NazivJavne nabavke po predmetuJavne nabavke po postupkuRok za dostavljanje ponudaPreuzmite dokumentacijuObaveštenja
Servisiranje, pregled i ispitivanje EX opreme V-U-26/2019-MMUslugeOtvoreni postupak u cilju zaključenja okvirnog sporazumaObaveštenje o zaključenom ugovoru br.2 u skladu sa okvirnim sporazumom 25.02.2020.
Održavanje objekta R-V-R-1/2019-DMRadoviOtvoreni postupak –rezervisana javna nabavka - okvirni sporazum02.09.2019, 09:30Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.1 24.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.2 29.06.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.3 14.07.2020.
Održavanje objekata R-V-R/5/1/2019-DMRadoviOtvoreni postupak –rezervisana javna nabavka - okvirni sporazum02.09.2019, 09:00Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.1 24.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.2 29.06.2020.
Zamena visokonaponskih osiguracaUslugeJavna nabavka male vrednosti23.01.2020,10:00PreuzimanjePoziv za podnosenje ponuda i Konkursna dokumentacija
Vijci M-D-243-5/2019-IGDobraJavna nabavka male vrednosti15.01.2020, 11:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 03.02.2020.
Obeveštenje o zaključenom ugovoru 25.02.2020.
Potrošni elektromaterijal
V-D-164-3/2019-IG
DobraOtvoreni postupak28.01.2020.,11:00Objavljeno 31.12.2019.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 12.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 04.03.2020.
Usluge pranja i čišćenja vozila RJ Beograd
V-U-4-2/2019-MM

UslugeOtvoreni postupak u cilju zaključenja ugovora30.01.2020. 09:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 06.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 14.02.2020.
Izvođenje građevinskih radova na teritoriji Republike Srbije
JN br. V-U-39/1/2019-DM
UslugeOtvoreni postupak - okvirni sporazum11.07.2019. 09:00PreuzimanjeIzmene i dopune konkursne dokumentacije 17.06.2019.
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 18.07.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 31.07.2019
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.1 27.08.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.2 20.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.3 20.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.4 06.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.5 31.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.6 09.07.2020.
Elektromaterijal, D-201/19-BGDobraOtvoreni postupak31.01.2020.9:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 26.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.03.2020.
Materijal za popunu zaliha u magacinu RJ „Održavanje gasovoda“ Zrenjanin, JN br. D-231/2019-GKDobraOtvoreni postupak27.01.2020, 10:00PreuzimanjePitanja i odgovori 16.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora 07.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.02.2020.
Rezervni delovi za ITRON V-D-168/4/2019DobraOtvoreni postupak30.01.2020, 10:00Preuzimanje
Sanacija krovne konstrukcije i krova na zgradi RJ „MiR“ Novi Sad, R-5/3/2019-GKradoviOtvoreni postupak24.01.2020, 10:00PreuzimanjePitanja i odgovori 16.01.2020.
Odluka o obustavi postuka 20.03.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka 02.04.2020.
Čelični fitinzi V-D-248/2019-DDDobraOtvoreni postupak24.01.2020, 09:30PreuzimanjePitanja i odgovori 16.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora 05.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 03.03.2020.
Računarska oprema – mrežna oprema D-7/2019-SNDobraOtvoreni postupak23.01.2020, 10:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 11.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.03.2020.
Održavanje računarske i telekomunikacione opreme
U-30/1/2019-SN
UslugeOtvoreni postupak javne nabavke – okvirni sporazum10.09.2019, 10:00Preuzimanje- Izmena javnog poziva 09.08.2019.
- Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 02.10.2019.
- Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma 25.10.2019.
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 09.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3 12.08.2020.
Sredstva za održavanje higijene V-D-154-3/2018-GMDobraOtvoreni postupak- okvirni sporazum01.04.2019, 10:00Preuzimanje- Izmena konkursne dokumentacije i produženje roka za dostavljanje ponuda 22.03.2019.
- Odluka o zaključenom okvirnom sporazumu 18.04.2019.
- Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 17.05.2019.
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 19.07.2019.
