Назив и број јавне набавкеВрста набавке по предметуВрста набавке по поступкуРок за достављање понудаКонкурсна докуменатцијаНакнадна обавештења
Računarska oprema (serveri, diskovi i memorija) D-4/1/2020-SNDobraOtvoreni postupak05.05.2020, 10:00Objavljeno 02.04.2020.
Preuzimanje
Nove licence za softver za virtualizaciju sa podrškom D-132/2020-SNDobraOtvoreni postupak04.05.2020, 10:00Objavljeno 02.04.2020.
Preuzimanje
Građevinski radovi za potrebe sanacije oštećenja gasovoda otkrivenih inteligentnim kracerom R-63/2020-GKRadoviOtvoreni postupak27.04.2020, 10:00Objavljeno 26.03.2020.
Preuzimanje
Fotokopir aparat D-5/2020-SNDobraOtvoreni postupak20.04.2020, 10:00Objavljeno 20.03.2020.
Preuzimanje
Održavanje internet stranice - hosting M-U-96/2020-DDUslugeNabavka male vrednosti31.03.2020, 09:30Objavljeno 17.03.2020.
Preuzimanje
Kategorizacija i karakterizacija otpada U-143/2020-TAUslugeNabavka male vrednosti26.03.2020, 10:00Objavljeno 16.03.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 17.03.2020.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 17.03.2020.
Računarska oprema D-4/2/2020-SNDobraOtvoreni postupak13.04.2020, 10:00Objavljeno 12.03.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 27.03.2020.
Teretna - terenska vozila do 1700 kubika D-2/1/2020DobraOtvoreni postupak13.04.2020, 10:00Objavljeno 12.03.2020.
Preuzimanje
Teretna - terenska vozila do 2500 kubika D-2/2/2020DobraOtvoreni postupak10.04.2020, 10:00Objavljeno 11.03.2020.
Preuzimanje
Štampanje, fotokopiranje i koričenje M-U-133/2020-IGUslugeNabavka male vrednosti - okvirni sporazum23.03.2020, 11:00Objavljeno 06.03.2020.
Preuzimanje
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma 02.04.2020.
Fotokopir aparat V-D-5/2020-IGDobraOtvoreni postupak06.04.2020, 11:00Objavljeno 05.03.2020.
Preuzimanje
Putnička vozila na CNG D-1/2020DobraOtvoreni postupak03.04.2020, 10:00Objavljeno 03.03.2020.
Preuzimanje
Dopunski radovi i geotehnički radovi za magistralni gasovod MG10 R-65/2019RadoviPregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnosenje ponuda16.03.2020, 10:00Objavljeno 02.03.2020.
Preuzimanje
Teretna vozila do 1100 kubika D-2/2020DobraOtvoreni postupak01.04.2020, 10:00Objavljeno 02.03.2020.
Preuzimanje
Putnička vozila do 1300 kubika D-1/1/2020DobraOtvoreni postupak01.04.2020, 10:00Objavljeno 02.03.2020.
Preuzimanje
Izrada zaptivača od gume i zaptivnih prstenova D-165/3/4/19-BGDobraOtvoreni postupak20.03.2020, 09:00Objavljeno 20.02.2020.
Preuzimanje
Računari i računarska oprema D-4/2020-SNDobraOtvoreni postupak20.03.2020, 10:00Objavljeno 19.02.2020.
Preuzimanje
Nadgradni LED paneli D-212/19-BGDobraOtvoreni postupak18.03.2020, 09:00Objavljeno 18.02.2020.
Preuzimanje
Računari i računarska oprema D-4/7/2019-SNDobraOtvoreni postupak13.03.2020, 10:00Objavljeno 12.02.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 01.04.2020.
Finansijska usluga dugoročnog kredita od poslovne banke 2.2.1UslugeOtvoreni postupak (ne sprovodi se po ZJN)28.02.2020, 09:00Objavljeno 10.02.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 13.02.2020.
