ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Позитиван финансијски резултат Србијагаса и у 2023!

Надзорни одбор Јавног предузећа „Србијагас“, на седници одржаној у Београду, усвојио је Редовне финансијске извештаје компаније за период 01. јануар-31.децембар 2023. године, у којима су исказани позитиван финансијски резултат и нето добит, што је тренд пословања предузећа већ дужи низ година.

На седници, којој је председавао председник Надзорног одбора проф. др Муамер Реџовић, усвојени су и Финансијски извештаји, биланси стања и биланси успеха, ЈП „Србијагас“ за 2023. по делатностима, као и Извештај о реализацији годишњег Програма пословања, који је урађен након израде Финансијских извештаја за прошлу годину.

Том приликом истакнуто је да је Јавно предузеће „Србијагас“ у 2023. наставило политику сигурности и континуитета у снабдевању тржишта природним гасом, у и даље присутним отежаним условима пословања услед евидентних поремећаја на тржишту енергената и економске кризе. Наведени период обележиле су интензивиране активности у циљу обезбеђења потребних залиха гаса и пуњења складишта у Банатском Двору, као и у мађарским складиштима гаса.

Настављене су и инвестиционе активности, нарочито на стратешким пројектима, који су нашој земљи омогућили нове правце снабдевања природним гасом, али и диверсификацију извора снабдевања. Када је реч о развојним и инвестиционим активностима, Србијагас је у 2023. години наставио изградњу енергетских објеката, прикључних гасовода, а највећа улагања извршена су у регионални гасовод Београд-Ваљево-Лозница, затим у гасовод Александровац-Брус-Копаоник-Рашка-Нови Пазар-Тутин, као и у гасовод Златиборског округа.

У области дистрибуције, највише се прошле године улагало у гасификацију општина и градова Бачка Топола, Краљево и београдских општина Палилула и Вождовац.

Члановима Надзорног одбора, у оквиру завршних извештаја о раду у прошлој години,  предочени су најважнији пословни показатељи са акцентом, између осталог, и на ефикасност наплате потраживања и одржавање ликвидности предузећа.

Све наведено резултат је заједничких активности и напора менаџмента, Надзорног одбора и свих запослених Србијагаса, у перманентној сарадњи са Владом Републике Србије и надлежним министарствима.

На седници, којој су присуствовали и чланови менаџмента компаније, усвојено је још неколико одлука и пословних докумената, у циљу унапређења пословања и ефикасног и успешног функционисања предузећа.

Београд, 29. фебруара 2024. године                                                           Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
2024-02-29T13:12:30+01:00
Go to Top