ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

У складу са Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање, од 1. октобра, промена начина мерења испорученог гаса и увођење kWh уместо m³

Јавно предузеће „Србијагас“ добило је сагласност Агенције за енергетику Републике Србије на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање, коју је донео Надзорни одбор ЈП „Србијагас“, а у складу са Одлуком о изменама и допунама Методологије за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“ бр. 78/22). Поменутом одлуком се тарифе за „капацитет“ исказују у „динарима/ kWh/дан/годину“, а тарифе за „енергент“ у „динарима/kWh“. Измене методологије последица су промене начина мерења испорученог природног гаса и увођења kWh уместо m3 као обрачунске величине испоручене енергије у складу са уредбом која ближе уређује услове испоруке и снабдевања природним гасом.

Ова одлука примењује се почев од 01. октобра 2022. године.

Промена у начину исказивања цена природног гаса за јавно снабдевање неће имати економско финансијске ефекте на висину тарифа и просечних цена природног гаса за јавно снабдевање.

Нови Сад, 19.08.2022. године                                      Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
Load More Posts
2022-08-19T14:16:46+02:00
Go to Top