Назив и број јавне набавкеВрста набавке по предметуВрста набавке по поступкуРок за достављање понудаКонкурсна докуменатцијаНакнадна обавештења
Finansijska usluga - izdavanja bankarske garancije za dobro izvršenje u korist „Infrastructure Development and Constracton“ U-497/2024-TEUslugaOtvoreni postupak19.07.2024 10:00Javni poziv
Objavljeno 12.06.2024.
Preuzimanje
Finansijska usluga - izdavanje činidbene bankarske garancije za zaključenje ugovora o korišćenju LNG terminala u korist Gastrade S.A,Grčka u skladu sa TUA ugovorom U-470/2023-TEUslugaOtvoreni postupak31.01.2024 10:00Javni poziv
Objavljeno 27.12.2023.
Preuzimanje
Radiografska kontrola zavarnih spojeva U-380/2023-TEUslugaOtvoreni postupak26.01.2024 09:00Javni poziv
Objavljeno 25.12.2023.
Preuzimanje
Led paneli za unutrašnju rasvetu D-302/1/2023-GKDobraOtvoreni postupak26.12.2023 10:00Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 23.11.2023.
Preuzimanje
Proširenje postojećeg SCADA sistema za nadzor i upravljanje ASKZ i uspostavljanje Kontrolnog nadzornog centra Beograd D-493/2023-GKDobraOtvoreni postupak05.12.2023 10:00Javni poziv za dostavljanje ponuda
Objavljeno 02.11.2023.
Preuzimanje
Osiguranje zaposlenih, nekretnina, postrojenja i opreme U-455/2023-GKUslugaOtvoreni postupak28.11.2023 10:00Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 13.10.2023.
Preuzimanje
Kuglaste slavine i ventili D-92/2023-TEDobraOtvoreni postupak30.10.2023 09:00Javni poziv za dostavljanje ponuda
Objavljeno 27.09.2023.
Preuzimanje
Sonde za automatske stanice katodne zaštite D-237/2023-GKDobraOtvoreni postupak04.10.2023 10:30Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 12.09.2023.
Preuzimanje
Lido anode D-286/2023-GKDobraOtvoreni postupak04.10.2023 10:00Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 12.09.2023.
Preuzimanje
Materijal za održavanje sistema katodne zaštite D-291/2023-GK
DobraOtvoreni postupak05.10.2023 10:30Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 01.09.2023.
Preuzimanje
Izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u okviru projekta gasifikacije naseljenih mesta na teritoriji grada Sremska Mitrovica, U-471/4/1/2023-TE
UslugaOtvoreni postupak17.07.2023 10:00Javni poziv za dostavljanje ponuda
Objavljeno 05.07.2023.
Preuzimanje
Finansijska usluga - izdavanja bankarske garancije za dobro izvršenje u korist „Infrastructure Development and Constracton“ d.o.o Beograd, U-467/2023-TEUslugaOtvoreni postupak01.08.2023 10:00Javni poziv za dostavljanje ponuda
Objavljeno 30.06.2023.
Preuzimanje
Консултантске услуге у области финансија- процена имовине У-475/2023-ТЕUsluga14.07.2023 10:00Obrazac strukture cene
Javni poziv za dostavljanje ponuda
Objavljeno 12.06.2023.
Preuzimanje
Zamena boca i ventila za TNG na putničkim vozilima
ZNP-U-78/2023-IG
UslugaNabavka na koju se ZJN ne primenjuje27.06.2023 10:00Zahtev za podnošenje ponuda
Poziv za dostavljanje ponuda
Objavljeno 07.06.2023.
Preuzimanje
Troškovi usluge prevođenja U-479/2022-GKUslugaOtvoreni postupak01.02.2023 10:00Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 29.12.2022.
Preuzimanje
Održavanje,servis i zamena uređaja i boca za TNG na putničkim vozilima ZNP-U-81/2022-IGUslugaNabavka na koju se ZJN ne primenjuje18.01.2023,10:00Zahtev za podnošenje ponuda
Poziv za dostavljanje ponuda
Objavljeno 28.12.2022.
Preuzimanje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Objavljeno 06.02.2023.
Preuzimanje
Usluga radiografske kontrole zavarnih spojeva
U-382/2022-P
UslugaOtvoreni postupak10.01.2023,10:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 09.12.2022.
Preuzimanje
Finansijska usluga – izdavanje činidbene bankarske garancije za zaključenje ugovora o korišćenju LNG terminala u korist Gastrade S.A., Grčka u skladu sa TUA ugovorom
U-671/V/2022-TE
UslugaOtvoreni postupak23.12.2022,10:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 07.12.2022.
