Назив Јавне набавке по предмету Јавне набавкe по поступку Рок за достављање понуда Преузмите документацију Обавештења
Sanacija fasade na objektu distribucije gasa u Beogradu
U-142/1-2019
usluge Javna nabavka male vrednosti 28.11.2019. 10:00 Download Poziv za podnošenje ponuda ; Konkursna dokumentacija
Šrafovi – D-243/4/19-BG Dobra JNMV 03.12.2019. 09:00 Download Javni poziv; Konkursna dokumentacija;
Vulkanizerske usluge za vozila
V-U-157/2019-MM
usluge Otvoreni postupak u dve Partije u cilju zaključenja ugovora 20.12.2019. 09:00 Download POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA
Alati razni – D-54/5/6/8/19-BG Dobra JNOP 20.12.2019. 09:00 Download Javni poziv; Konkursna dokumentacija;
Izgradnja gasovodnih objekata: GMRS/MRS „Dobanovci“, MRS „Aerodrom“, MRS ŠP „Aerodrom“, DGM 16 bar…cca 8 km, DGM 4 bar., JN broj R-73/2019 Radovi Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponudak 04.12.2019. 10:00 Download Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva
Konkursna dokumentacija
Rezervni delovi za kompresore u Batajnici, JN br. D-168/3/2019-GK Dobra Otvoreni postupak 18.12.2019. 10:00 Download Konkursna dokumentacija i Poziv za podnošenje ponuda
Izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje MRS Gornji Zemun 2“ u okviru projekta gasifikacije opština u Beogradu, D-256/2/PR/2019-TE Usluga Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 02.12.2019. 10:00 Download
Izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje MRS Gornji Zemun 1“ u okviru projekta gasifikacije opština u Beogradu, D-256/1/PR/2019-TE Usluga Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 02.12.2019. 10:00 Download
Akumulator – D-181/19-BG Dobra JNMV 25.11.2019. 09:00 Download Javni poziv; Konkursna dokumentacija;
Izrada ključeva, brava i katanaca – U-52/19-BG Usluga JNMV 26.11.2019. 09:00 Download Javni poziv; Konkursna dokumentacija;
Nadzemna oznaka sekcijskog ventila, JN br. M-D-233/2019-DB Dobra Javna nabavka male vrednosti 2.12.2019. 10:00 Download POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Potrošni materijal JN D-245-5/V/2019-BJ Dobra Otvoreni postupak Download Obaveštenje o obustavi postupka
Potrošni materijal JN D-245-5/V/2019-BJG Dobra Otvoreni postupak Download Odluka o obustavi postupkaa
Razvodne kutije u ex zaštiti – D-200/19-BG Dobra JNOP 9.12.2019. 09:00 Download Javni poziv;Konkursna dokumentacij
Potrošni materijal, JN br. V-D-229/3-2019-DB Dobra Otvoreni postupak 9.12.2019. 09:30 Download Poziv za podnošenje ponuda
Obnova bezbednosnih licenci za „FortiGate-280D-POE“ Dobra Otvoreni postupak javne nabavke 6.12.2019. 10:00 Download Javna nabavka se sprovodi u cilju zaključenja ugovora
Praćenje i klipiranje štampanih, elektronskih i web medija iz Srbije i regiona i instaliranje softvera sa arhiviranjem Usluge Otvoreni postupak javne nabavke – okvirni sporazum Download Javna nabavka se sprovodi u cilju zaključenja ugovora
Kuglaste slavine V-D-43/2019-IG Dobra Otvoreni postupak 7.11.2019. 11:00 Download Pitanja i odgovori
Alat i oprema za bravarsku radionicu, JN br. D-54/7/2019-
GK
Dobra Otvoreni postupak 2.12.2019. 10:00 Download Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija
Uređaji i oprema za čišćenje prostora – D-11/19-BG Dobra Nabavka male vrednosti 13.11.2019. 09:00 Download Javni poziv; Konkursna dokumentacija
Uronjena pumpa za crpljenje vode, D-80/3/19-BG Dobra Nabavka male vrednosti 12.11.2019. 09:30 Download Postavljena Pitanja i odgovori 01.11.2019. i 06.11.2019.
Mašina za skidanje površinske izolacije sa cevi, D-278-19-BG Dobra Otvoreni postupak 14.10.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.10.2019.
Snimanje postojećeg stanja i izrada Еlaborata i tekućem održavanju gasovodnih mostovskih prelaza preko kanala DTD kod Melenaca i Jermenovca U-54-19-BG Usluge Otvoreni postupak 02.12.2019,
09:00
Download
Rezervni delovi za gasne hromatografe D-171-2019-VP Dobra Otvoreni postupak 27.11.2019,
10:00
Download
Štampanje internih obrazaca U-81-2-2019-DD Usluge Nabavka male vrednosti 12.11.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.11.2019.
Gasomeri sa mehovima V-D-27-1-2019-TZD Dobra Otvoreni postupak 25.11.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 20.11.2019.
Potrošni materijal za radionice V-D-163-7-2019-NM Dobra Otvoreni postupak 22.11.2019,
12:00
Download
Redovno i vandredno održavanje kompresora u Batajnici U-34-2019-VP Usluge Otvoreni postupak 22.11.2019,
10:00
Download
Održavanje vozila sa ugrađenim pogonom na TNG i KPG M-U-5-2019 Usluge Nabavka male vrednosti 01.11.2019,
10:00
Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 23.10.2019.
Fasadni bojleri za kotlarnice M-D-65-2019-MM Dobra Nabavka male vrednosti 31.10.2019,
09:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.11.2019.
Električna energija V-D-138-2019-MM Dobra Otvoreni postupak oblikovan u dve partije 20.11.2019,
09:00
Download
Telefoni D-10-1-19-BG Dobra Otvoreni postupak 18.11.2019,
09:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 12.11.2019.
