ДИСТРИБУТИВНА ГАСОВОДНА МРЕЖА ЈП СРБИЈАГАС

Службени гласник бр.139 од 18.12.2014.

Делатност Операторa Дистрибутивног система ЈП Србијагас обавља се преко дистрибутивног система, који се састоји из мреже:

    • средњег притиска МОП 16 бар (ова мрежа по правилу се изграђује од челичних цеви, а притисак у мрежи је 6-12(16)бар), на коју су прикључени и већи потрошачи који имају своје мерно-регулационе станице. Дужина ове мреже је 600 км.
    • дистрибутивне гасне мреже МОП 4 бар (ова мрежа по правилу се изграђује од полиетиленских цеви, а притисак у мрежи је 1-3бар), на коју су прикључени мали потрошачи (домаћинства и мала привреда) са кућним мерно-регулационим сетом код потрошача, Дужине ове мреже износи око 9.033 км.
    • Просечна старост дистрибутивне мреже је 10 година.
    • У овом тренутку више од 90.000 потрошача прикључено је на дистрибутивни гасоводни систем Оператора Дистрибутивног система ЈП Србијагас.

МАПА ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ “ДИСТРИБУЦИЈАГАС СРБИЈА”

СТАЊЕ ГАСИФИКАЦИЈЕ СРБИЈЕ ПО РЕГИОНИМА

Купите прикључак на 36 рата
Желите да се информишете
или упутите питање у вези са коришћењем услуга компаније Оператор Дистрибутивног Система СРБИЈАГАС?
Налазимо Вам се на располагању. Можете нас контактирати позивом на број нашег контакт центра на број
0800 021 020
Позив на овај број је бесплатан