ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Конститутивна седница новог сазива Надзорног одбора ЈП „Србијагас“, Нови Сад

У Новом Саду је данас, у среду, 01. децембра 2021. године, одржана Конститутивна седница Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас“ у новом саставу. Након што је Влада Републике Србије крајем октобра донела Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Србијагаса, у новом сазиву НО сада су: проф. др Муамер Реџовић, председник НО и чланови: Веснa Ракочевић, Дејан Милијановић, Горан Медаковић и Вељкo Милошевић.

На данашњој седници, којој су присуствовали в.д. помоћника министарке рударства и енергетике Раша Којчић, као и генерални директор ЈП „Србијагас“ Душан Бајатовић са члановима менаџмента, усвојен је Предлог Програма пословања ЈП „Србијагас“ Нови Сад за 2022. годину, који је сачињен на основу свих важећих законских прописа и смерница Оснивача, и који садржи основне пројекције пословних показатеља за идућу годину, међу којима су: већи физички обим промета природног гаса, висок проценат наплате текућих потраживања, даљу рационализација трошкова у складу са Смерницама Владе Републике Србије, а све у циљу постизања планираног позитивног финансијског резултата и повећања нето добити. Предузеће у идућој години планира наставак инвестиционих и развојних улагања, ту пре свега мислећи на проширење капацитета Подземног складишта гаса Банатски Двор али и на изградњу доводних гасовода и ширење дистрибутивне гасоводне мреже. У Програму пословања за 2022. годину су и пројекти који се раде захваљујући дугорочним кредитима са државном гаранцијом, и то: гасификација дела Колубарског округа и изградња разводног гасовода Београд-Ваљево-Лозница, довођење гаса у Борски и Зајечарски округ и изградња гасовода од Параћина преко Бољевца, Рготине и Неготина до Прахова, изградња разводног гасовода Лесковац-Врање, као и гасификација Златиборског округа. Текст Програма пословања за идућу годину биће доставље, путем Министарства рударства и енергетике, Влади Републике Србије на сагласност.

Чланови Надзорног одбора усвојили су данас и Извештај о пословању за период јануар-септембар 2021. године, у којем се налазе најзначајније пословне промене у првих 9 месеци, и у којем стоји да је Јавно предузеће „Србијагас“, Нови Сад и у том периоду остварило позитиван финансијски резултат и да су на деветомесечне пословне показатеље значајно утицали ефекти по основу рада на једном од најважнијих инвестиционих пројеката у земљи – интерконектору од бугарске до мађарске границе, али и већи физички обим промета природног гаса и нижи трошкови пословања у делу пословних расхода.

Председник Надзорног одбора, проф. др Муамер Реџовић похвалио је и честитао руководству и запосленима Србијагаса на постизању добрих пословних резултата, који су, како је рекао, остварени у веома тешким условима привређивања, а који су свакако заједнички резултат сваког запосленог, свих чланова менаџмента, чланова Надзорног одбора, али и изузетно добре сарадње са Владом Републике Србије и надлежним министарствима, као и са Кабинетом Председника Републике Србије.

Генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић предочио је присутнима актуелни оквир пословања националне гасне компаније, и то степен реализације појединих приоритетних пројеката за проширење транспортних капацитета природног гаса у нашој земљи, као и планове за убрзану гасификацију Србије и кораке који се предузимају на плану проширења Подземног складишта гаса у Банатском Двору.

Нови Сад, 01. децембар 2021. године                                                     Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
Load More Posts
2021-12-01T15:03:13+01:00
Go to Top