ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

На седници Надзорног одбора ЈП "Србијагас" Нови Сад разматране теме од значаја за пословање компаније

Надзорни одбор Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“, Нови Сад одржао је данас , у четвртак, 22. јула, седницу у просторијама компаније у Мастер центру Новосадског сајма.

Председавајући је био проф. др Муамер Реџовић, председник Надзорног одбора, а поред чланова НО, у раду седнице учествовали су заменица генералног директора ЈП „СРБИЈАГАС“ Блаженка Мандић и представници пословодства.

Надзорни одбор усвојио је Извештај независног ревизора о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад за период 01.01-31.12.2020. године, који је позитиван и без примедби. Чланови Надзорног одбора потом су усвојили Консолидоване финансијске извештаје Србијагаса за прошлу годину након извршене ревизије независног ревизора.

Радећи по утврђеном дневном реду, Надзорни одбор усвојио је на данашњој седници и Извештај о пословању предузећа за прва три месеца ове године, у којем се констатује да је Јавно предузеће „СРБИЈАГАС“ и у овом периоду са успехом остварило свој основни задатак, обезбеђујући сигурно снабдевање потрошача природним гасом и да је своје ресурсе максимално ангажовало и упослило на реализацији пројекта изградње магистралног гасовода на територији Републике Србије од границе са Бугарском до границе са Мађарском и другим суседним земљама. Предузеће је и у периоду јануар-март 2021. остварило позитивно кретање већине основних финансијских показатеља пословања, остварујући пословни добитак и нето добит.

На седници су усвојени и следећи извештаји: Извештај о процени ризика наплате краткорочних потраживања и пласмана са стањем на дан 30.06.2021. године, Извештај о вредновању дугорочних финансијских пласмана, дугорочних потраживања и квалификацији заједничких аранжмана предузећа на исти дан, затим Извештај о вредновању залиха материјала, резервних делова и алата и датих аванса добављачима за робе и услуге, такође на дан 30. јун ове године, као и Извештај о ванредном попису залиха природног гаса на дан 01.07.2021. године.

Нови Сад, 22. јула 2021. године                                                             Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
Load More Posts
2021-07-22T13:30:09+02:00
Go to Top