Usluga tekućeg održavanja gasnih
kotlarnica,jn.br.U-96/1/V/2019-TE
UslugaOtvoreni postupak20. 01. 2020. 10 00PreuzimanjeOdluka o zaključenju okvirnog sporazuma 04.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 25.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.12.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.01.2021.
Potrošni materijal D-245-5-P/V/2019-BJDobraOtvoreni postupak13.01.2020, 10:00PreuzimanjePitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora 21.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.02.2020.
Fotokopir aparat D-5/5/2019-SNDobraOtvoreni postupak14.01.2020, 10:00PreuzimanjePitanja i odgovori
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 31.01.2020.
Računarska oprema – „storage device“ D-4/22/2019-SNDobraOtvoreni postupak javne nabavke15.01.2020. 10:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 12.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 01.04.2020.
Neprekidno napajanje za servere JN D-4-21/V/2019-BJDobraOtvoreni postupak10.01.2020, 10:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 21.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 19.02.2020.
Radovi na izmeštanju dela magistralnog gasovoda RG 08-10 preko reke Čemernice i sanacioni radovi na
zaštiti magistralnih gasovoda. RG 08-10 i 08-15, JN broj R-68/2019
RadoviPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za
podnošenje ponuda
25.12.2019, 10:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 09.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 30.01.2020.
Usluge pranja i čišćenja vozila za radnu jedinicu u Kikindi
V-U-4-1/2019-MM
UslugeOtvoreni postupak u cilju zaključenja ugovora9.1.2020, 9:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 23.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.01.2020.

Izolacioni pojačivači EH D-160/2019DobraOtvoreni postupak13.01.2020, 10:00Preuzimanje
Zatvarač čistačke kutije
V-D-276/2019-IG
DobraOtvoreni postupak10.01.2020, 11:00PreuzimanjePitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Odluka o dodeli ugovora 03.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 02.03.2020.
Dobra za program implementacije naprednih mernih sistema - merna oprema u polju V-D-163-2/2018-MMDobraOtvoreni postupakPreuzimanjeObaveštenje o zaključenom ugovoru br.2 po okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.3 po okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.4 po okvirnom sporazumu
Odluka o izmeni ugovora 2 02.07.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.5 po okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.6 po okvirnom sporazumu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.7 po okvirnom sporazumu
PNEUMATICI ZA VOZILA
JN BROJ V-D-179/2018-GM
DobraOTVORENI POSTUPAK (okvirni sporazum)PreuzimanjeOBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU V
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU VI
01.01.2020.
Programski paket „SIEMENS TIAPortal V15 Professional“ za održavanje PLC-a D-117/V/2019-TEDobraOtvoreni postupak javne nabavke27.12.2019, 10:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 21.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 25.02.2020.
Izrada plana zaštite od požara za gasovodne objekte visokog pritiska na području grada Beograda U-106/19-BGUslugeOtvoreni postupak30.12.2019, 09:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 14.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.01.2020.
Dvostepeni regulatori V-D-73/4/2019DobraOtvoreni postupak10.01.2020, 09:30PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 05.02.2020.
Uređaji i oprema za čišćenje i održavanje prostora, D-11/19-BGDobraNabavka male vrednosti11.12.2019, 09:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 30.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.01.2020.
Tehnički pregled vozila i registracija V-U-90/2019-MMUslugeOtvoreni postupak30.12.2019, 9:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 14.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.01.2020.
Obnova licenci za „SAP Sybase ASE“ server sa pratećim „SAP“ licencama D-279/2019-SNDobraOtvoreni postupak30.12.2019, 10:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 31.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 05.03.2020.
Usluga tekućeg održavanja gasnih
kotlarnica,jn.br.U-89/V/2018-TE
UslugaOtvoreni postupakPreuzimanjeObaveštenje zaključenom ugovoru 28.11.2019.
Rezervni delovi i potrošni materijal za
održavanje putničkih i teretnih vozila
JN br. V-D-133/2019-GM
DobraOtvoreni postupak javne nabavke- okvirni sporazum12.06.2019, 10:00Preuzimanje- Pojašnjenje 1 10.06.2019.
