Prirodni gas kao mešavina gasovitih ugljovodonika sa dominacijom metana

predstavlja izuzetno vredan energent i hemijsku sirovinu koja poseduje i značajne tehnološko-ekonomske i ekološke prrednosti u odnosu na konvencionalna goriva. Prirodni gas je gotovo idealno gorivo koje se lako meša sa vazduhom, ima veliku brzinu sagorevanja bez dima, čađi i čvrstih ostataka, te prema tome ne zagađuje okolinu. Iskustvo zemalja sa dugom tradicijom korišćenja gasa pokazuje da je prirodni gas i jedan od najbezbednijih energenata.

Prirodni gas danas se višestruko koristi: u industriji, za komercijalnu upotrebu, u širokoj potrošnji, za proizvodnju električne energije, kao sirovina u proizvodnji, a koristi se i za pogon motornih vozila.

Prirodni gas se primarno sastoji od metana, ali uključuje ostale teže ugljovodonike, kao i ugljen dioksid i azot. Od sastava gasa zavisi i njegova toplotna vrednost – koliko energije “nosi” u sebi.

Uobičajeni sastav i toplotna vrednost uvoznog prirodnog gasa u Srbiji su:

Uobičajeni sastav i toplotna vrednost uvoznog prirodnog gasa u Srbiji su:
SASTAV GASA U MOLEKULSKIM PROCENTIMA
Metan C1Etan C2Propan C3I-Butan IC4N-ButanI-PentanN-PentanNeo-Pen NeoC5Hexan C6+Azot N2Ug.Dio. C02)Donj. topl. vr.
kj/m3
Gustina gasa
kg/m3
96,1841,6240,5080,0860,0890,0180,0120,0000,0190,9900,47134,4320,7112