Prilog 1 13.02.2020.
Prilog 2 13.02.2020.
Pitanja i odgovori 2 14.02.2020.
Pitanja i odgovori 3 20.02.2020.
Pitanja i odgovori 4 21.02.2020.
Pojašnjenja 21.02.2020.
Kupci 31.12.2018. i 30.09.2019. 21.02.2020.
Dobavljači 31.12.2018. i 30.09.2019. 21.02.2020.
Računarska oprema - rezervni diskovi D-4/25/2019-SNDobraOtvoreni postupak09.03.2020, 10:00Objavljeno 07.02.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 20.03.2020.
Usluge prevođenja D-152/2019UslugeNabavka male vrednosti13.02.2020, 10:15Objavljeno 03.02.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 11.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora 20.02.2020.
Dodatak za programski paket „PowerBuilder" D-94/2019-SNDobraOtvoreni postupak05.03.2020, 10:00Objavljeno 03.02.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 04.03.2020.
Profesionalni tester računarske mreže kroz bakar i optiku D-4/24/2019-SNDobraOtvoreni postupak04.03.2020, 10:00Objavljeno 03.02.2020.
Preuzimanje
Cu cevi, luk, spojnice... D-229/5/2019DobraOtvoreni postupak28.02.2020, 10:00Objavljeno 29.01.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 19.02.2020.
Pitanja i odgovori 1 21.02.2020.
Pitanja i odgovori 2 21.02.2020.
Pitanja i odgovori 3 21.02.2020.
Pitanja i odgovori 4 24.02.2020.
Zaptivni materijal M-D-196-3/2019-IGDobraNabavka male vrednosti13.02.2020, 11:00Objavljeno 29.01.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 30.01.2020.
Pitanja i odgovori 1 10.02.2020.
Pitanja i odgovori 2 10.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora 28.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.03.2020.
Softver specijalne namene sa podrškom D-86/4/2019-SNDobraOtvoreni postupak28.02.2020, 10:00Objavljeno 28.01.2020.
Preuzimanje
Izmena konkursne dokumentacije 12.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora 20.03.2020.
Zamena dela kanalizacione mreže u Telemetriji U-142/19-BGUslugeNabavka male vrednosti07.02.2020, 09:00Objavljeno 28.01.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora
Regulator pritiska gasa većeg kapaciteta D-38/2019DobraOtvoreni postupak27.02.2020, 10:30Objavljeno 28.01.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 04.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 27.03.2020.
Kontrola zavarnih spojeva ultrazvukom U-98/V/2019-TEUslugeOtvoreni postupak27.02.2020, 10:00Objavljeno 28.01.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 06.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.03.2020.
Oprema za regulacionu liniju za GMRS B. N. Selo D-51/V/2019-TEDobraOtvoreni postupak24.02.2020, 10:00Objavljeno 24.01.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 31.01.2020.
Odluka o obustavi postupka 07.02.2020.
Produženje podrške za postojeći Neteexpress riverbed sa održavanjem D-124/2019-SNDobraOtvoreni postupak24.02.2020, 10:00Objavljeno 23.01.2020.
Preuzimanje
Izmena konkursne dokumentacije 28.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora 20.03.2020.
Licence za softver za automatsko instaliranje aplikacije za klijente V-D-130/2019DobraOtvoreni postupak25.02.2020, 09:30Objavljeno 22.01.2020.
Preuzimanje
Izmena konkursne dokumentacije 23.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 2 27.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora 06.03.2020.
Pogonsko gorivo za motorna vozila JP Srbijagas-a V-D-154/2020-IGDobraOtvoreni postupak21.02.2020, 11:00Objavljeno 22.01.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 29.01.2020.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 31.01.2020.
Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2 04.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora 05.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 24.03.2020.
Rezervni delovi za gasne hromatografe D-184/V/2019-TEDobraOtvoreni postupak20.02.2020, 10:00Objavljeno 21.01.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 03.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18.03.2020.