- Odluka o zaključenom okvirnom sporazumu 25.06.2019.
- Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 11.07.2019.
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru I 28.11.2019.
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru II 19.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3 17.06.2020.
Usluge pranja i čišćenja vozila
V-U-4-3/2019-MM
UslugeOtvoreni postupak u cilju zaključenja ugovora26.12.2019,09:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 23.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.02.2020.
Održavanje mašina za zavarivanje PE fitinga U-10/5/19-BGUslugeOtvoreni postupak26.12.2019. 09:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.01.2020.
Izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje MRS Gornji Zemun 2“ u okviru projekta gasifikacije opština u Beogradu, D-256/2/PR/2019-TEuslugePregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda02.12.2019. 10:00PreuzimanjeIzmena konkursne dokumentacije 22.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora 09.12.2019.
Viljuškar V-D-3/2019-IGdobraotvoreni postupak23.12.2019. 11:00PreuzimanjeIzmena i dopuna KD 1, 02.12.2019.
Pitanja i odgovori 1, 02.12.2019.
Izmena i dopuna KD 2, 05.12.2019.
Pitanja i odgovori 2, 05.12.2019.
Izmena i dopuna KD 3, 09.12.2019.
Pitanja i odgovori 3, 09.12.2019.
Pitanja i odgovori 4, 13.12.2019.
Odluka o dodeli ugovora, 31.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, 03.02.2020.
Izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje MRS Gornji Zemun 1“ u okviru projekta gasifikacije opština u Beogradu, D-256/1/PR/2019-TEuslugePregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda02.12.2019. 10:00PreuzimanjeIzmena konkursne dokumentacije 22.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora 09.12.2019.
Remont toplovodnih pumpi ugrađenih na instalaciji za dogrevanje gasa GRČ Pančevo JN D-186/V/2019-BJuslugeOtvoreni postupak23.12.2019. 10:00PreuzimanjePoziv za podnošenje ponuda ; Konkursna dokumentacija
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.01.2020.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.01.2020.
Sanacija fasade na objektu distribucije gasa u Beogradu
U-142/1-2019
uslugeJavna nabavka male vrednosti28.11.2019. 10:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Šrafovi D-243/4/19-BGDobraNabavka male vrednosti03.12.2019. 09:00PreuzimanjeObaveštenje o zaključenom ugovoru 23.01.2020.
Vulkanizerske usluge za vozila
V-U-157/2019-MM
uslugeOtvoreni postupak u dve Partije u cilju zaključenja ugovora20.12.2019. 09:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora Partija 1 13.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora Partija 2 13.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 24.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2 27.01.2020.
Alati razni – D-54/5/6/8/19-BGDobraJNOP20.12.2019. 09:00PreuzimanjeJavni poziv; Konkursna dokumentacija;
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 23.01.2020.
Izgradnja gasovodnih objekata: GMRS/MRS „Dobanovci“, MRS „Aerodrom“, MRS ŠP „Aerodrom“, DGM 16 bar…cca 8 km, DGM 4 bar., JN broj R-73/2019RadoviPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponudak04.12.2019. 10:00PreuzimanjeObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.01.2020.
Rezervni delovi za kompresore u Batajnici, JN br. D-168/3/2019-GKDobraOtvoreni postupak18.12.2019. 10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 29.01.2020.
Akumulator – D-181/19-BGDobraNabavka male vrednosti25.11.2019. 09:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Izrada ključeva, brava i katanaca U-52/19-BGUslugaNabavka male vrednosti26.11.2019. 09:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Nadzemna oznaka sekcijskog ventila, JN br. M-D-233/2019-DBDobraNabavka male vrednosti2.12.2019. 10:00PreuzimanjePostavljena PITANJA 21.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora
Potrošni materijal JN D-245-5/V/2019-BJDobraOtvoreni postupakPreuzimanjeObaveštenje o obustavi postupk
Razvodne kutije u ex zaštiti D-200/19-BGDobraOtvoreni postupak09.12.2019. 09:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 30.12.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.01.2020.
