Naziv i broj javne nabavke Vrsta nabavke po predmetu Vrsta nabavke po postupku Rok za dostavljanje ponuda Konkursna dokumenatcija Naknadna obaveštenja
Finansijska usluga - izdavanje činidbene bankarske garancije za zaključenje ugovora o korišćenju LNG terminala u korist Gastrade S.A,Grčka u skladu sa TUA ugovorom U-470/2023-TE Usluga Otvoreni postupak 31.01.2024 10:00 Javni poziv
Objavljeno 27.12.2023.
Preuzimanje
Radiografska kontrola zavarnih spojeva U-380/2023-TE Usluga Otvoreni postupak 26.01.2024 09:00 Javni poziv
Objavljeno 25.12.2023.
Preuzimanje
Led paneli za unutrašnju rasvetu D-302/1/2023-GK Dobra Otvoreni postupak 26.12.2023 10:00 Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 23.11.2023.
Preuzimanje
Proširenje postojećeg SCADA sistema za nadzor i upravljanje ASKZ i uspostavljanje Kontrolnog nadzornog centra Beograd D-493/2023-GK Dobra Otvoreni postupak 05.12.2023 10:00 Javni poziv za dostavljanje ponuda
Objavljeno 02.11.2023.
Preuzimanje
Osiguranje zaposlenih, nekretnina, postrojenja i opreme U-455/2023-GK Usluga Otvoreni postupak 28.11.2023 10:00 Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 13.10.2023.
Preuzimanje
Kuglaste slavine i ventili D-92/2023-TE Dobra Otvoreni postupak 30.10.2023 09:00 Javni poziv za dostavljanje ponuda
Objavljeno 27.09.2023.
Preuzimanje
Sonde za automatske stanice katodne zaštite D-237/2023-GK Dobra Otvoreni postupak 04.10.2023 10:30 Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 12.09.2023.
Preuzimanje
Lido anode D-286/2023-GK Dobra Otvoreni postupak 04.10.2023 10:00 Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 12.09.2023.
Preuzimanje
Materijal za održavanje sistema katodne zaštite D-291/2023-GK
Dobra Otvoreni postupak 05.10.2023 10:30 Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 01.09.2023.
Preuzimanje
Izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti u okviru projekta gasifikacije naseljenih mesta na teritoriji grada Sremska Mitrovica, U-471/4/1/2023-TE
Usluga Otvoreni postupak 17.07.2023 10:00 Javni poziv za dostavljanje ponuda
Objavljeno 05.07.2023.
Preuzimanje
Finansijska usluga - izdavanja bankarske garancije za dobro izvršenje u korist „Infrastructure Development and Constracton“ d.o.o Beograd, U-467/2023-TE Usluga Otvoreni postupak 01.08.2023 10:00 Javni poziv za dostavljanje ponuda
Objavljeno 30.06.2023.
Preuzimanje
Konsultantske usluge u oblasti finansija- procena imovine U-475/2023-TE Usluga 14.07.2023 10:00 Obrazac strukture cene
Javni poziv za dostavljanje ponuda
Objavljeno 12.06.2023.
Preuzimanje
Zamena boca i ventila za TNG na putničkim vozilima
ZNP-U-78/2023-IG
Usluga Nabavka na koju se ZJN ne primenjuje 27.06.2023 10:00 Zahtev za podnošenje ponuda
Poziv za dostavljanje ponuda
Objavljeno 07.06.2023.
Preuzimanje
Troškovi usluge prevođenja U-479/2022-GK Usluga Otvoreni postupak 01.02.2023 10:00 Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 29.12.2022.
Preuzimanje
Održavanje,servis i zamena uređaja i boca za TNG na putničkim vozilima ZNP-U-81/2022-IG Usluga Nabavka na koju se ZJN ne primenjuje 18.01.2023,10:00 Zahtev za podnošenje ponuda
Poziv za dostavljanje ponuda
Objavljeno 28.12.2022.
Preuzimanje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Objavljeno 06.02.2023.
Preuzimanje
Usluga radiografske kontrole zavarnih spojeva
U-382/2022-P
Usluga Otvoreni postupak 10.01.2023,10:00 Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 09.12.2022.
Preuzimanje
Finansijska usluga – izdavanje činidbene bankarske garancije za zaključenje ugovora o korišćenju LNG terminala u korist Gastrade S.A., Grčka u skladu sa TUA ugovorom
U-671/V/2022-TE
Usluga Otvoreni postupak 23.12.2022,10:00 Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 07.12.2022.
