ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

У Новом Саду одржана седница Надзорног одбора ЈП „Србијагас“

Надзорни одбор Јавног предузећа „Србијагас“ заседао је данас, у четвртак, 21. јула 2022. године у Новом Саду. Седници је председавао проф. др Муамер Реџовић, председник НО, а присутни су, поред чланова Надзорног одбора, били и представници менаџмента компаније.

Надзорни одбор је, радећи по унапред утврђеном и једногласно усвојеном дневном реду, усвојио низ пословних одлука и извештаја, од значаја за рад и развој предузећа.

Чланови НО, између осталог, усвојили су: Извештај независног ревизора о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја ЈП „Србијагас“ за 2021. годину, који је  по оцени ревизора истинит, објективан и на који независна ревизорска кућа није имала примедби, а након тога и Консолидоване финансијске извештаје након извршене ревизије независног ревизора, као и Консолидовани извештај о пословању Србијагаса у периоду јануар-децембар 2021. Консолидовани нето резултат је позитиван, будући да су поред матичног предузећа – ЈП „Србијагас“, и поједина зависна предузећа остварила позитиван финансијски резултат. Све активности које се предузимају од стране националне гасне компаније и њеног Надзорног одбора, а у циљу унапређења пословања економске целине ЈП „Србијагас“, одвијају се уз континуирану сарадњу и сагласност са Оснивачем, Владом Републике Србије и надлежним министарствима.

Надзорни одбор усвојио је и Извештај о пословању компаније у првом кварталу ове године, у којем се, поред позитивног финансијског резултата, констатује и то да је предузеће и у 2022. години наставило политику сигурности и континуитета у снабдевању  тржишта природним гасом. Имајући у виду текућа кретања и, и даље присутну неизвесност у енергетском сектору у Европи и свету, у Извештају се каже да ЈП „Србијагас“ учествује у преговорима и предузима све мере и активности на обезбеђењу оптималним услова снабдевања природним гасом, нарочито у контексту сигурног снабдевања и ценовних елемената, уз активну сарадњу са министарствима и Владом РС.

На данашњој седници усвојени су и Извештај о вредновању дугорочних финансијских пласмана, дугорочних потраживања и квалификацији заједничких аранжмана ЈП „Србијагас“ са стањем на дан 30.06.2022, затим Извештај о вредновању залиха и датих аванса на исти дан, као и Извештај о попису залиха природног гаса са стањем на дан 01. јул ове године.

Још једном је наглашено да ЈП „Србијагас“ наставља да води одговорну политику према Влади Републике Србије, потрошачима, партнерима, као и повериоцима.

Нови Сад, 21.07.2022. године                                Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
2022-07-21T13:52:13+02:00
Go to Top