Potrošni materijal, JN br. V-D-229/3-2019-DBDobraOtvoreni postupak9.12.2019. 09:30PreuzimanjePitanja i odgovori 25.11.2019.
Izmena konkursne dokumentacije 02.12.2019.
Pitanja i odgovori 1 02.12.2019.
Pitanja i odgovori 2 04.12.2019.
Pitanja i odgovori 3 10.12.2019.
Pitanja i odgovori 4 10.12.2019.
Odluka o dodeli ugovora 03.01.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12.02.2020.
Obnova bezbednosnih licenci za „FortiGate-280D-POE“ D-125/2019-SNDobraOtvoreni postupak6.12.2019. 10:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15.01.2020.
Praćenje i klipiranje štampanih, elektronskih i web medija iz Srbije i regiona i instaliranje softvera sa arhiviranjemUslugeOtvoreni postupak javne nabavke – okvirni sporazumPreuzimanjeJavna nabavka se sprovodi u cilju zaključenja ugovora
Alat i oprema za bravarsku radionicu, JN br. D-54/7/2019-GKDobraOtvoreni postupak2.12.2019. 10:00PreuzimanjePoziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Uređaji i oprema za čišćenje prostora – D-11/19-BGDobraNabavka male vrednosti13.11.2019. 09:00PreuzimanjeOdluka o obustavi postupka
Uronjena pumpa za crpljenje vode, D-80/3/19-BGDobraNabavka male vrednosti12.11.2019. 09:30PreuzimanjePitanja i odgovori 1,2 i 3
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Snimanje postojećeg stanja i izrada Еlaborata i tekućem održavanju gasovodnih mostovskih prelaza preko kanala DTD kod Melenaca i Jermenovca U-54-19-BGUslugeOtvoreni postupak02.12.2019, 09:00Preuzimanjepostavljena odluka o dodeli ugovora 01.01.2020.
Rezervni delovi za gasne hromatografe D-171/2019-VPDobraOtvoreni postupak27.11.2019,10:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Štampanje internih obrazaca U-81/2/2019-DDUslugeNabavka male vrednosti12.11.2019, 09:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 28.02.2020.
Gasomeri sa mehovima V-D-27-1-2019-TZDDobraOtvoreni postupak25.11.2019, 10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 22.11.2019.
Potrošni materijal za radionice V-D-163-7-2019-NMDobraOtvoreni postupak22.11.2019, 12:00Preuzimanje
Redovno i vanredno održavanje kompresora u Batajnici U-34/2019-VPUslugeOtvoreni postupak22.11.2019, 10:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 10.01.2020.
Održavanje vozila sa ugrađenim pogonom na TNG i KPG M-U-5-2019UslugeNabavka male vrednosti01.11.2019, 10:00PreuzimanjePostavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 23.10.2019.
Fasadni bojleri za kotlarnice M-D-65/2019-MMDobraNabavka male vrednosti31.10.2019, 09:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Električna energija V-D-138/2019-MMDobraOtvoreni postupak oblikovan u dve partije20.11.2019, 09:00PreuzimanjePostavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA za P1 i P2 10.12.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za P1 03.01.2020.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za P2 10.01.2020.
Telefoni D-10/1/19-BGDobraOtvoreni postupak18.11.2019, 09:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 12.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Rezervni delovi agregata za zavarivanje sa uslugom servisa D-174/2019-GKDobraOtvoreni postupak18.11.2019, 10:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 28.10.2019.
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Antifriz za gasne stanice M-D-220/2019-GMDobraNabavka male vrednosti25.10.2019, 12:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.11.2019.
Materijal za radionice D-243-3-M-2019-BJDobraNabavka male vrednosti28.10.2019, 10:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 07.11.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.11.2019.
Izrada ključeva, brava i cilindara U-52-19-BGUslugeNabavka male vrednosti28.10.2019, 09:00PreuzimanjePostavljena odluka o OBUSTAVI POSTUPKA 06.11.2019.
