ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ
Istorijat2019-08-23T10:08:42+02:00

Гасна привреда у Србији има традицију од преко шездесет година. Најдужи период, односно до 1. октобра 2005. године, комплетан гасни сектор републике био је интегрисан са нафтним сектором у заједничком предузећу – Нафтна индустрија Србије. Тадашњи организациони делови „НИС-ГАС“ и „НИС-ЕНЕРГОГАС“ били су одговорни за развој и комплетан оперативни део посла у делатностима транспорта, дистрибуције и промета природног гаса. Данас је Јавно предузеће “СРБИЈАГАС”, Нови Сад одговоран енергетски субјекат на тржишту природног гаса који спроводи енергетску политику Републике Србије и поузданим, сигурним и квалитетним снабдевањем природним гасом и перманентном бригом о условима за поуздан и безбедан рад и одрживи развоја гасоводног система, ствара услове за тржишну конкурентност, развој тржишта природног гаса и његово повезивање са регионалним и унутрашњим тржиштем ЕУ. Уједно, национална гасна компанија „СРБИЈАГАС“, Нови Сад активно ради на повезивању гасоводног система Републике Србије са гасоводним системима других држава, као и на мерама за унапређење заштите животне средине.

Године, које су део историје ЈП “СРБИЈАГАС”, Нови Сад:
1951. година2019-08-23T08:06:16+02:00

Почетак изградње гасоводног система за транспорт.

1963. година2019-08-23T08:05:43+02:00

Завршетак деонице транспортног гасовода Мокрин-Кикинда-Елемир-Велика Греда-Панчево.

1979. година2019-08-23T08:05:17+02:00

Стављање у функцију транспортног гасовода Хоргош-Батајница (“стуб” или главни део гасног транспортног система Србије).
Почетак транзита природног гаса за Босну и Херцеговину.

1980. година2019-08-23T08:04:01+02:00

Почетак изградње транспортног гасовода у централној Србији.

1987. година2019-08-23T08:03:26+02:00

Почетак рада на програму развоја дистрибутивног система.

1991. година2019-08-23T08:02:42+02:00

Почетак изградње гасне дистрибутивне мреже у централној Србији.

1995. година2019-08-23T08:02:05+02:00

Почетак изградње деонице транспортног система Појате-Ниш.

2003. година2019-08-23T08:01:22+02:00

Почетак радова на пролазу дела транспортног гасовода испод Дунава код Бешке.

2005. година2019-08-23T08:00:43+02:00

Почетак радова на подземном складишту Банатски Двор.

2008. година2019-08-23T08:00:08+02:00

Потписивање Споразума о сарадњи са руским Гаспромом у реализацији пројекта изградње гасовода за транзит природног гаса преко територије Републике Србије.

2009. година2019-08-23T08:25:52+02:00

Са руском компанијом “ГАСПРОМ“ потписан Основни споразум о сарадњи за пројекат “Јужни ток“ на територији Србије и основано заједничко српско-руско предузеће “Јужни ток Србија“ са седиштем у Цугу, Швајцарска.

2010. година2019-08-23T08:25:45+02:00

Потписивање Уговора о оснивању заједничког предузећа за Подземно складиште гаса Банатски Двор између ЈП “Србијагас“ и компаније “GAZPROM GERMANIA“ са седиштем у Новом Саду и завршетак прве фазе изградње ПСГ Б. Двор.
Европска банка за обнову и развој (EBRD) одобрила ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад зајам за изградњу новог складишта гаса и одржавање гасоводне мреже.

2011. година2019-08-23T08:25:34+02:00

Складиште гаса у Банатском Двору званично пуштено у рад.

2012. година2019-08-23T08:25:28+02:00

Отворено заједничко осигуравајуће друштво „СОГАЗ“, Нови Сад у којем 51% власништва припада „Гаспрому“, а 49% „СРБИЈАГАСУ“.
СФС Параћин, чији је већински власник, по основу конверзије потраживања у власништво, био „СРБИЈАГАС“, продата бугарском „Glass Industry“.
Донета Коначна инвестициона одлука за изградњу гасовода „Јужни ток“ кроз Републику Србију.
Представници влада Србије и Русије потписали Споразум о испорукама природног гаса из Русије до 2021. године, као основе за потписивање уговора о дугорочним испорукама гаса између „Гаспром“ и „СРБИЈАГАСА“.

2013. година2019-08-23T08:25:21+02:00

Потписан Уговор о испорукама руског гаса Републици Србији до 2021. године.
Потписан Споразум о стратешком партнерству са „Веронези групом“ и Владом Републике Србије, а у вези са предузећем „Агрожив“ из Житишта.
„СРБИЈАГАС“, у поступцима јавног тендера, изабран за снабдевача јавних снабдевача-дистрибутера и за резервног снабдевача за купце који немају право на јавно снабдевање.

2014. година2019-08-23T08:25:14+02:00

Потписан Уговор o изградњи деонице магистралног гасовода Јужни ток кроз Србију између компанија „Јужни ток Србија“ и „Центар Гас“ из Русије.

2015. година2019-08-23T08:25:07+02:00

Почетак реорганизације Предузећа, оснивање нових предузећа „Транспортгас Србија“ д.о.о., Нови Сад и „Дистрибуцијагас Србија“ д.о.о., Нови Сад.

2016. година2019-08-23T08:24:58+02:00

Србијагас и Гаспром потписали Споразум о научно–техничкој сарадњи и партнерству.

2017. година2019-08-23T08:24:50+02:00

Потписана Мапа пута (план реализације) која садржи план активности на изградњи нових гаснотранспортних капацитета на територији Републике Србије.

2018. година2019-08-23T08:24:41+02:00

Интензивиране активности на изградњи додатних капацитета за транспорт гаса и активности на прикључењу на Турски ток.

Кол центар - техника 0800 021 020 Комерцијала - рачуни 0800 202 024 Позиви на ове бројеве су бесплатни
Go to Top