Природни гас као мешавина гасовитих угљоводоника са доминацијом метана

представља изузетно вредан енергент и хемијску сировину која поседује и значајне технолошко-економске и еколошке прредности у односу на конвенционална горива. Природни гас је готово идеално гориво које се лако меша са ваздухом, има велику брзину сагоревања без дима, чађи и чврстих остатака, те према томе не загађује околину. Искуство земаља са дугом традицијом коришћења гаса показује да је природни гас и један од најбезбеднијих енергената.

Природни гас данас се вишеструко користи: у индустрији, за комерцијалну употребу, у широкој потрошњи, за производњу електричне енергије, као сировина у производњи, а користи се и за погон моторних возила.

Природни гас се примарно састоји од метана, али укључује остале теже угљоводонике, као и угљен диоксид и азот. Од састава гаса зависи и његова топлотна вредност – колико енергије “носи” у себи.

Уобичајени састав и топлотна вредност увозног природног гаса у Србији су:

Уобичајени састав и топлотна вредност увозног природног гаса у Србији су:
САСТАВ ГАСА У МОЛЕКУЛСКИМ ПРОЦЕНТИМА
Metan C1 Etan C2 Propan C3 I-Butan IC4 N-Butan I-Pentan N-Pentan Neo-Pen NeoC5 Hexan C6+ Azot N2 Ug.Dio. C02) Donj. topl. vr.
kj/m3
Gustina gasa
kg/m3
96,184 1,624 0,508 0,086 0,089 0,018 0,012 0,000 0,019 0,990 0,471 34,432 0,7112