ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Позив заинтересованим грађанима за прикључке под промотивним условима

Позив свим заинтересованим грађанима за прикључење на дистрибутивну гасоводну мрежу ЈП Србијагас, под следећим промотивним условима:

Цена кућног гасног прикључка: 780 евра, у динарској противвредности
Начин плаћања: Могућност плаћања трошка прикључења на 36 месечних рата, бескаматно, с тим што износ који одговара ПДВ-у, а улази у цену од 780 евра, купац плаћа авансно, у року од 3 дана од дана издавања рачуна;
Преостали износ купац плаћа у 36 једнаких месечних рата, при чему прва рата доспева у року од 8 дана од дана закључења Уговора, а остале рате у складу са планом отплате.
ЈП „Србијагас“ ће купцу издати план отплате трошкова прикључења са износом и датумом доспећа сваке појединачне месечне рате трошкова прикључења.
План отплате представља саставни део уговора.
Рок за завршетак радова на изградњи типског гасног прикључка је 90 дана од дана плаћања прве месечне рате трошкова за прикључење.

За додатне информације, у зависности од места становања, можете да се обратите на следеће бројеве телефона, сваког радног дана у периоду од 8:00-15:оо часова или путем мејла: prikljucak@srbijagas.com.

НАПОМЕНА: Опција плаћања на 36 рата се односи  ИСКЉУЧИВО на физичка лица. У случају да се ради о правном лицу, цена је иста, али се не може плаћати на 36 рата.

Одлуку генералног директора ЈП „Србијагас“ о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса можете преузети овде

Ostale vesti
2021-10-04T13:20:57+02:00
Go to Top