Менаџмент
Душан Бајатовић
Душан Бајатовић
Генерални директор ЈП „Србијагас“
Душан Бајатовић, инжењер електротехнике и дипломирани економиста. Рођен је 1967. године.
kabinet@srbijagas.com - Телефон: + 381 21 481 1004
Блаженка Мандић
Блаженка Мандић
Заменица генералног директора
Блаженка Мандић је дипломирани економиста. Рођена је 1962. године у Карловцу (Хрватска). Диплому Економског факултета у Осијеку стекла је 1985. године.
kabinet@srbijagas.com - Телефон: +381 21 481 2703
Мр Милан Ђукић
Мр Милан Ђукић
Извршни директор за правне кадровске и опште послове
Мр Милан Ђукић jе рођен у Новом Саду 1974. године.
Љиљана Вудраковић
Љиљана Вудраковић
Извршни директор за финансије
Љиљана Вудраковић је дипломирани економиста. Рођена је 1972. године у Новом Саду.
Драган Вучур
Драган Вучур
Извршни директор за комерцијалне послове
Драган Вучур је дипломирани машински инжењер. Рођен је 1964. године.
dragan.vucur@srbijagas.com - Телефон: + 381 21 481 2500
Јовица Будимир
Јовица Будимир
Извршни директор за инвестиције
Јовица Будимир je дипломирани машински инжењер. Рођен je 1966. године.
Милан Здравковић
Милан Здравковић
Извршни директор Оператора дистрибутивног система
Милан Здравковић је дипломирани машински инжењер. Рођен је 1964. године у Београду.
milan.zdravkovic@srbijagas.com - Телефон:+ 381 11 353 9271
Надзорни одбор
ПРОФ. ДР МУАМЕР РЕЏОВИЋ
ПРОФ. ДР МУАМЕР РЕЏОВИЋ
Председник Надзорног одбора ЈП „Србијагас“
Проф. др. Муамер Реџовић је доктор економских наука, чија је ужа специјалност - менаџмент и организација.
Телефон: + 381 11 328 6956

Весна Ракочевић, члан
Сретен Јовановић, члан
Зоран Јанковић, члан
Вељко Милошевић, члан

Структура запослених

Јавно предузеце “Србијагас” има 1.105 запослених. У квалификационој структури запослених у ЈП “СРБИЈАГАС”, Нови Сад највише има запослених са високом стручном спремом (укупно 478 запослених или 43,3%), затим са средњом стручном спремом (укупно 376 запослених или 34%), следе запослени са вишом стручном спремом (укупно 100 запослених или 9,0%), потом квалификовани радници (укупно 89 запослених или 8,1%), високо квалификовани радници ( 36 запослених тј. 3,2%) неквалификовани радници (14 запослених или 1,3%) и полу-квалификовани радници (12 запослених или 1,1%).

Преглед запослених по квалификационој структури у ЈП „Србијагас“ Нови Сад на дан 31.12.2016. године

Компанија располаже добром кадровском основом, обједињује знања и искуства стечена дугогодишњим радом пре свега у области транспорта и дистрибуције, као и складиштења природног гаса и јавног снабдевања. Непрекидно унапређујући пословност, односом пуним поштовања, стиче се поверење и негује припадност заједничким циљевима.

Кол центар - техника 0800 021 020 Комерцијала - рачуни 0800 202 024 Позиви на ове бројеве су бесплатни