Pneumatici za vozila D-141/2019DobraOtvoreni postupak20.02.2020, 10:00Objavljeno 21.01.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 27.01.2020.
Pitanja i odgovori 1 06.02.2020.
Pitanja i odgovori 2 12.02.2020.
Manometri, termometri, multimetri, D-37/4/19-BGDobraOtvoreni postupak20.02.2020, 09:00Objavljeno 20.01.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 22.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora 28.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16.03.2020.
Kompatibilni for use toneri V-D-137/2019-DDDobraOtvoreni postupak18.02.2020, 09:30Objavljeno 16.01.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 23.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora 28.02.2020.
Servis i popravka brusilica i muljne pumpe za vodu U-10/6/2019-TAUslugeOtvoreni postupak17.02.2020, 10:00Objavljeno 16.01.2020.
Preuzimanje
Izmena i dopuna poziva 29.01.2020.
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije 29.01.2020.
Pitanja i odgovori 05.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora 10.03.2020.
Izrada dnevnika rada dispečerskog centra U-81/12/19-BGUslugeJavna nabavka male vrednosti 27.01.2020,09:00Objavljeno 15.01.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 05.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13.02.2020.
Održavanje sistema za besprekidno napajanje (BSN), broj U-59/2019UslugeOtvoreni postupak 11.02.2020,10:30Objavljeno 14.01.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 26.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 26.02.2020.
Nadogradnja i podrška postojećih licenci (USP) za programski paket Appeon D-281/2019-SNDobraOtvoreni postupak 13.02.2020,10:00Objavljeno 13.01.2020.
Preuzimanje
Izmena konkursne dokumentacije 23.01.2020.
Odluka o dodeli ugovora 01.04.2020.
Izrada plana zaštite od požara za gasovodne objekte visokog pritiska na teritoriji Jagodine, Svilajnca, Ćuprije, Paraćina i Popvca, U-106/3/19-BGUslugeOtvoreni postupak14.02.2020,09:00Objavljeno 13.01.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 07.02.2020.
Odluka o dodeli ugovora 26.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 17.03.2020.
Zamena visokonaponskih osiguraca U-110/2019-TAUslugeNabavka male vrednosti23.01.2020,10:00Objavljeno 13.01.2020.
Preuzimanje
Odluka o obustavi postupka 04.02.2020.
Obaveštenje o obustavi postupka 05.02.2020.
Vulkanizerske usluge za vozila Pančevo, Zrenjanin i Kikinda
V-U-157-1/2019-MM
UslugeOtvoreni postupak u tri Partije u cilju zaključenja ugovora12.02.2020,09:00Objavljeno 13.01.2020.
Preuzimanje
Odluke o dodeli ugovora za partije 1, 2 i 3 28.02.2020.
Obaveštenja o zaključenim ugovorima za partije 1, 2 i 3 12.03.2020.
Potrošni materijal za tekuće održavanje i nesmetano funkcionisanje na gasovodnom sistemu JP „Srbijagas“, JN br. D-244/1/2019-GKDobraOtvoreni postupak 10.02.2020.,10:00Objavljeno 10.01.2020.
Preuzimanje
Odluka o dodeli ugovora 24.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11.03.2020.
Usluge komisije za tehnički pregled objekata, oblikovanu po partijama U-134
UslugeOtvoreni postupak 10.01.2020,10:00Objavljeno 09.01.2020.
Preuzimanje
Pitanja i odgovori 22.01.2020.
Izmena konkursne dokumentacije 22.01.2020.
Pitanja i odgovori 2 28.01.2020.
Pitanja i odgovori 3 30.01.2020.
Pitanja i odgovori 4 06.02.2020.
Odluke o dodeli ugovora za partije 1-5 26.02.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 09.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5 09.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 11.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3 11.03.2020.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4 11.03.2020.
Кол центар 0800 021 020
Позиви на овај број су бесплатни