Rezervni delovi agregata za zavarivanje sa uslugom servisa D-174-2019-GK Dobra Otvoreni postupak 18.11.2019,
10:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 28.10.2019.
Antifriz za gasne stanice M-D-220-2019-GM Dobra Nabavka male vrednosti 25.10.2019,
12:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.11.2019.
Materijal za radionice D-243-3-M-2019-BJ Dobra Nabavka male vrednosti 28.10.2019,
10:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 07.11.2019.
Izrada ključeva, brava i cilindara U-52-19-BG Usluge Nabavka male vrednosti 28.10.2019,
09:00
Download Postavljena odluka o OBUSTAVI POSTUPKA 06.11.2019.
Računari i računarska oprema D-4-6-2019-SN Dobra Otvoreni postupak 18.11.2019,
10:00
Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 08.11.2019.
Obnova licenci za softver za virtualizaciju i bekap sa podrškom D-122-2019-SN Dobra Otvoreni postupak 15.11.2019,
10:00
Download
Izrada plana zaštite od požara za smederevski okrug sa GMRS-ovima i GRČ-evima sa razvodnim gasovima U-106-2-19-BG Usluge Otvoreni postupak 18.11.2019,
09:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 05.11.2019.
Servis protiv-požarnih aparata i opreme V-U-27-2019-MM Usluge Otvoreni postupak (okvirni sporazum) 14.11.2019,
09:00
Download
Dvostepeni regulatori pritiska V-D-73-P-2019-DM Dobra Otvoreni postupak 13.11.2019,
09:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 28.10.2019.
Ulošci filtera za gas V-D-216-1-2019-IG Dobra Otvoreni postupak 11.11.2019,
11:00
Download Postavljeno obaveštenje o PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 07.11.2019.
Uložak filtera za gas GMRS RNP V-D-216-2-2019-IG Dobra Otvoreni postupak 11.11.2019,
11:00
Download Postavljeno obaveštenje o PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 07.11.2019.
Potrošni materijal V-D-163-8-2019-DM Dobra Otvoreni postupak 08.11.2019,
09:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 24.10.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 29.10.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 3 04.11.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.11.2019.
Geodetsko snimanje za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije, katastarsko-topografski plan za PPS „Pojate” K-U-132-1 Usluge Kvalifikacioni postupak (druga faza) 21.10.2019,
10:30
Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 15.11.2019.
Kuglaste slavine V-D-43-2019-IG Dobra Otvoreni postupak 07.11.2019,
11:00
Download
Polietilenski gasni fitinzi D-150 Dobra Otvoreni postupak 07.11.2019,
10:30
Download
Rebrasti lim D-223-M-2019-BJ Dobra Nabavka male vrednosti 17.10.2019,
10:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 08.10.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 08.10.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2 09.10.2019. postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.11.2019.
Usluge baze podataka Platts i Thomson Reuters U-153-2019-VP Usluge Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 04.11.2019,
12:00
Download Postavljeno obaveštenje o DODELI UGOVORA 19.11.2019.
Potrošni materijal D-245-5-V-2019-BJ Dobra Otvoreni postupak 04.11.2019,
10:00
Download
Rotacioni strugač za skidanje površinske izolacije sa cevioksidni sloj PE D-101-19-BG Dobra Javna nabavka male vrednosti 14.10.2019,
09:00
Download
Proširenje gradske gasne mreže srednjeg pritiska u Novom Sadu R-62-2019 Radovi Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 21.10.2019,
10:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 09.10.2019.
Održavanje i servisiranje motornih vozila V-U-2-4-P-2019-GM Usluge Otvoreni postupak oblikovan po partijama (3 partije) 01.11.2019,
10:00
Download
Oracle Dertabase support D-101-19-BG Usluge Otvoreni postupak 04.11.2019,
09:00
Download
Turbinski merači protoka gasa D-27-1-2019 Dobra Otvoreni postupak 10.11.2019,
10:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.11.2019.
Merači protoka gasa sa rotacionim klipovima D-27-2019 Dobra Otvoreni postupak 01.11.2019,
10:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.11.2019.
Potapajuće muljne pumpe za prljavu vodu M-D-80-2019-P-DB Dobra Nabavka male vrednosti 16.10.2019,
10:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 30.09.2019.
Ulja i maziva za održavanje vozila V-D-147-2019-GM Dobra Otvoreni postupak 25.10.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 19.11.2019.
Oracle Developers Support D-102-19-BG Dobra Otvoreni postupak 25.10.2019,
10:00
Download
Rezervni delovi za kompresore u Batajnici D-177-1-2019-GK Dobra Otvoreni postupak 25.10.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.11.2019.
Originalni toneri u boji D-137-3-2019-ŽŠ Dobra Otvoreni postupak 21.10.2019,
11:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.10.2019. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.11.2019.
Izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje MRS „Gornji Zemun 2″ u okviru projekta gasifikacije opština u Beogradu D-256-2-V-2019-TE Dobra Otvoreni postupak 21.10.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI 05.11.2019. POSTAVLJENO OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI 19.11.2019.
Izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za potpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje MRS „Gornji Zemun 1″ u okviru projekta gasifikacije opština u Beogradu D-256-1-V-2019-TE Dobra Otvoreni postupak 21.10.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI 05.11.2019.Postavljeno OBAVESTENJE O OBUSTAVI 19.11.2019.
Teretna vozila do 1100 kubika D-2-2-2019 Dobra Otvoreni postupak 18.10.2019,
10:00
Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.11.2019.
Razvodne kutije u ex zaštiti D-200-19-BG Dobra Otvoreni postupak 21.10.2019,
09:30
Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 18.09.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 25.09.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 26.09.2019. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 6.11.2019.
Klima uređaj D-9-4-19-BG Dobra Otvoreni postupak 23.10.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI 06.11.2019.
