ 481-1233 Владимир Митровић
021/ 481-1265 Марко Мркела
021/ 481-1221 Јадранко Бркљач
021/ 481-1058 Снежана Бобић

Попуњавате податке у табелама датим у прилогу Уговора.Уговор потпишете и заведете у потребном броју примерака (четири)

Доставити нам попуњен, потписан и оверен Уговор са прилозима на адресу:
ЈП „Србијагас“, Булевар ослобођења 69, 21101 Нови Сад

СНАБДЕВАЊЕ КРАЈЊИХ КУПАЦА

Уговор-КК на слободном тржишту-до 5000MWh-ПС Преузми
Уговор-КК на слободном тржишту-преко 5000MWh-ПС Преузми
Уговор-КК на слободном тржишту-преко 5000MWh-ПЗП Преузми

СНАБДЕВАЊЕ СНАБДЕВАЧА

Уговор-Снабдевач-ПС-МИ на ТС и ДС Преузми
Уговор-Снабдевач-ПС-МИ на ТС и ДС (уговорени капацитет) Преузми
Уговор-Снабдевач-ПЗП Преузми

РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ

Уговор Резервно снабдевање Преузми

ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ -ПРАВНА ЛИЦА:

Уговор – јавно снабдевање – крајњи купац – правно лице – РНРВВ Преузми
Уговор – јавно снабдевање – крајњи купац – правно лице – МП Преузми

ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ – ДОМАЋИНСТВА:

Захтев за закључење уговора Преузми
Уговор НС – јавно снабдевање – крајњи купац – домаћинство – МП Преузми
Уговор БГ – јавно снабдевање – крајњи купац – домаћинство – МП Преузми
Уговор НС – јавно снабдевање – крајњи купац – домаћинство – РНРВВ Преузми
Уговор БГ – јавно снабдевање – крајњи купац – домаћинство – РНРВВ Преузми