ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад

Булевар oслобођења 69, Нови Сад, Србија 21101
+ 381 21 481 2703

Диспечерски центар Београд

+ 381 11 260 4130

Кол центар

0800 021 020 Позиви на овај број су бесплатни

Телефони за рекламације потрошача:

Телефони за рекламације потрошача:

Купци – правна лица на средњем и високом притиску
Војводина + 381 21 481 2676
Централна Србија + 381 11 3539 147

Домаћинства и правна лица на ниском притиску
Бачка и Срем + 381 21 4872 941 (правна лица); + 381 21 4872 957 (домаћинства)
Средњи Банат + 381 23 513 619
Северни Банат + 381 230 421 757
Јужни Банат + 381 13 351 208
Централна Србија + 381 11 3539 144

За информације о техничким проблемима везаним за тачност мерења и квалитет гаса, можете се обратити путем броја бесплатне телефонске линије 0800 021 020

Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Булевар oслобођења 69, 21101 Нови Сад
+ 381 11 262 3822
+ 381 21 481 1204
prmarketing@srbijagas.com