ПОСАО У СРБИЈАГАСУ

Кључ успеха сваке компаније зависи не само од способности добре организације, већ пре свега од правих људи на правом месту. Ми сматрамо наше запослене својим највреднијим ресурсом.

Обезбеђење квалитета захтева стално унапређење процеса рада, производа и услуга, а то је могуће остварити само пуним ангажовањем запослених и развојем њихових унутрашњих потенцијала.

Од тога са каквим људима радимо зависи колико ћемо бити успешни и колико задовољства ће нам заједнички рад донети. Имати у предузећу талентованог појединца, поставити га на право место, мотивисати и задржати га политика је наше компаније.

Циљ нам је да створимо динамично радно окружење, пуно изазова, где се охрабрује професионални развој и вреднује изузетан радни учинак.

Као компанија која непрестано ради на унапређењу свог пословања, Србијагас жели да привуче и задржи талентоване, искусне и креативне људе који су спремни да развијају своје способности и знања, да раде на сопственом професионалном развоју и да својим залагањем и иновативним идејама допринесу успеху компаније.

Од свих запослених очекујемо професионалност, одговорно понашање, ефикасност, оријентисаност на резултате и иновативност у раду.

Нудимо Вам могућност запослења у квалитетној и перспективној компанији, динамичну радну средину, могућност напредовања, образовања и усавршавања, стимулативно радно окружење, могућност рада у различитим тимовима, одличне услове рада и здраву и безбедну радну средину.

Ако се нисте пронашли у актуелним огласима за посао, а желели бисте да постанете део нашег тима, можете приложити Вашу биографију на ову мејл адресу ljudskiresursi@srbijagas.com

Уколико се појави позиција која одговара Вашим квалификацијама контактираћемо Вас.

ПРАКСА У СРБИЈАГАСУ

Србијагас у сарадњи са универзитетима и у складу са својим пословним активностима пружа прилику студентима да своја прва радна искуства стекну учешћем у програму Стручна пракса.

Стручна пракса представља вид практичног учења који подразумева боравак у компанији, где се студент упознаје са начином пословања учествујући у свакодневним активностима компаније, непосредно посматрајући запослене али и обављајући задатке мање или веће сложености.

Стручна пракса има циљ да унапреди способност студента за успешну примену стручних знања и метода у практичним ситуацијама, као и да допринесе интензивнијем повезивању теорије и праксе.

Трајање праксе је десет радних дана, према програму стручне праксе. По обављеној пракси овлашћени руководилац из компаније даје описну оцену рада студента и потврду о обављеној стручној пракси.

Уколико сте заинтересовани за да обављате праксу код нас, можете приложити Вашу биографију (ЦВ) на ову мејл адресу

Контактирани ће бити само кандидати који уђу у ужи избор.

Контакт

Служба за управљање људским ресурсима
Адреса: Булевар ослобођења 5
Тел/фаx: 021 6611986
е-маил: ljudski resursi@srbijagas.com

Кол центар - техника 0800 021 020 Комерцијала - рачуни 0800 202 024 Позиви на ове бројеве су бесплатни