ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Надзорни одбор ЈП „Србијагас“ на седници у Новом Саду усвојио извештаје независног ревизора

Седница Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас“ одржана је данас, у четвртак, 24. марта, у просторијама компаније, у Мастер центру Новосадског сајма.

Седници, којој су присуствовали чланови Надзорног одбора и представници пословодства, председавао је професор доктор Муамер Реџовић, председник Надзорног одбора.

Радећи по унапред утврђеном дневном реду, Надзорни одбор, поштујући законску регулативу, усвојио је Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја ЈП „Србијагас“ за период 01. јануар – 31. децембар 2021. године.

Независни ревизор дао је позитивно мишљење, без примедбе, на финансијске извештаје Србијагаса. Имајући у виду рачуноводствене прописе Републике Србије, независни ревизор оценио је у свом извештају да је Годишњи извештај о пословању у складу са финансијским извештајима који су били предмет ревизије и да они, по свим материјално значајним питањима, приказују истинито и објективно финансијску позицију компаније на дан 31.12.2021. године.

Након тога, чланови Надзорног одбора усвојили су Финансијске извештаје Србијагаса за прошлу годину након извршене ревизије независног ревизора, Извештаје независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја ЈП „Србијагас“ по делатностима за 2021. годину, као и саме Финансијске извештаје по делатностима за период 01.01-31.12.2021. након извршене ревизије.

Финансијски извештаји свих енергетских и неенергетске делатности из оквира пословања националне гасне компаније, добили су, такође, позитивно мишљење, без примедбе, независног ревизора.

Нови Сад, 24. март 2022. године                                                  Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
Load More Posts
2022-03-24T13:45:25+01:00
Go to Top