ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Ребаланс Програма пословања ЈП „Србијагас“ за 2021. годину на дневном реду седнице Надзорног одбора

У Новом Саду је у четвртак, 22. априла, заседао Надзорни одбор Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“. Седници на којој је, у оквиру утврђеног дневног реда, разматран и усвојен читав низ пословних извештаја, докумената и одлука, председавао је проф. др Муамер Реџовић, председник НО, уз присуство генералног директора Србијагаса Душана Бајатовића и чланова пословодства, а у раду седнице учествовао је помоћник министарке рударства и енергетике Саша Стојановић.

Чланови Надзорног одбора на почетку седнице усвојили су Извештај о пословању ЈП „Србијагас“ у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године, у којем је још једном истакнуто да је Србијагас успео да обезбеди сигурно и стабилно снабдевање тржишта Републике Србије природним гасом, као и, захваљујући уложеним напорима и активностима, висок степен наплате текућих потраживања, уз рационализацију трошкова, што је за резултат имало пословну и нето добит. Надзорни одбор усвојио је и Извештај о самооцењивању предузећа са пресеком стања на дан 31.12.2020, који је припремила Радна група за координацију активности на успостављању адекватног система финансијског управљања и контроле у ЈП „Србијагас“, а усвојена је и Одлука о отпису и искњижавању застарелих потраживања и обавеза из пословних књига компаније са стањем на дан 31. децембар прошле године.

Надзорни одбор усвојио је на овој априлској седници и Извештај о процени ризика наплате краткорочних потраживања и пласмана за први квартал 2021, Извештај о вредновању дугорочних финансијских пласмана и потраживања за исти период, као и Извештај о вредновању залиха и датих аванса са стањем на дан 31.03.2021 и Извештај о извршеном попису залиха природног гаса од 01.04. ове године.

Надзорни одбор донео је данас и Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „СРБИЈАГАС“ за 2021. годину, који ће путем Министарства рударства и енергетике, бити достављен Влади Републике Србије на сагласност.

Ребаланс Програма пословања националне гасне компаније уважава најпре чињеницу да су испоруке природног гаса у 2021. години почеле да се одвијају из правца Бугарске, на месту примопредаје Кирево/Зајечар-бугарско-српска граница, као и то да су приликом планирања инвестиционих активности Србијагаса за 2021. годину уважени Закључци оснивача-Владе Републике Србије о потреби гасификације дела Борског и Зајечарског округа и изградње регионалног гасовода Параћин-Бољевац-Рготина-Неготин-Прахово, затим изградње РГ Лесковац-Врање и гасификације дела Колубарског округа и изградње регионалног гасовода Београд-Ваљево-Лозница.

Изградњом ових нових гасовода створиће се услови за изградњу дистрибутивних гасоводних мрежа у свим насељеним местима на подручју ових округа и повезивање индустријских, комуналних и индивидуалних потрошача на дистрибутивни систем ЈП „Србијагас“. Уједно, како је истакнуто, тиме ће се обезбедити и сигурност и стабилност снабдевања природним гасом свих потрошача на територијама наведених општина и градова.

Седница Надзорног одбора одржана је у просторијама ЈП „Србијагас“ у Мастер центру Новосадског сајма, уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.

Нови Сад, 22.04.2021. године                                                                                   Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
Load More Posts
2021-04-22T15:10:23+02:00
Go to Top