ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Надзорни одбор Србијагаса о реализацији годишњег Програма пословања у 2021. години, о попису и раду интерне ревизије!

У Новом Саду је данас заседао Надзорни одбор Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“. Седници је председавао проф. др Муамер Реџовић, председник НО, а присутни су, поред в.д. помоћника министарке рударства и енергетике Раше Којчића, били и генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић и чланови пословодства. Надзорни одбор је, радећи по једногласно усвојеном и унапред утврђеном дневном реду, усвојио Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године. У том документу је истакнуто да је СРБИЈАГАС и у прошлој години наставио политику сигурности и континуитета у снабдевању потрошача природним гасом, и то прилагођавајући пословање у свим сегментима у циљу минимизације негативних последица постојеће пандемије и поремећаја на тржишту енергената. Извештај обухвата све најважније догађаје који су утицали на пословање компаније у 2021. години.

Председник Надзорног одбора проф. др Муамер Реџовић истакао је, с тим у вези, да се већ у овом тренутку може рећи да је 2021. година била веома тешка година због више чинилаца, година пандемије, година економске кризе, година дивљања цена гаса, али ипак и година у којој о развоју и резултатима предузећа говори податак да нема региона у нашој земљи где национална гасна компанија није присутна или у изградњи нових гасовода или у проширењу своје мреже.

Генерални директор ЈП „СРБИЈАГАС“ Душан Бајатовић изнео је на седници актуелни оквир пословања компаније, с акцентом на снабдевање тржишта Србије природним гасом и обезбеђење довољних количина тог енергента, као и на финансијске ефекте и најновије кретање цене гаса на европском тржишту и на инвестиционе активности предузећа.

На данашњој седници Надзорног одбора усвојен је и Извештај Централне пописне комисије ЈП „СРБИЈАГАС“ Нови Сад о извршеном годишњем попису имовине и обавеза предузећа са стањем на дан 31.12.2021. године, сачињеним на основу пописа извршених у компанији, а усвојен је и Извештај о раду интерне ревизије предузећа за прошлу годину, чији циљ је јачање организационе културе континуираног унапређења интерних контролних механизама.

Нови Сад, 28.01.2022. године                                                          Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
Load More Posts
2022-01-28T14:04:23+01:00
Go to Top