Računari i računarska oprema D-4/6/2019-SNDobraOtvoreni postupak18.11.2019,10:00PreuzimanjePostavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 08.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obnova licenci za softver za virtualizaciju i bekap sa podrškom D-122/2019-SNDobraOtvoreni postupak15.11.2019,10:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.01.2020.
Izrada plana zaštite od požara za smederevski okrug sa GMRS-ovima i GRČ-evima sa razvodnim gasovima U-106/2/19-BGUslugeOtvoreni postupak18.11.2019, 09:00PreuzimanjePitanja i odgovori 05.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Servis protiv-požarnih aparata i opreme V-U-27/2019-MMUslugeOtvoreni postupak (okvirni sporazum)14.11.2019, 09:00PreuzimanjeOdluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.1
Dvostepeni regulatori pritiska V-D-73P/2019-DMDobraOtvoreni postupak13.11.2019, 09:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 28.10.2019.


Obaveštenje o obustavi postupka
Ulošci filtera za gas V-D-216-1/2019-IGDobraOtvoreni postupak12.11.2019,11:00PreuzimanjeObaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda 07.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora 28.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.12.2019.
Uložak filtera za gas GMRS RNP V-D-216-2/2019-IGDobraOtvoreni postupak11.11.2019,11:00PreuzimanjeObaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda 07.11.2019.
Odluka o dodeli ugovora 28.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.12.2019.
Potrošni materijal V-D-163-8-2019-DMDobraOtvoreni postupak08.11.2019, 09:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 1 24.10.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 29.10.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 3 04.11.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Geodetsko snimanje za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije, katastarsko-topografski plan za PPS „Pojate” K-U-132-1UslugeKvalifikacioni postupak (druga faza)21.10.2019, 10:30PreuzimanjePostavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 15.11.2019.
Kuglaste slavine V-D-43/2019-IGDobraOtvoreni postupak07.11.2019, 11:00Preuzimanje- Pitanja i odgovori 23.10.2019.
- Odluka o dodeli ugovora 28.11.2019.
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.12.2019.
Polietilenski gasni fitinzi D-150DobraOtvoreni postupak07.11.2019,10:30PreuzimanjePitanja i odgovori 25.10.2019.
Odluka o obustavi postupka 04.02.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka 14.02.2020.
Rebrasti lim D-223/M/2019-BJDobraNabavka male vrednosti17.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 08.10.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 08.10.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2 09.10.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Usluge baze podataka Platts i Thomson Reuters U-153-2019-VP UslugePregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda04.11.2019,12:00PreuzimanjePostavljeno obaveštenje o DODELI UGOVORA 19.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.01.2020.
Potrošni materijal D-245-5-V-2019-BJDobraOtvoreni postupak04.11.2019,10:00Preuzimanje
Rotacioni strugač za skidanje površinske izolacije sa cevioksidni sloj PE D-278/19-BGDobraJavna nabavka male vrednosti14.10.2019,09:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 28.10.2019.
Proširenje gradske gasne mreže srednjeg pritiska u Novom Sadu R-62-2019RadoviPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda21.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 09.10.2019. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 21.11.2019. Postavljeno obaveštenje O DODELI UGOVORA 21.11.2019.
Održavanje i servisiranje motornih vozila V-U-2-4-P/2019-GM UslugeOtvoreni postupak oblikovan po partijama (3 partije)01.11.2019,10:00PreuzimanjeIzmena konkursne dokumentacije 17.10.2019.
Odluke ododeli ugovora (za sve partije) 15.11.2019.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partije 1 i 2 22.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3
Oracle Dertabase support D-101/19-BGUslugeOtvoreni postupak04.11.2019,09:00PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Turbinski merači protoka gasa D-27/1/2019 DobraOtvoreni postupak10.11.2019,10:30PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 19.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Merači protoka gasa sa rotacionim klipovima D-27/2019DobraOtvoreni postupak01.11.2019,10:30PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 19.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Potapajuće muljne pumpe za prljavu vodu M-D-80-2019-P-DBDobraNabavka male vrednosti16.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 30.09.2019.
Ulja i maziva za održavanje vozila V-D-147/2019-GMDobraOtvoreni postupak25.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 19.11.2019.
Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 20.03.2020.
Oracle Developers Support D-102-19-BGDobraOtvoreni postupak25.10.2019,10:00Preuzimanje
Rezervni delovi za kompresore u Batajnici D-177/1/2019-GKDobraOtvoreni postupak25.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.11.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Originalni toneri u boji D-137-3-2019-ŽŠDobraOtvoreni postupak21.10.2019,11:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.10.2019. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.11.2019.
Izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje MRS „Gornji Zemun 2″ u okviru projekta gasifikacije opština u Beogradu D-256-2-V-2019-TEDobraOtvoreni postupak21.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O OBUSTAVI 05.11.2019. POSTAVLJENO OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI 19.11.2019.
Izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje MRS „Gornji Zemun 1″ u okviru projekta gasifikacije opština u Beogradu D-256-1-V-2019-TEDobraOtvoreni postupak 21.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O OBUSTAVI 05.11.2019.Postavljeno OBAVESTENJE O OBUSTAVI 19.11.2019.
Teretna vozila do 1100 kubika D-2-2-2019DobraOtvoreni postupak18.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.11.2019.
Razvodne kutije u ex zaštiti D-200/19-BG DobraOtvoreni postupak21.10.2019,09:30PreuzimanjePostavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 18.09.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 25.09.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 26.09.2019. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 6.11.2019.
Klima uređaj D-9-4-19-BGDobraOtvoreni postupak23.10.2019,09:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O OBUSTAVI 06.11.2019.
Analogni tajmer, kontaktor i sklopka D-188-19-BGDobraOtvoreni postupak18.10.2019,10:00Preuzimanje
Grifovano pletivo za popravku zaštitnih ograda oko gasovodnih objekata R-7-19-BGRadoviOtvoreni postupak22.10.2019,09:30PreuzimanjeObaveštenje o zaključenom ugovoru

Postavljena PITANJA I ODGOVORI 07.10.2019. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 06.11.2019.
Šestopolni muški i ženski konektori D-168-2-19-BGDobraOtvoreni postupak16.10.2019,10:30PreuzimanjePostavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 19.09.2019. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.10.2019.
Uređaj za skladištenje podataka, Storage Szstem, min. 16TB, hiperkonvergentno rešenje (HCI) D-275DobraOtvoreni postupak16.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.11.2019.
Geodetski radovi na snimanju postojećih i budućih DGM i KGP sa kartiranjem u RGZ U-136-19UslugeOtvoreni postupak15.10.2019,09:30Preuzimanje
Modemi iCM280 za ugradnju u elektronski korektor ELSTER EK280 u kompletu sa baterijom za napajanje modema D-21DobraOtvoreni postupak14.10.2019,10:00PreuzimanjePostavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.11.2019.
Filter separator sa rotametrom D-75-M-2019-BJDobraNabavka male vrednosti23.09.2019,10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.10.2019.
Klima uređaji sa ugradnjom V-D-9-5-2019-DMDobraOtvoreni postupak10.10.2019,09:00PreuzimanjePostavljena odluka O DODELI UGOVORA 17.10.2019. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.11.2019.
Usluge odorizacije U-50-1-2019UslugeOtvoreni postupak16.09.2019,11:00Preuzimanje
Baterije za elektronske korektore V-D-17-2019-IGDobraOtvoreni postupak07.10.2019,11:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 01.10.2019. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 25.10.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.11.2019.
Radovi na povezivanju sa magistralnim gasovodom (interkonektor) granica Bugarske – granica Mađarske – GRČ Pančevo R-16-2019RadoviPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda20.09.2019,09:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.10.2019.
Radovi na povezivanju sa magistralnim gasovodom (interkonektor) granica Bugarske – granica Mađarske – GRČ Karađorđevo brdo R-15-2019RadoviPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda20.09.2019,09:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.10.2019.
Radovi na povezivanju sa magistralnim gasovodom (interkonektor) granica Bugarske – granica Mađarske – GRČ Gospođinci R-17-2019RadoviPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda20.09.2019,09:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.10.2019.
