ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Надзорни одбор ЈП „Србијагас“ усвојио више извештаја стручних комисија са стањем на дан 31.12.2023.

У Новом Саду је 23. јануара одржана прва седница Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас“ у 2024. години.

Председавајући је био проф. др Муамер Реџовић, председник Надзорног одбора, а у раду седнице су, поред чланова НО, учествовали и представници менаџмента компаније.

Надзорни одбор је, радећи по једногласно усвојеном дневном реду и разматрајући и усвајајући у законском року све извештаје и одлуке од значаја за пословање компаније, најпре усвојио Извештај о пословању ЈП „Србијагас“ за период 01.01-30.09.2023. године, са акцентом на остварење позитивног финансијског резултата, обезбеђење сигурности снабдевања тржишта природним гасом, као и наставак инвестиционих активности, нарочито стратешки значајних пројеката у наведеном периоду.

Чланови Надзорног одбора усвојили су, затим, неколико извештаја стручних комисија, са стањем на дан 31.12.2023, а међу њима, пре свих, Извештај о процени ризика наплате краткорочних потраживања и пласмана и њиховом вредновању. На седници је, с тим у вези, речено да су највећа потраживања годинама уназад углавном од истих купаца и да би, уз сва текућа упозорења и активности на повећању наплате истих, на крају грејне сезоне требало донети посебан Закључак, чији ће основни став бити да онај ко троши гас мора и да га плати.

Усвојени су и Извештај о вредновању дугорочних финансијских пласмана, дугорочних потраживања и квалификацији заједничких аранжмана ЈП „Србијагас“, Извештај о вредновању залиха и датих аванса и Извештај о сагледавању одступања тржишне вредности у односу на књиговодствену вредност некретнина, постројења и опреме.

На седници у Новом Саду, Надзорни одбор разматрао је и усвојио и Извештај о процени тржишне фер вредности сталне имовине ЈП „Србијагас“ на дан 31.12.2023. године.

Комисија за ревизију поднела је Надзорном одбору Извештај о раду за 2023. и План рада за 2024, који су усвојени, а на овој седници на дневном реду били су и Стратешки план Интерне ревизије за период 2024-2026. и План рада интерне ревизије за ову, 2024. годину, који су, такође, добили сагласност НО.

Нови Сад, 23. јануар 2024. године                                                        Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
2024-01-23T13:56:53+01:00
Go to Top