Подземно складиште гаса Банатски Двор са гасоводом ДВ

04-18 Госпођинци – Банатски Двор представља инвестицију вредну око 100 милиона евра.

Двосмерни гасовод ДВ 04-18 ГРЧ Госпођинци – ПСГ Банатски Двор је саставни део подземног складишта гаса и као такав требало би да омогући несметано и потпуно повезивање подземног складишта гаса са транспортним системом Републике Србије.

Основни подаци о гасоводу:

дужина гасовода Л=42,5 км

називни пречник гасовода ДН 500

максимални радни притисак у гасоводу Рмаx=”75″ бар

максимални проток гаса:

пражњење ПСГ Б. Двор Q=415.000 См3/х (10.000.000 См3/дан)

пуњење ПСГ Б. Двор Q=230.000 См3/х (5.500.000 См3/дан)

Вредност овог објекта износи 11 милиона евра.