ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Надзорни одбор: Србијагас, у сарадњи са Владом и министарствима, предузима све потребне активности и мере у циљу сигурног снабдевања тржишта

У Новом Саду је данас, у четвртак, 20. октобра, одржана седница Надзорног одбора Јавног предузећа „СРБИЈАГАС“, којој је председавао председник НО проф. др Муамер Реџовић, а којој је присуствовао в.д. помоћника министарке рударства и енергетике Раша Којчић и представници пословодства компаније.

Чланови Надзорног одбора разматрали су и усвојили више извештаја и одлука са циљем континуираног и успешног пословања компаније на дужи рок, и међу њима, најпре, Извештај о пословању ЈП „СРБИЈАГАС“ за период 01. јануар – 30. јун 2022. године, као и извештаје о процени ризика наплате краткорочних потраживања и пласмана и њиховом вредновању на дан 30. септембар ове године и о вредновању дугорочних финансијских пласмана, дугорочних потраживања и квалификацији заједничких аранжмана, такође са стањем на дан 30.09.2022. године. Усвојен је и деветомесечни Извештај о вредновању залиха и датих аванса, Извештај о извршеном попису залиха природног гаса са стањем на дан 1. октобар ове године, као и Одлука о отпису и искњижавању застарелих потраживања и обавеза из евиденције у пословним књигама предузећа на дан 30.06.2022. године.

На седници је речено да ЈП “СРБИЈАГАС”, уз континуирану сарадњу са Владом Републике Србије и надлежним министарствима, и даље предузима све потребне активности и могуће мере, пре свега у циљу наставка сигурног снабдевања тржишта, прилагођавања и припреме за будуће пословање у условима отвореног тржишта, инвестиционих активности и оптималног рада и резултата у датим условима, а нарочито у погледу ефикасности наплате потраживања и одржавања ликвидности предузећа.

Надзорни одбор Србијагаса усвојио је на данашњој седници, између осталог, и Одлуку о расходу и продаји, путем лицитације, 28 возила која немају књиговодствену вредност због старости, пређених километара и општег стања, и која су са циљем економичности и ефикасности у раду, одређена за расход.

Имајући у виду законске рокове за усвајање појединих пословних извештаја, Надзорни одбор Србијагаса одржаће овог месеца још једну седницу, до краја идуће недеље.

Нови Сад, 20. октобра 2022. године                                                                                  Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
Load More Posts
2022-10-20T13:25:57+02:00
Go to Top