Analogni tajmer, kontaktor i sklopka D-188-19-BG Dobra Otvoreni postupak 18.10.2019,
10:00
Download
Grifovano pletivo za popravku zaštitnih ograda oko gasovodnih objekata R-7-19-BG Radovi Otvoreni postupak 22.10.2019,
09:30
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 07.10.2019. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 06.11.2019.
Šestopolni muški i ženski konektori D-168-2-19-BG Dobra Otvoreni postupak 16.10.2019,
10:30
Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 19.09.2019. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.10.2019.
Uređaj za skladištenje podataka, Storage Szstem, min. 16TB, hiperkonvergentno rešenje (HCI) D-275 Dobra Otvoreni postupak 16.10.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.11.2019.
Geodetski radovi na snimanju postojećih i budućih DGM i KGP sa kartiranjem u RGZ U-136-19 Usluge Otvoreni postupak 15.10.2019,
09:30
Download
Modemi iCM280 za ugradnju u elektronski korektor ELSTER EK280 u kompletu sa baterijom za napajanje modema D-21 Dobra Otvoreni postupak 14.10.2019,
10:00
Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.11.2019.
Filter separator sa rotametrom D-75-M-2019-BJ Dobra Nabavka male vrednosti 23.09.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.10.2019.
Klima uređaji sa ugradnjom V-D-9-5-2019-DM Dobra Otvoreni postupak 10.10.2019,
09:00
Download Postavljena odluka O DODELI UGOVORA 17.10.2019. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.11.2019.
Usluge odorizacije U-50-1-2019 Usluge Otvoreni postupak 16.09.2019,
11:00
Download
Baterije za elektronske korektore V-D-17-2019-IG Dobra Otvoreni postupak 07.10.2019,
11:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 01.10.2019. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 25.10.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.11.2019.
Radovi na povezivanju sa magistralnim gasovodom (interkonektor) granica Bugarske – granica Mađarske – GRČ Pančevo R-16-2019 Radovi Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 20.09.2019,
09:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.10.2019.
Radovi na povezivanju sa magistralnim gasovodom (interkonektor) granica Bugarske – granica Mađarske – GRČ Karađorđevo brdo R-15-2019 Radovi Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 20.09.2019,
09:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.10.2019.
Radovi na povezivanju sa magistralnim gasovodom (interkonektor) granica Bugarske – granica Mađarske – GRČ Gospođinci R-17-2019 Radovi Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 20.09.2019,
09:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.10.2019.
Papir za fotokopiranje i papir u rolni za ploter D-137-2-2019-ŽŠ Dobra Otvoreni postupak 03.10.2019,
11:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 13.09.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 18.09.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.10.2019.
Potrošni materijal – cevi V-D-245-4-2019-DB Dobra Otvoreni postupak 03.10.2019,
09:30
Download
Materijal za izradu stubića i postolja za nove korektore D-22-2019-DB Dobra Nabavka male vrednosti 23.09.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.10.2019.
Zaštitne rukavice D-245-2-19-BG Dobra Otvoreni postupak 02.10.2019,
09:30
Download
Kuglaste slavine za gas V-D-43-2019-DM Dobra Otvoreni postupak 30.09.2019,
09:00
Download Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 17.09.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 20.09.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.10.2019. postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.11.2019.
Projektovanje i izgradnja unutrašnjih električnih instalacija V-R-12-1-2019-DD Radovi Otvoreni postupak 01.10.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 09.10.2019.
Praćenje i klipiranje štampanih, elektronskih i web medija iz Srbije i regiona i instaliranje softvera sa arhiviranjem U-88-2019-SN Usluge Otvoreni postupak 30.09.2019,
10:00
Download
Specijalni i univerzalni alati mehanički D-54-5-19-BG Dobra Otvoreni postupak 07.10.2019,
09:30
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 10.09.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 i 3 18.09.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 25.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 25.09.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 27.09.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 03.10.2019.
Lekarski pregledi zaposlenih radnika U-67-V-2019-TE Usluge Otvoreni postupak 25.09.2019,
10:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 30.08.2019.
Održavanje i servisiranje motornih vozila V-U-2-4-2019-GM Usluge Otvoreni postupak
(5 partija)
23.09.2019,
10:00
Download Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 1 I 4 02.10.2019.

Postavljene ODLUKE O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJE 2, 3 I 5 02.10.2019.

Softver specijalne namene, podrška i obuka D-86 Dobra Otvoreni postupak 23.09.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.11.2019, Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.11.2019.
Potrošni materijal V-D-54-2-2019-NM Dobra Otvoreni postupak 23.09.2019,
12:00
Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 30.08.2019.
Nabavka i popravka oluka na zgradi radionica u krugu OD Beograd U-150 Usluge Nabavka male vrednosti 03.09.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 18.09.2019.
Servis kotlarnice U-96 Usluge Otvoreni postupak 20.09.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.10.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.10.2019.
Servis i pregled stabilnog sistema za gašenje požara i automatske dojave PP centrale U-24-19-BG Usluge Nabavka male vrednosti 29.08.2019,
10:00
Download
Izrada projekta za ugrađene merne platforme i opreme za telemetriju GMRS U-137-19-BG Usluge Otvoreni postupak 19.09.2019,
09:30
Download
Izrada plana zaštite od požara za Zlatiborski okrug U-106-19-BG Usluge Otvoreni postupak 19.09.2019,
10:00
Download
Konac za zaptivanje i teflon traka V-D-203-3-2019-TB Dobra Otvoreni postupak 23.08.2019,
10:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.08.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.09.2019.
Kuglaste slavine za gas V-D-153-2019-DM Dobra Otvoreni postupak 13.09.2019,
09:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 27.08.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 04.09.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.10.2019. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.11.2019.
