ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Надзорни одбор Србијагаса усвојио завршни рачун предузећа за 2021. годину

У Новом Саду је данас заседао Надзорни одбор Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“. На седници којој је председавао председник НО проф. др Муамер Реџовић и којој је присуствовало пословодство компаније, усвојени су Редовни финансијски извештаји компаније за 2021. годину, Финансијски извештаји – биланси стања и биланси успеха ЈП „СРБИЈАГАС“ по делатностима, за исти период, као и Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП „СРБИЈАГАС“ у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године и Извештај о пословању предузећа за исти период.

Предузеће је у датом периоду остварило позитиван финансијски резултат, пословну и нето добит, на које су пре свега утицали приходи и расходи по основу продаје природног гаса. „СРБИЈАГАС“ је и у 2021. години наставио политику сигурности и континуитета у снабдевању потрошача природним гасом, нарочито у контексту обезбеђивања довољних залиха природног гаса, а све то у условима постојеће пандемије и поремећаја на тржишту енергената.

Надзорни одбор упознат је овом приликом и са тим, да ЈП „СРБИЈАГАС“, имајући у виду текућа кретања и даље присутну неизвесност у енергетском сектору Европе и света, учествује у преговорима и предузима све мере и активности на обезбеђењу оптималних услова снабдевања природним гасом, и то уз активну и континуирану сарадњу са оснивачем, Владом Републике Србије, и надлежним министарствима.

Позитивно кретање већине показатеља пословања садржано је и у данас усвојеном Извештају о пословању ЈП „СРБИЈАГАС“ у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године, у којем се нарочито истиче побољшање ефикасности наплате потраживања и нарочито активности на реализацији стратешких инвестиционих пројеката, као једном од најважнијих елемената даљег развоја и напретка предузећа.

На седници, која је одржана у Мастер центру Новосадског сајма, чланови Надзорног одбора разматрали су и усвојили неколико одлука о прибављању у својину непокретности, односно земљишта, ради изградње будућих надземних гасоводних објеката, тј. мерно регулационих станица на подручју Републике Србије.

Надзорни одбор Србијагаса усвојио је и Одлуку о улагању капитала у предузеће „БИЈЕЉИНА – ГАС“ у Републици Српској.

Нови Сад, 28. фебруар 2022. године                                                 Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
Load More Posts
2022-02-28T13:51:02+01:00
Go to Top