ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Надзорни одбор усвојио Финансијске извештаје ЈП „Србијагас“ за 2022. годину, остварена пословна и нето добит!

Надзорни одбор Јавног предузећа „Србијагас“ на седници одржаној 23. фебруара, усвојио је Редовне финансијске извештаје предузећа за период 01. јануар – 31. децембар 2022. године, Финансијске извештаје – биланс стања и биланс успеха за исти период по делатностима, као и Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП „Србијагас“ у периоду 01.01-31.12.2022, који је урађен након израде финансијских извештаја за прошлу пословну годину.

На седници, којој је председавао председник Надзорног одбора проф. др Муамер Реџовић, а присутни су били сви чланови НО и представници менаџмента, у вези са усвојеним документима речено је да је предузеће у протеклој години, као резултат свих пословних активности менаџмента, Надзорног одбора и свих запослених, остварило позитивна кретања већине основних финансијских показатеља пословања и исказало пословну и нето добит. Пословање Србијагаса обележиле су активности на сигурном снабдевању тржишта природним гасом, као и на стратешким инвестиционим пројектима, прилагођавању пословања условима рекордног раста цена гаса у Европи и свети, као и наставку напора у циљу побољшања свих параметара пословања.

Укупна набавка природног гаса повећана је у 2022. у односу на претходну годину, на шта је, пре свега, утицало то што је током извештајног периода вршено утискивање гаса у ПСГ Банатски Двор, а по први пут обезбеђене су и додатне залихе у складиштима у Мађарској, и то у континуираној сарадњи са Владом Републике Србије, надлежним министарствима и свим релевантним институцијама.

Приликом представљања ових завршних годишњих пословних и финансијских извештаја члановима Надзорног одбора, речено је да је у току 2022. године, после низа година, дошло до промене регулисаних продајних цена природног гаса у делатности јавно снабдевање, а нове продајне цене примењене су од 1. августа. Истакнуто је и то да је Влада Србије, као меру ублажавања последица и негативних ефеката енергетске кризе на буџет купаца, донела уредбе о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлика у цени у случају поремећаја на тржишту, као и то да је током прошле године, Влада донела и Уредбу о условима испоруке и снабдевања природним гасом којом су од 01. октобра промењени референтни услови за мерење и обрачун тог енергента, у смислу да је уместо стандардног кубног метра увeден киловат час.

У данас усвојеним документима стоји и то да је у 2022. настављена изградња енергетских објеката и прикључних гасовода широм Републике Србије, а највећа улагања извршена су у гасоводе Александровац-Тутин, Београд-Ваљево-Лозница и гасификацију Земуна, Сремске Митровице, Зрењанина и других градова. С тим у вези, речено је да су инвестициона улагања у делатност Оператора дистрибутивног система знатно већа у односу на претходну, 2021. годину.

Председник Надзорног одбора, проф. др Муамер Реџовић, похвалио је напоре и активности свих запослених и менаџмента за постизање добрих резултата у једној веома тешкој години, години рекордних цена гаса на тржишту и години велике неизвесности у снабдевању. Ипак, како је истакао, предузеће је испунило све своје задатке и успело да одговори и на повећане захтеве и потражњу инвеститора за природним гасом, што је резултат чињенице да је држава Србија створила такву привредну климу и услове у којима је евидентан долазак све већег броја страних компанија, које траже да у нашим индустријским зонама имају гас као енергент са великим предностима.

Имајући у виду и даље присутне специфичне економске и политичке услове, и пре свега, неизвесност у енергетском сектору у Европи и свету, Јавно предузеће „Србијагас“ ће и у наредном периоду наставити максималне активности у циљу обезбеђења сигурности и потпуног снабдевања тржишта природним гасом, под оптимално могућим условима и уз сарадњу са министарствима и Оснивачем, Владом Републике Србије.

Нови Сад, 23. фебруара 2023. године                                                  Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
2023-02-24T11:36:38+01:00
Go to Top