Tehnička kontrola projekata (gasovodnih objekata) za koje građevinsku dozvolu daje lokalna samouprava U-127 Usluge Otvoreni postupak 13.09.2019,
10:15
Download
Tehnička kontrola projekata (gasovodnih objekata) za koje građevinsku dozvolu izdaje republika U-126 Usluge Otvoreni postupak 13.09.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.09.2019.
Kalibracioni gasovi V-D-155-2019-DD Dobra Otvoreni postupak 17.09.2019,
09:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.09.2019.
Računari i računarska oprema D-4-4-2019-SN Dobra Otvoreni postupak 13.09.2019,
10:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 19.08.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.10.2019. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 05.11.2019.
Finansijska usluga kratkoročnog kredita od poslovne banke 2.2.40. Usluge Otvoreni postupak (ne sprovodi se po ZJN) 03.09.2019,
09:00
Download Postavljena POJAŠNJENJA 1-3 20.08.2019.
Postavljena POJAŠNJENJA 4 22.08.2019.
Antikorozivna zaštita i tekuće održavanje gasovodnih prelaza preko vodotokova na magistralnom gasovodu MG-01, Elemir-Pančevo i distributivnom gasovodu DG-01-03, Pančevo-Tilva-Zrenjanin R-30-19-BG Radovi Otvoreni postupak 16.09.2019,
09:30
Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 04.09.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 05.09.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 11.09.2019.
Grejači za procesne hromatografe u Ex izvedbi D-197-2019-VP Dobra Otvoreni postupak 09.09.2019,
10:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 26.08.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 29.08.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 30.08.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.10.2019.
Rezervni delovi za merila D-168-2019-VP Dobra Otvoreni postupak 06.09.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.10.2019.
Održavanje računarske i telekomunikacione opreme U-30-1-2019-SN Usluge Otvoreni postupak – okvirni sporazum 10.09.2019,
10:00
Download Postavljena IZMENA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA 09.08.2019.
Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 02.10.2019.
Dvostepeni regulatori pritiska V-D-73-2019-DM Dobra Otvoreni postupak 05.09.2019,
09:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.08.2019.
Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 17.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 27.09.2019.
LED paneli D-201-1 Dobra Otvoreni postupak 04.09.2019,
10:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 19.08.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 18.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.09.2019.
Održavanje objekta R-V-R-1-2019-DM Radovi Otvoreni postupak –rezervisana javna nabavka – okvirni sporazum 02.09.2019,
09:30
Download Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 06.08.2019.
Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2 07.08.2019.
Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 17.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 11.10.2019.
Održavanje objekta R-V-R-5-1-2019-DM Radovi Otvoreni postupak –rezervisana javna nabavka – okvirni sporazum 02.09.2019,
09:00
Download Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 06.08.2019.
Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2 07.08.2019.
Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 17.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 11.10.2019.
Sanacija pristupnog puta na GMRS Svilajnac R-61 Radovi Otvoreni postupak 30.08.2019,
10:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.09.2019.
Kancelarijski nameštaj M-D-218-9-2019-NM Dobra Nabavka male vrednosti 08.08.2019,
12:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.08.2019.
Izdavanje bankarske garancije za obezbeđenje naknade za potpunu ekproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje MRS/GMRS “Resnik” u okviru projekta gasifikacije opština u Beogradu D-256-V-2019-TE Dobra Otvoreni postupak 28.08.2019,
09:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 11.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.10.2019.
Invertorski aparat za elektrolučno zavarivanje celuloznom elektrodom D-54-4-2019-GK Dobra Otvoreni postupak 28.08.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.09.2019.
Konac za zaptivanje i teflon traka V-D-203-3-2019-TB Dobra Otvoreni postupak 23.08.2019,
10:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.07.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 31.07.2019.
Materijal za autoradionicu D-243-2-19-BG Dobra Nabavka male vrednosti 08.08.2019,
10:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 18.09.2019.
Edukacija za uvođenje ISO standard 1002 U-117-19-BG Usluge Otvoreni postupak 23.08.2019,
10:00
Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 24.07.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 18.09.2019.
Građevinski radovi na blok stanici Orlovača R-55 Radovi Nabavka male vrednosti 01.08.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.08.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 14.08.2019.
Servisiranje i održavanje travokosačica V-U-10-2019-GM Usluge Otvoreni postupak 21.08.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.08.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.09.2019.
Računari i računarska oprema D-4-5-2019-SN Dobra Otvoreni postupak 22.08.2019,
10:00
Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 05.08.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.09.2019.
Program implementacije mernih sistema sa ultrazvučnim merilima na transportnom sisitemu JP ,,Srbijagas“ V-D-264-2019-MM Dobra Otvoreni postupak 19.08.2019,
09:00
Download Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 05.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 20.09.2019.
Ormarići za KMRS D-151-2019-GK Dobra Otvoreni postupak 19.08.2019,
10:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 23.07.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 29.07.2019.
Postavljena DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 30.07.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 3 06.08.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 4 i 5 08.08.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 6 09.08.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 04.10.2019.
Potrošni materijal V-D-245-3-2019-NM Dobra Otvoreni postupak 12.08.2019,
12:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.08.2019.
Održavanje i servisiranje motornih vozila – područje Zrenjanin i Pančevo V-U-2-1-2019-GM Usluge Otvoreni postupak
(tri partije)
16.08.2019,
10:00
Download Postavljeno POJAŠNJENJE 1 12.08.2019.
Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA (za sve partije) 23.08.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA ZA SVE PARTIJE 09.09.2019.
Etaloniranje manometara i zamena baterija manometara (po potrebi) М-U-19-2019-DB Usluge Nabavka male vrednosti 06.08.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.08.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.08.2019.
Potapajuće muljne pumpe za prljavu vodu М-D-80-2019-DB Dobra Nabavka male vrednosti 06.08.2019,
10:30
Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 13.08.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 29.08.2019.