Preuzimanje
Zapreminska merila sa rotacionim klipovima D-34/V/2022-TEDobraOtvoreni postupak20.12.2022,09:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 16.11.2022.
Preuzimanje
Usluga radiografske kontrole zavarnih spojeva
U-382/V/2022-TE
UslugeOtvoreni postupak01.12.2022,10:00Javni poziv i obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni
Objavljeno 31.10.2022.
Preuzimanje

ISPRAVKA
Javni poziv - sektorski naručilac - prečišćeni tekst
Objavljeno 01.11.2022.
Preuzimanje
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama
Preuzimanje
Potrošni materijal za obradu i zavarivanje cevi
D-330/2022-GK
DobraOtvoreni postupak31.10.2022,10:00Javni poziv i obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni
Objavljeno 27.09.2022.
Preuzimanje
Usluga angažovanja radnika
U-476/2022-TE
UslugeOtvoreni postupak29.09.2022,10:00Javni poziv i obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni
Objavljeno 16.08.2022.
Preuzimanje
Osiguranje zaposlenih, nekretnina, postrojenja i opreme
U-454/2022-GK
UslugeOtvoreni postupak27.09.2022,10:00Javni poziv i obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni
Objavljeno 16.08.2022.
Preuzimanje
Bankarska garancija u korist IDC kompanije za dobro izvršenje posla
2022./2023.god. U-470/V/2022-TE
UslugeOtvoreni postupak14.07.2022,09:00Javni poziv i obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni
Objavljeno 13.06.2022.
Preuzimanje
Led rasveta D-347/2022-GKDobraOtvoreni postupak06.07.2022,10:00Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 03.06.2022.
Preuzimanje
Led paneli za unutrašnju rasvetu D-311/2022-GKDobraOtvoreni postupak01.07.2022,10:00Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 30.05.2022.
Preuzimanje
Filter separator sa rotametrom D-104/2022-GKDobraOtvoreni postupak14.06.2022,10:00Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 11.05.2022.
Preuzimanje
Održavanje trafostanice i napojnih vodova U-540/2022-GKUslugeOtvoreni postupak30.05.2022,10:00Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 28.04.2022.
Preuzimanje
Dvostepeni regulatori pritiska D-83/2022-GKDobraOtvoreni postupak06.05.2022,10:00Javni poziv-sektorska nabavka i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 05.04.2022.
Preuzimanje
Krečenje poslovnih prostorija u RJ Distribucija u Novom Sadu, R-566/V/2022-TERadoviOtvoreni postupak - rezervisana jn18.04.2022,09:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 31.03.2022.
Preuzimanje
Finansijska usluga - izdavanje činidbene bankarske garancije za zaključenje ugovora o korišćenju LNG terminala u korist Gastrade S.A,Grčka,jn.br.U-389/V/2021-TEUslugeOtvoreni postupak17.01.2022,09:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 21.12.2021.
Preuzimanje
Održavanje građevinskih objekata , jn.br. R-412/V/2021-TERadoviOtvoreni postupak21.01.2022,09:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 21.12.2021.
Preuzimanje
Led paneli D-283/2021-GKDobraOtvoreni postupak20.12.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 09.12.2021.
Preuzimanje
Prenosni uređaj za merenje otpornosti tla D-63/2021-GKDobraOtvoreni postupak10.01.2022,10:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 08.12.2021.
Preuzimanje
Finansijska usluga - izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izmeštanja gasovoda u svrhu izgradnje autoputa „Moravski koridor“
U-531/1/V/2021-TE
UslugeOtvoreni postupak31.12.2021,09:30Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 30.11.2021.
Preuzimanje
Radovi na adaptaciji kancelarijskog prostora u sektoru tehničke podrške R-418/V/2021-TERadoviOtvoreni postupak - rezervisana javna nabavka31.12.2021,09:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 30.11.2021.
Preuzimanje
Radovi na adaptaciji radnih i pomoćnih prostorija u Novom Sadu, R-416/V/2021-TERadoviOtvoreni postupak - rezervisana javna nabavka27.12.2021,09:30Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 26.11.2021.
Preuzimanje
Finansijska usluga - izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izmeštanja gasovoda u svrhu izgradnje autoputa „Miloš Veliki“, U-531/V/2021-TEUslugeOtvoreni postupak27.12.2021,09:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 26.11.2021.
Preuzimanje