ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Надзорни одбор Србијагаса усвојио низ извештаја, међу којима и Шестомесечни извештај о пословању компаније

У Новом Саду је данас одржана седница Надзорног одбора Јавног предузећа СРБИЈАГАС, којој је председавао председник НО, г-дин проф. др Муамер Реџовић, а којој су, поред чланова НО присуствовали и в.д. помоћника министарке рударства и енергетике г-дин Раша Којчић, извршни директори појединих функција компаније, са заменицом генералног директора Србијагаса г-ђом Блаженком Мандић, на челу.

Надзорни одбор најпре је једногласно усвојио раније утврђени дневни ред, а овога пута у фокусу разматрања и усвајања био је читав низ извештаја и одлука, чија је суштина редовно и стабилно пословање компаније, а међу којима је један од најважнијих, свакако, Извештај о пословању ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад за период 01.01-30.06.2021. године.

На седници је речено да је Србијагас, као резултат уложених напора и активности, али и рада на једном од најважнијих инвестиционих пројеката у земљи, у нарочито отежаним и специфичним околностима које су донеле претходна и текућа година, успео да прву половину 2021. године заврши са пословном и нето добити, чиме је настављен тренд остваривања позитивних пословних резултата. Дакле од јануара до јуна, пре свега, је обезбеђена сигурност и континуитет у снабдевању потрошача природним гасом. Такође, настављене су активности на завршетку изградње гасовода на територији Републике Србије од границе са Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама, а нарочито су интензивирани радови на изградњи компресорске станице у Великој Плани. У складу са расположивим могућностима, предузеће је у поменутом периоду своје капацитете ангажовало и на пројектима изградње кућних гасних прикључака под промотивним условима, по цени од 780 евра, уз могућност плаћања на 36 месечних рата, бескаматно. У првом полугодишту предузеће је наставило са даљим усаглашавањем своје организације у складу са европском регулативом, Законом о енергетици, Закључком Владе из 2016. године, али и Владиним Акционим планом за спровођење активности у циљу реорганизације компаније од 20. маја ове године. Тај процес биће настављен и у наредном периоду, речено је на седници НО.

Чланови Надзорног одбора усвојили су данас још неколико важних извештаја, и то: Извештај о процени ризика наплате краткорочних потраживања и пласмана са стањем на дан 30.09.2021. године, затим Извештај о вредновању дугорочних финансијских пласмана и потраживања и квалификацији заједничких аранжмана, такође за првих 9 месеци, Извештај о вредновању залиха и датих аванса, Извештај о извршеном попису залиха природног гаса и Извештај стручне комисије за сагладавање одступања тржишних вредости у односу на књиговодствене вредности некретнина, постројења, опреме и осталог.

На седици су усвојене и измене и допуне Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП „СРБИЈАГАС“, у циљу усаглашавања са актуелним препорукама и, пре свега, извесним техничким упутствима које пружа законска регулатива у овој области.

Чланови Надзорног одбора на данашњој седници упознати су и са Информацијом са јучерашњег састанка о снабдевању енергентима у нашој земљи који је организовало Министарство рударства и енергетике, дајући овом приликом пуну подршку свима онима који су активно укључени у обезбеђење сигурности снабдевања природним гасом, електричном и топлотном енергијом у наредном периоду, а у ситуацији глобалне енергетске кризе.

Нови Сад, 20.10.2021. године                                                                Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
Load More Posts
2021-10-20T13:57:00+02:00
Go to Top