Transmiteri temperature V-D-15-2019-MM Dobra Otvoreni postupak 15.08.2019,
09:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.08.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.09.2019.
Potrošni materijal za radionice V-D-244-2019-NM Dobra Otvoreni postupak 15.08.2019,
12:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.08.2019.
Manometri V-D-37-2019-IG Dobra Otvoreni postupak 22.08.2019,
11:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.10.2019.
Transmiteri pritiska V-D-14-2019-DD Dobra Otvoreni postupak 16.08.2019,
09:30
Download Postavljene IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 09.08.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 09.08.219.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.08.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.09.2019.
Trenutni lepak D-196-1-19-BG Dobra Nabavka male vrednosti 29.07.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.10.2019.
Potrošni materijal za radionice M-D-196-1-2019-DB Dobra Nabavka male vrednosti 05.08.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.08.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.08.2019.
Komplet bravarskog alata V-D-143-2019-NM Dobra Otvoreni postupak 14.08.2019,
12:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.08.2019.
Cirkulaciona pumpa za instalaciju za dogrevanje gasa M-D-80-2-2019-TZD Dobra Nabavka male vrednosti 30.07.2019,
09:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 07.08.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.08.2019.
CorelDraw program V-D-99-2019-DD Dobra Otvoreni postupak 13.08.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 21.08.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 18.09.2019.
Plastične vezice D-244-19-BG Dobra Otvoreni postupak 13.08.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.10.2019.
Potrošni materijal M-D-243-1-2019-NM Dobra Otvoreni postupak 22.07.2019,
12:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.08.2019.
Građevinski radovi za sanacije i izgradnju DGM i KGP(hitne intervencije), oblikovana po partijama R-14-P Radovi Otvoreni postupak 23.07.2019,
10:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 2 I 6 02.08.2019.
Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJU 3 02.08.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJE 2 I 6 12.08.2019.
Štampa internog glasila Gaspres V-U-81-6-2019-DD Usluga Otvoreni postupak 09.08.2019,
09:30
Download Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 10.07.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.08.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.09.2019.
Rezervni delovi za sigurnosno – regulacionu opremu D-165-2-19-BG Dobra Otvoreni postupak 08.08.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.09.2019.
Agregat benzinski D-76-19-BG Dobra Otvoreni postupak 08.08.2019,
09:30
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15.07.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.09.2019.
Adaptacija magacinskog prostora u Jagodini R-56-19-BG Radovi Nabavka male vrednosti 18.07.2019,
09:30
Download
Servisiranje agregata U-10-1-19-BG Usluge Otvoreni postupak 09.08.2019,
09:30
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15.07.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.09.2019.
Invertorski aparat za zavarivanje D-54-3-2019-TA Dobra Otvoreni postupak 05.08.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 21.08.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.09.2019.
Revizija finansijskih izveštaja za 2019. godinu M-U-154-2019-IG Usluge Nabavka male vrednosti 19.07.2019,
11:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 12.07.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.08.2019.
Elektrode V-D-245-1-2019-TB Dobra Otvoreni postupak 02.08.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA
13.08.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.08.2019.
Rezervni delovi za sigurnosno-regulacionu opremu proizvođača Gas teh D-165-1-19-BG Dobra Otvoreni postupak 29.07.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA
05.09.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.09.2019.
Instrument za lociranje podzemnih instalacija V-D-214-2019-IG Dobra Otvoreni postupak 30.07.2019,
11:00
Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 19.07.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.08.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.08.2019.
Instrument za lociranje podzemnih instalacija V-D-215-2019-IG Dobra Otvoreni postupak 30.07.2019,
11:00
Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 19.07.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.08.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.08.2019.
Potrošni materijal za radionice V-D-163-3-2019-TZD Dobra Otvoreni postupak 24.07.2019,
09:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 19.07.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.08.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.08.2019.
Lična zaštitna oprema – odeća i obuća V-D-268-2019-IG Dobra Otvoreni postupak – rezervisana javna nabavka 23.07.2019,
11:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.08.2019.
Računarska oprema D-4-6-2019-VP Dobra Otvoreni postupak 22.07.2019,
10:00
Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 07.08.2019.
Teretno kombi vozilo D-2-1-2019 Dobra Otvoreni postupak 12.08.2019,
10:00
Download
Tehnički gasovi V-D-157-2019-DD Dobra Otvoreni postupak 23.07.2019,
09:30
Download Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 20.06.2019.
Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2 15.07.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 23.08.2019.
Ulošci filtera za MRS V-D-216-2019-IG Dobra Otvoreni postupak 22.07.2019,
11:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 21.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 24.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 3 28.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 4 02.07.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.08.2019.
Projektovanje, izrada i isporuka razvodnog ormara za napajanje i komunikaciju u PPS Pojate sa potrebnim instalacionim kablovima V-R-50-2019-TZD Radovi Otvoreni postupak 19.07.2019,
09:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 07.08.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.08.2019.
Periodična protiveksplozivna obuka zaposlenih M-U-139-2019-TZD Usluge Nabavka male vrednosti 28.06.2019,
09:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 18.07.2019.
Mast za podmazivanje V-D-146-2019-TB Dobra Otvoreni postupak 18.07.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.08.2019.
Akumulatori D-177-V-2019-BJ Dobra Otvoreni postupak 17.07.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 31.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.08.2019.
Stabilni liveni gasni kotao M-D-70-2019-DD Dobra Nabavka male vrednosti 04.07.2019,
09:30
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 17.06.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.07.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.07.2019.
Tropromajni gasni kotao V-D-169-2019-DD Dobra Otvoreni postupak 16.07.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 25.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 14.08.2019.
Klima uređaj sa montažom D-9-19-BG Dobra Otvoreni postupak 12.07.2019,
09:30
Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.09.2019.
Potrošni materijal M-D-243-2019-NM Dobra Otvoreni postupak 21.08.2019,
12:00
Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 23.07.2019.
