“Делатности Jавног предузећа „Србијагас“, Нови Сад су:

Поред претежне делатности – Трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже, ЈП „Србијагас“ самостално или преко зависног односно повезаног лица, обавља и следеће енергетске делатности од општег интереса, у свему у складу са Законом о енергетици:

[jag_addons_fb_iconbox jag_iconbox_style=“jag-iconbox-s1″ jag_iconbox_effect=“jag-iconbox-e1″ jag_iconbox_fcolor=““ jag_iconbox_ficonsize=“jag_icon_medium“ icon_fontawesome=“fa-road fas“ jag_iconbox_iconcolor=“rgba(0,100,177,0.88)“ jag_iconbox_title=““ jag_iconbox_titlesize=“16″ jag_iconbox_titlecolor=“#ffffff“ jag_iconbox_buttonurl=““ jag_iconbox_align=“jag_icon_center“ jag_iconbox_shadow=“0″ jag_iconbox_shadowcolor=“#efefef“ jag_iconbox_extra_class=““ /]

оператора
транспортног
система

[jag_addons_fb_iconbox jag_iconbox_style=“jag-iconbox-s1″ jag_iconbox_effect=“jag-iconbox-e1″ jag_iconbox_fcolor=““ jag_iconbox_ficonsize=“jag_icon_medium“ icon_fontawesome=“fa-globe fas“ jag_iconbox_iconcolor=“rgba(0,100,177,0.7)“ jag_iconbox_title=““ jag_iconbox_titlesize=“16″ jag_iconbox_titlecolor=“#ffffff“ jag_iconbox_buttonurl=““ jag_iconbox_align=“jag_icon_center“ jag_iconbox_shadow=“0″ jag_iconbox_shadowcolor=“#efefef“ jag_iconbox_extra_class=““ /]

оператора дистрибутивног система

[jag_addons_fb_iconbox jag_iconbox_style=“jag-iconbox-s1″ jag_iconbox_effect=“jag-iconbox-e1″ jag_iconbox_fcolor=““ jag_iconbox_ficonsize=“jag_icon_medium“ icon_fontawesome=“fa-burn fas“ jag_iconbox_iconcolor=“#f7a82d“ jag_iconbox_title=““ jag_iconbox_titlesize=“16″ jag_iconbox_titlecolor=“#ffffff“ jag_iconbox_buttonurl=““ jag_iconbox_align=“jag_icon_center“ jag_iconbox_shadow=“0″ jag_iconbox_shadowcolor=“#efefef“ jag_iconbox_extra_class=““ /]

снабдевање
природним гасом

[jag_addons_fb_iconbox jag_iconbox_style=“jag-iconbox-s1″ jag_iconbox_effect=“jag-iconbox-e1″ jag_iconbox_fcolor=““ jag_iconbox_ficonsize=“jag_icon_medium“ icon_fontawesome=“fa-burn fas“ jag_iconbox_iconcolor=“#f7a82d“ jag_iconbox_title=““ jag_iconbox_titlesize=“16″ jag_iconbox_titlecolor=“#ffffff“ jag_iconbox_buttonurl=““ jag_iconbox_align=“jag_icon_center“ jag_iconbox_shadow=“0″ jag_iconbox_shadowcolor=“#efefef“ jag_iconbox_extra_class=““ /]

јавно снабдевање природним гасом

[jag_addons_fb_iconbox jag_iconbox_style=“jag-iconbox-s1″ jag_iconbox_effect=“jag-iconbox-e1″ jag_iconbox_fcolor=““ jag_iconbox_ficonsize=“jag_icon_medium“ icon_fontawesome=“fa-warehouse fas“ jag_iconbox_iconcolor=“rgba(0,100,177,0.7)“ jag_iconbox_title=““ jag_iconbox_titlesize=“16″ jag_iconbox_titlecolor=“#ffffff“ jag_iconbox_buttonurl=““ jag_iconbox_align=“jag_icon_center“ jag_iconbox_shadow=“0″ jag_iconbox_shadowcolor=“#efefef“ jag_iconbox_extra_class=““ /]

складиштење и управљање складиштем природног гаса