ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

На дневном реду Надзорног одбора ЈП "Србијагас" квартални и полугодишњи извештаји

У Новом Саду је данас, 20.07.2023. године, одржана седница Надзорног одбора Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“, којој је председавао професор доктор Муамер Реџовић, председник Надзорног одбора, а присутни су, поред чланова Надзорног одбора, били и представници менаџмента компаније.

Надзорни одбор је, у оквиру дневног реда, усвојио Извештај независног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја ЈП „СРБИЈАГАС“ за период 01.01-31.12.2022. године, а потом и Консолидоване извештаје након извршене ревизије независног ревизора, који ће бити достављени оснивачу, Влади Републике Србије, у циљу информисања о пословању компаније.

На седници је усвојен и Извештај о пословању предузећа за период јануар-март 2023. године, који су обележиле активности на сигурном снабдевању тржишта Републике Србије природним гасом и стратешким инвестиционим пројектима, као и прилагођавању пословања условима рекордног раста цена гаса у Европи и свету. „СРБИЈАГАС“ је и од почетка године, све своје активности усмерио на обезбеђење потребних залиха гаса и пуњење складишта у Банатском Двору, у континуираној сарадњи са Владом, министарствима и свим релевантним институцијама. Упркос раду у отежаним околностима које су утицале на оптерећење у погледу финансирања свих обавеза и тешкоће са наплатом потраживања од дела купаца, у прва три месеца 2023. године, компанија је остварила позитиван финансијски резултат у виду пословне и нето добити.

На седници су, у законом утврђеним роковима, усвојени и шестомесечни извештаји о процени ризика наплате краткорочних потраживања и пласмана, односно о њиховом вредновању, затим о вредновању дугорочних финансијских пласмана, дугорочних потраживања и квалификацији заједничких аранжмана, о вредновању залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара и вредновању датих аванса, а усвојен је и Извештај о ванредном попису залиха природног гаса са стањем на дан 01.07.2023. године.

Нови Сад, 20. јул 2023. године                                                                                      Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
2023-07-20T13:06:42+02:00
Go to Top