Izvođenje građevinskih radova na teritoriji Republike Srbije V-U-39-1-2019-DM Usluge Otvoreni postupak – okvirni sporazum 11.07.2019,
09:00
Download Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 13.06.2019.
Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 18.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 31.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU br.1 27.08.2019.
Postavljena OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA br.2 I br.3 20.09.2019. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU BR.4 07.11.2019.
Kancelarijski nameštaj M-D-218-5-2019-NM Dobra Nabavka male vrednosti 19.06.2019,
12:00
Download
Izrada plana zaštite od požara za Rasinski okrug U-106-1-19-BG Usluge Otvoreni postupak 11.07.2019,
10:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 04.07.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 05.07.2019.
Finansijska usluga – izdavanje bankarske garancije za primljeni avans u korist „Infrastructure Development and Constracton“ d.o.o. Beograd U-159-V-2019-TE Usluge Otvoreni postupak 10.07.2019,
09:00
Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 13.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1, 2, 3 i 4 14.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 5, 6, 7 i 8 17.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 9 i 10 18.06.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 18.06.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 20.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 11 i 12, 20.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 13 21.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 14 24.06.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 26.06.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE UZ KONKURSNU DOKUMENTACIJU 26.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15 27.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 16 i 17 05.07.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 18.07.2019.Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 15.08.2019.
Finansijska usluga – izdavanje bankarske garancije za dobro izvršenje u korist „Infrastructure Development and Constracton“ d.o.o. Beograd U-160-V-2019-TE Usluge Otvoreni postupak 19.07.2019,
09:00
Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 13.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1, 2, 3 i 4 14.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 5, 6, 7 i 8 17.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 9 i 10 18.06.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 18.06.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 20.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 11 i 12, 20.06.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 21.06.2019.
Postavljena IZMENA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA 21.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 13 21.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 14 24.06.2019.
Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 26.06.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE UZ KONKURSNU DOKUMENTACIJU 26.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15 27.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 16 i 17 05.07.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.07.2019.Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 15.08.2019.
Potrošni elektromaterijal V-D-163-2019-TB Dobra Otvoreni postupak 10.07.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.08.2019.
Cirkulaciona pumpa za instalaciju za dogrevanje gasa M-D-80-1-2019-TZD Dobra Nabavka male vrednosti 17.06.2019,
09:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 10.06.2019.
Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 25.06.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 01.07.2019.
Klima uređaji sa ugradnjom V-D-9-1-2019-DM Radovi Otvoreni postupak 08.07.2019,
09:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 23.07.2019.
Računari i računarska oprema D-4-3-2019-SN Dobra Otvoreni postupak 10.07.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 31.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.08.2019.
Računari i računarska oprema D-4-2-2019-SN Dobra Otvoreni postupak 08.07.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 15.08.2019.
Sanacija objekata distribucije Pančevo V-R-26-2019-DM Radovi Otvoreni postupak 05.07.2019,
09:00
Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 07.06.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.08.2019.
Uvođenje DVGW sistema menadžmenta tehničke sigurnosti delatnosti operatora Distributivnog sistema U-138 Usluge Nabavka male vrednosti 04.07.2019,
10:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 11.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.08.2019.
Elektro kablovi D-225-V-2019-BJ Dobra Otvoreni postupak 04.07.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.08.2019.
Servis klima uređaja V-U-14-2019-DM Usluge Otvoreni postupak 04.07.2019,
09:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 18.07.2019.
Rezervni delovi za sigurnosno-regulacionu opremu D-165-19-BG Dobra Otvoreni postupak 04.07.2019,
09:30
Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 01.07.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.07.2019.
Prenosivi računar D-4-7-19-BG Dobra Otvoreni postupak 01.07.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.07.2019.
Usluga pranja i čišćenja vozila V-U-4-2019-GM Usluga Otvoreni postupak
(Dve partije)
28.06.2019,
10:00
Download Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA (za obe partije) 08.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA (za obe partije) 19.07.2019.
Računari i računarska oprema D-4-1-2019-SN Dobra Otvoreni postupak 27.06.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 18.07.2019.
Hidroizolaterski radovi na ravnom krovu upravne zgrade u Beogradu R-5 Radovi Otvoreni postupak 27.06.2019,
10:30
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 05.06.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.07.2019.
Rezervni delovi uređaja za predgrevanje cevi pri zavarivanju D-173-2019-GK Dobra Otvoreni postupak 26.06.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.07.2019.
Prenosni uređaj za konfiguraciju transmitera sa softverom D-17-2019-TA Dobra Otvoreni postupak 25.06.2019,
10:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.05.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 06.06.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.08.2019.
Servis i popravka krana u mašinskoj radionici RJ Održavanje gasovoda Zrenjanin M-U-125-2019-TZD Usluge Nabavka male vrednosti 03.06.2019,
09:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 11.06.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.06.2019.
Zaptivni materijal M-D-196-2019-DB Dobra Nabavka male vrednosti 03.06.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 11.06.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.06.2019.
Komplet automatska stanica katodne zaštite D-211-V-2019-TE Dobra Otvoreni postupak 24.06.2019,
10:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 i 2 28.05.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 3 31.05.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 4 06.06.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 18.06.2019.
Akumulatori i aku – baterije za BSN uređaje D-184-V-2019-BJ Dobra Otvoreni postupak 24.06.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 30.07.2019.
Sistem kontrole pristupa i evidencije radnog vremena D-68-19-BG Dobra Nabavka male vrednosti 03.06.2019,
09:30
Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.07.2019.
Građevinski radovi za sanacije i izgradnju DGM i KGP (hitne intervencije) R-14 Radovi Otvoreni postupak
(oblikovan po partijama)
26.06.2019,
10:30
Download Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA za partije 1,5,7 i 8 09.07.2019.
Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA za partije 2,3 i 6 09.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PARTIJA 5 16.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za partije 4, 7 i 8 18.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za partiju 1 25.07.2019.
Kancelarijska fotelja D-218-7-19-BG Dobra Nabavka male vrednosti 31.05.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENOM UGOVORU 18.07.2019.
Elektrode za zavarivanje V-D-158-2019-TB Dobra Otvoreni postupak 20.06.2019,
10:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 13.06.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.06.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENOM UGOVORU 06.09.2019.
Renoviranje poslovnog objekta „Široka potrošnja” na lokaciji JP Srbijagas u Beogradu R-57 Radovi Otvoreni postupak 20.06.2019,
10:30
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 22.05.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.07.2019.
Građevinski radovi na iskopu i zatrpavanju kablovskog rova nakon polaganja kabla R-12-19-BG Radovi Otvoreni postupak 20.06.2019,
09:30
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 23.05.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.07.2019.
Finansijska usluga kratkoročnog kredita od poslovne banke 2.2.36. Usluga Otvoreni postupak
(ne sprovodi se po ZJN)
07.06.2019,
09:00
Download Postavljena POJAŠNJENJA 1 i 2 29.05.2019.
Kritične dizne U-22-2019 Dobra Otvoreni postupak 20.06.2019,
10:00
Download
Potrošni materijal za radionice V-D-163-2019-DB Dobra Otvoreni postupak 19.06.2019,
09:30
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 11.06.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 17.06.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 11.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.07.2019.
Rezervni delovi za spoljašnju i unutrašnju rasvetu V-D-201-2019-TB Dobra Otvoreni postupak 17.06.2019,
10:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 30.05.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 26.06.2019.
Potrošni materijal V-D-245-2019-NM Dobra Otvoreni postupak 18.06.2019,
12:00
Download
Putnička vozila do 2000 kubika D-1-1-2019 Dobra Otvoreni postupak 17.06.2019,
10:00
Download
Burgije V-D-229-3-2019-DB Dobra Otvoreni postupak 17.06.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 11.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.07.2019.
Teflon traka D-203-1-19-BG Dobra Otvoreni postupak 17.06.2019,
09:30
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 30.05.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 11.07.2019.
Potrošni materijal V-D-54-3-2019-NM Dobra Otvoreni postupak 17.06.2019,
12:00
Download
Tranformatori M-D-63-2019-TB Dobra Nabavka male vrednosti 27.05.2019,
10:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 20.05.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 21.05.2019.
Kancelarijski materijal D-137-1-2019-ŽŠ Dobra Otvoreni postupak 14.06.2019,
11:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 25.06.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.07.2019.
Usluge odorizacije U-50-2019 Usluge Otvoreni postupak 18.06.2019,
11:00
Download
Rezervni delovi i potrošni materijal za održavanje putničkih i teretnih vozila V-D-133-2019-GM Dobra Otvoreni postupak
(okvirni sporazum)
12.06.2019,
10:00
Download Postavljeno POJAŠNJENJE 10.06.2019.
Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 25.06.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 11.07.2019.
Rezne ploče, brusne ploče i brusne četke V-D-229-2019-TB Dobra Otvoreni postupak 12.06.2019,
10:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.05.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 26.06.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.09.2019.
Usluga organizovanog prevoza zaposlenih u Beogradu na četiri linije pri dolasku i odlasku sa posla U-103 Usluge Otvoreni postupak 17.06.2019,
10:30
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 24.05.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 10.06.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.07.2019.
Geodetsko snimanje za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije,katastarsko-topografski plan na teritoriji GO Srčin K-U-132 Usluge Kvalifikacioni postupak (druga faza) 23.05.2019,
10:30
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 14.05.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 31.05.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.06.2019.
Alkalne baterije D-194-19-BG Dobra Otvoreni postupak 12.06.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 23.07.2019.
Štampač i skener D-4-19-BG Dobra Otvoreni postupak 10.06.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.07.2019.
Industrijski ventilatori za laboratoriju D-69-M-2019-BJ Dobra Nabavka male vrednosti 20.05.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 31.05.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 18.06.2019.
Fiksni telefon D-10-19-BG Dobra Otvoreni postupak 10.06.2019,
10:30
Download Postavljeno OBAVEŠTENJE I IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 07.05.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 07.05.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.07.2019.
Kancelarijska fotelja D-218-2-19-BG Dobra Nabavka male vrednosti 13.05.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.05.2019.
Klima uređaji sa ugradnjom V-D-9-2019-DM Dobra Otvoreni postupak 27.05.2019,
09:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 09.05.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 13.05.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.05.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.06.2019.
Usluge održavanja i servisiranja motornih vozila u garantnom i vangarantnom roku oblikovanu po partijama U-2-2-19 Usluge Otvoreni postupak 30.05.2019,
10:30
Download Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 1-5 i 7-11 01.07.2019.
Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJU 6 01.07.2019.
Postavljena OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA ZA PARTIJE 4 i 5 08.07.2019.
Postavljena OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA ZA PARTIJE 8, 9 i 11 22.07.2019.
Postavljena OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA ZA PARTIJE 1 i 2 25.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 10 25.07.2019.
Postavljen UGOVOR ZA PARTIJU 3 30.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJE 3 i 7 31.07.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 6 07.08.2019.
Štampani materijal U-81-1-2019-ŽŠ Usluge Nabavka male vrednosti 06.05.2019,
11:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.05.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.05.2019.
Održavanje računarske i telekomunikacione opreme U-30-2019-SN Usluge Otvoreni postupak 24.05.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 26.06.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 15.07.2019.
Potrošni materijal V-D-164-2019-NM Dobra Otvoreni postupak 23.05.2019,
12:00
Download
Gorionik (polikabel) uređaja za sečenje metala plazmom sa uslugom servisa – zamene V-D-192-2019-TZD Dobra Otvoreni postupak 23.05.2019,
09:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.05.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.06.2019.