Preuzimanje
Zapreminska merila sa rotacionim klipovima D-34/V/2022-TE Dobra Otvoreni postupak 20.12.2022,09:00 Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 16.11.2022.
Preuzimanje
Usluga radiografske kontrole zavarnih spojeva
U-382/V/2022-TE
Usluge Otvoreni postupak 01.12.2022,10:00 Javni poziv i obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni
Objavljeno 31.10.2022.
Preuzimanje

ISPRAVKA
Javni poziv - sektorski naručilac - prečišćeni tekst
Objavljeno 01.11.2022.
Preuzimanje
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama
Preuzimanje
Potrošni materijal za obradu i zavarivanje cevi
D-330/2022-GK
Dobra Otvoreni postupak 31.10.2022,10:00 Javni poziv i obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni
Objavljeno 27.09.2022.
Preuzimanje
Usluga angažovanja radnika
U-476/2022-TE
Usluge Otvoreni postupak 29.09.2022,10:00 Javni poziv i obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni
Objavljeno 16.08.2022.
Preuzimanje
Osiguranje zaposlenih, nekretnina, postrojenja i opreme
U-454/2022-GK
Usluge Otvoreni postupak 27.09.2022,10:00 Javni poziv i obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni
Objavljeno 16.08.2022.
Preuzimanje
Bankarska garancija u korist IDC kompanije za dobro izvršenje posla
2022./2023.god. U-470/V/2022-TE
Usluge Otvoreni postupak 14.07.2022,09:00 Javni poziv i obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni
Objavljeno 13.06.2022.
Preuzimanje
Led rasveta D-347/2022-GK Dobra Otvoreni postupak 06.07.2022,10:00 Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 03.06.2022.
Preuzimanje
Led paneli za unutrašnju rasvetu D-311/2022-GK Dobra Otvoreni postupak 01.07.2022,10:00 Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 30.05.2022.
Preuzimanje
Filter separator sa rotametrom D-104/2022-GK Dobra Otvoreni postupak 14.06.2022,10:00 Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 11.05.2022.
Preuzimanje
Održavanje trafostanice i napojnih vodova U-540/2022-GK Usluge Otvoreni postupak 30.05.2022,10:00 Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 28.04.2022.
Preuzimanje
Dvostepeni regulatori pritiska D-83/2022-GK Dobra Otvoreni postupak 06.05.2022,10:00 Javni poziv-sektorska nabavka i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 05.04.2022.
Preuzimanje
Krečenje poslovnih prostorija u RJ Distribucija u Novom Sadu, R-566/V/2022-TE Radovi Otvoreni postupak - rezervisana jn 18.04.2022,09:00 Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 31.03.2022.
Preuzimanje
Finansijska usluga - izdavanje činidbene bankarske garancije za zaključenje ugovora o korišćenju LNG terminala u korist Gastrade S.A,Grčka,jn.br.U-389/V/2021-TE Usluge Otvoreni postupak 17.01.2022,09:00 Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 21.12.2021.
Preuzimanje
Održavanje građevinskih objekata , jn.br. R-412/V/2021-TE Radovi Otvoreni postupak 21.01.2022,09:00 Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 21.12.2021.
Preuzimanje
Led paneli D-283/2021-GK Dobra Otvoreni postupak 20.12.2021,10:00 Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 09.12.2021.
Preuzimanje
Prenosni uređaj za merenje otpornosti tla D-63/2021-GK Dobra Otvoreni postupak 10.01.2022,10:00 Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 08.12.2021.
Preuzimanje
Finansijska usluga - izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izmeštanja gasovoda u svrhu izgradnje autoputa „Moravski koridor“
U-531/1/V/2021-TE
Usluge Otvoreni postupak 31.12.2021,09:30 Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 30.11.2021.
Preuzimanje
Radovi na adaptaciji kancelarijskog prostora u sektoru tehničke podrške R-418/V/2021-TE Radovi Otvoreni postupak - rezervisana javna nabavka 31.12.2021,09:00 Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 30.11.2021.
Preuzimanje
Radovi na adaptaciji radnih i pomoćnih prostorija u Novom Sadu, R-416/V/2021-TE Radovi Otvoreni postupak - rezervisana javna nabavka 27.12.2021,09:30 Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 26.11.2021.
Preuzimanje
Finansijska usluga - izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izmeštanja gasovoda u svrhu izgradnje autoputa „Miloš Veliki“, U-531/V/2021-TE Usluge Otvoreni postupak 27.12.2021,09:00 Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 26.11.2021.
Preuzimanje