ДЦ НОВИ САД

Пут Шајкашког одреда 3
21138 Нови Сад
Телефон: Централа 021/48-72-800
Портирница:
021/ 48-72-915
Мерење и регулација: 021/ 48-72-888
Транспорт рекламација рачуна 021/ 48-72-900

Испостава Кула

Лењинова 27
25230 Кула
Телефон: 025/72-96-40

Испостава Апатин

Светог Саве 8
25260 Апатин
Телефон: 025/781-900

ДЦ КИКИНДА

Башаидски пут бб 23300 Кикинда
Телефон: 0230/426-200

Телефон за рекламације за подручје Општине Кањижа 024/873-304

Испостава Кикинда – центар

Трговина гасом
Милоша Великог 48
23300 Кикинда
Телефон: 0230/315-609
0230/422-081 – Факс
Трговина гасом, Рекламација рачуна 0230/315-603;
0230/315- 600;

Испостава Српска Црња

Патријарха Арсенија Чарнојевића 38
23220 Српска Црња
Телефон: 023/812-450

ДЦ ПАНЧЕВО

Милоша Обреновића 8
26101 Панчево
Телефон за пријаву стања и пријаву квара: 013/215-5350
Телефон за рекламације рачуна, Трговина гасом: 013/215-5359 и 013/215-5351
Испостава Алибунар
Трг Слободе
26310 Алибунар

Телефон: 013/641-227; 013/642-197

Испостава Алибунар

Трг Слободе
26310 Алибунар
Телефон: 013/641-227; 013/642-197

ДЦ ЗРЕЊАНИН

Београдска 13
23101 Зрењанин
Телефон: Централа, Телефон за рекламације рачуна, Трговина гасом
023/554-119
Телефон за пријаву стања и пријаву квара
023 /554 -111

Испостава Сечањ

Телефон:
023/3841-385

Испостава Житиште

Ђуре Јакшића број 2,
Житиштe
Телефон за пријаву стања и пријаву квара 023/ 3821- 405

ДЦ ЈАГОДИНА

Краља Петра I 3/4
35000 Јагодина
Телефон: 035/8234-247; 035/8234-248

Испостава Параћин

Светозара Марковића 2
35250 Параћин
Телефон: 035/573-236

Испостава Ћуприја

Kneza Miloša 2
35230 Ћуприја
Телефон: 035/88-70-320; 88-70-120

Испостава Лапово
Испостава Крушевац

Цара Лазара 68/3
37000 Крушевац
Телефон: 037/34-53-619 и 037/ 34-53-620

ДЦ КРАГУЈЕВАЦ

Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац
Телефон: Централа
034/33-25-29 и
034/33-52-64

ДЦ ЧАЧАК

Косовски Венац 12
32102 Чачак
Телефон: 032/340-065, 032/340-070

Испостава Горњи Милановац

Курсулина 47
32300 Горњи Милановац
Телефон: 032/720-880

ДЦ БЕОГРАД

Аутопут 11
11077 Београд
Телефон: 011/3539 272
Телефон за пријаву стања и пријаву квара: 011/35-39-294
Телефон за рекламације рачуна, Трговина гасом: 011/35-39-144

Испостава Аранђеловац

Краља Петра I 5
34300 Аранђеловац
Телефон: 034/720-800

Испостава Смедеревска Паланка

Олге Милошевић бб
11420 Смедеревска Паланка
Телефон: 026/310-331

Испостава Смедерево

Карађорђева 12
11300 Смедерево
Телефон: 026/ 462-78-46