Назив и број јавне набавкеВрста набавке по предметуВрста набавке по поступкуРок за достављање понудаКонкурсна докуменатцијаНакнадна обавештења
Usluga angažovanja radnika
U-476/2022-TE
UslugeOtvoreni postupak29.09.2022,10:00Javni poziv i obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni
Objavljeno 16.08.2022.
Preuzimanje
Osiguranje zaposlenih, nekretnina, postrojenja i opreme
U-454/2022-GK
UslugeOtvoreni postupak27.09.2022,10:00Javni poziv i obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni
Objavljeno 16.08.2022.
Preuzimanje
Bankarska garancija u korist IDC kompanije za dobro izvršenje posla
2022./2023.god. U-470/V/2022-TE
UslugeOtvoreni postupak14.07.2022,09:00Javni poziv i obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni
Objavljeno 13.06.2022.
Preuzimanje
Led rasveta D-347/2022-GKDobraOtvoreni postupak06.07.2022,10:00Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 03.06.2022.
Preuzimanje
Led paneli za unutrašnju rasvetu D-311/2022-GKDobraOtvoreni postupak01.07.2022,10:00Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 30.05.2022.
Preuzimanje
Filter separator sa rotametrom D-104/2022-GKDobraOtvoreni postupak14.06.2022,10:00Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 11.05.2022.
Preuzimanje
Održavanje trafostanice i napojnih vodova U-540/2022-GKUslugeOtvoreni postupak30.05.2022,10:00Javni poziv i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 28.04.2022.
Preuzimanje
Dvostepeni regulatori pritiska D-83/2022-GKDobraOtvoreni postupak06.05.2022,10:00Javni poziv-sektorska nabavka i uputstvo ponuđačima
Objavljeno 05.04.2022.
Preuzimanje
Krečenje poslovnih prostorija u RJ Distribucija u Novom Sadu, R-566/V/2022-TERadoviOtvoreni postupak - rezervisana jn18.04.2022,09:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 31.03.2022.
Preuzimanje
Finansijska usluga - izdavanje činidbene bankarske garancije za zaključenje ugovora o korišćenju LNG terminala u korist Gastrade S.A,Grčka,jn.br.U-389/V/2021-TEUslugeOtvoreni postupak17.01.2022,09:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 21.12.2021.
Preuzimanje
Održavanje građevinskih objekata , jn.br. R-412/V/2021-TERadoviOtvoreni postupak21.01.2022,09:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 21.12.2021.
Preuzimanje
Led paneli D-283/2021-GKDobraOtvoreni postupak20.12.2021,10:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 09.12.2021.
Preuzimanje
Prenosni uređaj za merenje otpornosti tla D-63/2021-GKDobraOtvoreni postupak10.01.2022,10:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 08.12.2021.
Preuzimanje
Finansijska usluga - izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izmeštanja gasovoda u svrhu izgradnje autoputa „Moravski koridor“
U-531/1/V/2021-TE
UslugeOtvoreni postupak31.12.2021,09:30Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 30.11.2021.
Preuzimanje
Radovi na adaptaciji kancelarijskog prostora u sektoru tehničke podrške R-418/V/2021-TERadoviOtvoreni postupak - rezervisana javna nabavka31.12.2021,09:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 30.11.2021.
Preuzimanje
Radovi na adaptaciji radnih i pomoćnih prostorija u Novom Sadu, R-416/V/2021-TERadoviOtvoreni postupak - rezervisana javna nabavka27.12.2021,09:30Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 26.11.2021.
Preuzimanje
Finansijska usluga - izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izmeštanja gasovoda u svrhu izgradnje autoputa „Miloš Veliki“, U-531/V/2021-TEUslugeOtvoreni postupak27.12.2021,09:00Javni poziv-sektorska nabavka
Objavljeno 26.11.2021.
Preuzimanje