ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

На дневном реду Надзорног одбора ЈП „Србијагас“ први квартални извештаји за 2024.

Надзорни одбор Јавног предузећа „Србијагас“ заседао је данас, 23. априла 2024. године, у Новом Саду. Седници је председавао председник Надзорног одбора проф. др Муамер Реџовић, а присутни су, поред чланова НО, били и представници менаџмента компаније.

У оквиру раније утврђеног и једногласно усвојеног дневног реда, чланови Надзорног одбора усвојили су Консолидоване финанијске извештаје предузећа за 2023. годину са позитивним финансијским резултатом, а затим и Извештај о самооцењивању ЈП „Србијагас“ са пресеком стања на дан 31.12.2023. године. С тим у вези, истакнута је сарадња Радне групе за координацију активности на успостављању адекватног система финансијског управљања и контроле са Комисијом за ревизију ЈП „Србијагас“, у складу са препоруком надлежних институција, а наведено је и то да у наредном периоду, предстоји наставак активности на изради Анализе система интерних контрола и Корективне активности уз континуирано извештавање о финансијском управљању и контроли.

Чланови Надзорног одбора усвојили су, затим, неколико кварталних извештаја за период јануар-март ове године, међу којима Извештај о процени ризика наплате краткорочних потраживања и пласмана, Извештај о вредновању дугорочних финансијских пласмана, дугорочних потраживања и квалификацији заједничних аранжмана, Извештај о вредновању залиха и датих аванса ЈП „Србијагас“ и Извештај о извршеном попису залиха природног гаса на крају првог квартала.

На априлској седници усвојена је и нова Повеља интерне ревизије Јавног предузећа „Србијагас“.

Нови Сад, 23. априла 2024. године                                                                      Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
2024-04-23T13:07:57+02:00
Go to Top