Kancelarijski nameštaj M-D-218-2-2019-NM Dobra Nabavka male vrednosti 03.05.2019,
12:00
Download
Svetiljka za spoljno osvetljenje V-D-212-2019-DM Dobra Otvoreni postupak 20.05.2019,
09:30
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 15.05.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.05.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.06.2019.
Revizija trafostanica na objektima JP Srbijagas V-U-133-2019-DM Usluge Otvoreni postupak 20.05.2019,
09:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.05.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.06.2019.
Kompatibilni for use toneri D-137-2019-ŽŠ Dobra Otvoreni postupak 17.05.2019,
11:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.05.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.06.2019.
Rezervni delovi za merila proizvođača ITRON, tip DELTA SE V-D-168-2019-TZD Dobra Otvoreni postupak 16.05.2019,
09:00
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 18.04.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.05.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.06.2019.
Fotokopir aparati – profesionalni D-5-V-2019-BJ Dobra Otvoreni postupak 16.05.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.05.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.06.2019.
Nadogradnja postojeće licence „Cognos Business Intelligence” D-106-2018-SN Dobra Otvoreni postupak 16.05.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.06.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.07.2019.
Računari i računarska oprema D-4-17-2018-SN Dobra Otvoreni postupak 15.05.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.05.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.06.2019.
Mašina za pranje pod pritiskom M-D-11-2019-TB Dobra Nabavka male vrednosti 22.04.2019,
10:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.05.2019.
Licence za ADOBE Collection programski paket V-D-98-2019-DD Dobra Otvoreni postupak 14.05.2019,
09:30
Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 12.04.2019.
Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.05.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.06.2019.
Štampani materijal U-81-2019-ŽŠ Usluge Nabavka male vrednosti 19.04.2019,
11:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 25.04.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.05.2019.
Finansijska usluga dugoročnog kredita od poslovne banke 2.2.35 Usluge Otvoreni postupak (ne sprovodi se po ZJN) 13.05.2019,
09:00
Download Postavljena POJAŠNJENJA 1-7 16.04.2019.
Održavanje i sevisiranje motornih vozila (Audi, Škoda, VW) V-U-2-2019-GM Usluge Otvoreni postupak oblikovan u 5 partija 06.05.2019,
10:00
Download Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA (za sve partije) 23.05.2019.
Postavljena OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA (za svih 5 partija)
Servisiranje, pregled i ispitivanje EX opreme V-U-26-2019-MM Usluge Otvoreni postupak – okvirni sporazum 06.05.2019,
09:00
Download Postavljene IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 09.04.2019.
Postavljena PITANJA I ODGOVORI 16.04.2019.
Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 23.05.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 05.06.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 1 U SKLADU SA OKVIRNIM SPORAZUMOM 16.07.2019.
Teretna – terenska vozila D-2-1-2019 Dobra Otvoreni postupak 08.05.2019,
10:00
Download
Kombi vozila D-2-2019 Dobra Otvoreni postupak 09.05.2019,
10:00
Download
Putnička vozila na CNG D-1-2019 Dobra Otvoreni postupak 07.05.2019,
10:00
Download
Plakar za registratore D-218-19-BG Dobra Nabavka male vrednosti 01.04.2019,
09:30
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.04.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.05.2019.
Dopuna radova za rekonstrukciju spoljne vodovodne i hidrantske mreže Pr-R-3-2019-MM Radovi Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda (čl.36st.1.tač.5 ZJN) 25.03.2019,
09:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.03.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 04.04.2019.
Oprema za rekonstrukciju GMRS Boka Pr-D-41-2019-MM Dobra Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 28.03.2019,
09:00
Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.04.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.05.2019.
Dobra za program implementacije naprednih mernih sistema – merna oprema u polju V-D-163-2-2018-MM Dobra Otvoreni postupak 10.04.2019, 09:00h Download Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 07.05.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 15.05.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.06.2019.
Sredstva za održavanje higijene V-D-154-3-2018-GM Dobra Otvoreni postupak – okvirni sporazum 01.04.2019, 10:00h Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 22.03.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENOM ROKU ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 22.03.2019.
Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 18.04.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 17.05.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 1 19.07.2019.
Popravka i održavanje malih mašina V-U-10-4-2018-GM Usluge Otvoreni postupak 22.03.2019, 10:00h Download Postavljeno POJAŠNJENJE 1 11.03.2019.
Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 16.04.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 10.05.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 1 07.06.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 2 03.07.2019.
Pogonsko gorivo za motorna vozila V-D-134-2019-GM Dobra Otvoreni postupak 18.03.2019, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 21.03.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.04.2019.
Kupovina licenci za SAP Sybase ASE server D-98-2018-SN Dobra Otvoreni postupak 19.03.2019, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.04.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.06.2019.
Obnova licenci za „SAP Sybase ASE” server sa pratećim „SAP” licencama D-102-2018-SN Dobra Otvoreni postupak 15.03.2019, 10:00h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.04.2019.
Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.05.2019.
Finansijska usluga dugoročnog kredita od poslovne banke br. 2.2.1. Usluga Otvoreni postupak
(ne sprovodi se po ZJN)
11.03.2019, 09:00h Download Postavljena POJAŠNJENJA 1,2,3,4 I 5 25.02.2019.
Postavljena DOPUNA POJAŠNJENJA 3 26.02.2019.
Postavljena POJAŠNJENJA 6 28.02.2019.
Postavljena POJAŠNJENJA 7 07.03.2019.
Postavljen PRILOG UZ POJAŠNJENJE 7 07.03.2019.
Tehnički gasovi V-D-244-4-2018-DD Dobra Otvoreni postupak 08.03.2019, 09:30h Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.03.2019.
Кол центар 0800 021 020
Позиви на овај број су бесплатни