Podzemno skladište gasa Banatski Dvor sa gasovodom DV

04-18 Gospođinci – Banatski Dvor predstavlja investiciju vrednu oko 100 miliona evra.

Dvosmerni gasovod DV 04-18 GRČ Gospođinci – PSG Banatski Dvor je sastavni deo podzemnog skladišta gasa i kao takav trebalo bi da omogući nesmetano i potpuno povezivanje podzemnog skladišta gasa sa transportnim sistemom Republike Srbije.

Osnovni podaci o gasovodu:

dužina gasovoda L=42,5 km

nazivni prečnik gasovoda DN 500

maksimalni radni pritisak u gasovodu Rmax=”75″ bar

maksimalni protok gasa:

pražnjenje PSG B. Dvor Q=415.000 Sm3/h (10.000.000 Sm3/dan)

punjenje PSG B. Dvor Q=230.000 Sm3/h (5.500.000 Sm3/dan)

Vrednost ovog objekta iznosi 11 miliona evra.