ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Надзорни одбор Србијагаса усвојио Предлог Програма пословања компаније за 2024. годину

У Новом Саду је 30. новембра одржана седница Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас“. У присуству чланова Надзорног одбора и представника менаџмента компаније, седницом је председавао проф. др Муамер Реџовић, председник НО.

Радећи по унапред утврђеном дневном реду, чланови Надзорног одбора усвојили су Предлог Програма пословања ЈП „Србијагас“ за 2024. годину, у којем су дефинисани сви параметри пословања и њихове планске величине за идућу годину.

Приликом израде Програма пословања за идућу годину уважена је тренутна ситуација на тржишту гаса и пројектоване су залихе у складиштима у Србији и Мађарској, а све у циљу обезбеђивања сигурности снабдевања тржишта Републике Србије природним гасом у турбулентним условима пословања.

Надзорном одбору предочене су планске категорије свих значајних квантитативних показатеља пословања за идућу годину, пројектованих на бази реалних кретања у 2023, а истакнуто је да се идуће године планира наставак позитивног пословања и остваривање нето добитка, чему ће, између осталог, допринети повећање укупне продаје природног гаса у 2024. години.

Истакнуто је и то да је у Програму пословања уважена измена продајне цене природног гаса, тј. увећање у просеку за 10% почев од 1. новембра ове године и наглашено да се и у 2024. години планира максимална наплата текућих потраживања.

Планирање трошкова урађено је у складу са Смерницама Оснивача за израду годишњег Програма пословања за 2024. годину, инструкцијама надлежних министарстава, као и уз уважавање реалних основа планирања и објективних околности у пословању.

Предлог Програма пословања ЈП „Србијагас“, који је усвојен у законском року, путем ресорног министарства, биће достављен Влади Републике Србије на сагласност.

Надзорни одбор је на седници донео и Одлуку о расподели добити предузећа по финансијском извештају за 2022. годину, према којој се 50% нето остварене добити распоређује Оснивачу, Влади Републике Србије, а других 50%, у складу са Законом о буџету РС за 2023, усмерава за расположива ликвидна средства за инвестиције, инвестиционо одржавање, набавку природног гаса и других средстава за несметано обављање делатности.

Нови Сад, 30. новембар 2023. године                                                                 Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
2023-11-30T14:21:37+01:00
Go to Top