Papir za fotokopiranje i papir u rolni za ploter D-137-2-2019-ŽŠDobraOtvoreni postupak03.10.2019,11:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 13.09.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 18.09.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.10.2019.
Potrošni materijal – cevi V-D-245-4-2019-DBDobraOtvoreni postupak03.10.2019,09:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 25.10.2019.
Postavljeno oBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.11.2019.
Materijal za izradu stubića i postolja za nove korektore D-22-2019-DBDobraNabavka male vrednosti23.09.2019, 09:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.10.2019.
Zaštitne rukavice D-245-2-19-BGDobraOtvoreni postupak02.10.2019,09:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 25.11.2019.
Kuglaste slavine za gas V-D-43-2019-DMDobraOtvoreni postupak30.09.2019,09:00PreuzimanjePostavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 17.09.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 20.09.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.10.2019. postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.11.2019.
Projektovanje i izgradnja unutrašnjih električnih instalacija V-R-12-1-2019-DDRadoviOtvoreni postupak01.10.2019,09:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 09.10.2019.
Praćenje i klipiranje štampanih, elektronskih i web medija iz Srbije i regiona i instaliranje softvera sa arhiviranjem U-88-2019-SNUslugeOtvoreni postupak30.09.2019,10:00Preuzimanje
Specijalni i univerzalni alati mehanički D-54-5-19-BGDobraOtvoreni postupak 07.10.2019,09:30PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 10.09.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 i 3 18.09.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 25.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 25.09.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 27.09.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 03.10.2019. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 21.11.2019.
Lekarski pregledi zaposlenih radnika U-67-V-2019-TEUslugeOtvoreni postupak25.09.2019,10:00PreuzimanjePostavljena PITANJA I ODGOVORI 30.08.2019.
Održavanje i servisiranje motornih vozila V-U-2-4-2019-GMUslugeOtvoreni postupak
(5 partija)
23.09.2019,10:00PreuzimanjePostavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 1 I 4 02.10.2019.

Postavljene ODLUKE O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJE 2, 3 I 5 02.10.2019.
Softver specijalne namene, podrška i obuka D-86DobraOtvoreni postupak23.09.2019,10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.11.2019, Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.11.2019.
Potrošni materijal V-D-54-2-2019-NMDobraOtvoreni postupak23.09.2019,12:00PreuzimanjePostavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 30.08.2019.
Nabavka i popravka oluka na zgradi radionica u krugu OD Beograd U-150 UslugeNabavka male vrednosti03.09.2019,10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 18.09.2019.
Servis kotlarnice U-96UslugeOtvoreni postupak20.09.2019,09:30PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.10.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.10.2019.
Servis i pregled stabilnog sistema za gašenje požara i automatske dojave PP centrale U-24-19-BGUslugeNabavka male vrednosti29.08.2019,10:00Preuzimanje
Izrada projekta za ugrađene merne platforme i opreme za telemetriju GMRS U-137-19-BGUslugeOtvoreni postupak19.09.2019,09:30Preuzimanje
Izrada plana zaštite od požara za Zlatiborski okrug U-106-19-BGUslugeOtvoreni postupak 19.09.2019,10:00PreuzimanjePostavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 14.01.2020.
Kalibracioni gasovi V-D-155/2019-DDDobraOtvoreni postupak 17.09.2019, 09:30PreuzimanjeOdluka o dodeli ugovora 30.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06.03.2020.
Program implementacije mernih sistema sa ultrazvučnim merilima na transportnom sisitemu JP ,,Srbijagas“ V-D-264/2019-MMDobraOtvoreni postupak19.08.2019, 09:00PreuzimanjeOdluka o zaključenom okvirnom sporazumu 05.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 20.09.2019.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br.1 16.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru br2 12.05.2020.
Popravka i održavanje malih mašina V-U-10-4/2018-GMUslugeOtvoreni postupak22.03.2019, 10:00Preuzimanje- Pojašnjenje 1 11.03.2019.
- Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 16.04.2019.
- Obaveštenje o zaključenju okvirnog sporazuma 10.05.2019.
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 07.06.2019.
- Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 03.07.2019.
- Obav