ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Надзорни одбор Србијагаса усвојио деветомесечне периодичне финансијске извештаје и Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за девет месеци

Надзорни одбор Јавног предузећа „Србијагас“ одржао је седницу у Београду, у четвртак, 27. октобра 2022. године. Радећи по унапред утврђеном и једногласно усвојеном дневном реду, Надзорни одбор усвојио је Периодичне финансијске извештаје за период 01.01-30.09.2022. године, као и Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈП „Србијагас“ у периоду од јануара до септембра ове године.

Седници је председавао председник Надзорног одбора Србијагаса, проф. др Муамер Реџовић, а присутни су били сви чланови НО, као и  представници пословодства предузећа.

Како је истакнуто на седници, извештајни период обележиле су интензивиране активности у циљу обезбеђења потребних залиха природног гаса и пуњења складишта у Банатском Двору и у Мађарској, што је захтевало континуирану сарадњу са Владом Републике Србије, министарствима и свим релевантним институцијама. Менаџмент и Надзорни одбор, као и сви запослени националне гасне компаније, предузимали су све неопходне активности у циљу одржавања и унапређења свих показатеља пословања, урпкос раду у отежаним околностима које су утицале и на оптерећење у погледу финансирања свих обавеза, као и тешкоће у погледу наплате потраживања од дела купаца и повећање вредности трошкова обезвређења потраживања. И поред тога, Србијагас је, како је речено на седници Надзорног одбора, и на деветомесечном нивоу остварио позитиван финансијски резултат у виду пословне и нето добити.

У данас усвојеним документима констатовано је да је и у 2022. години настављен увоз интервентних количина природног гаса услед повећане потрошње тог енергента у прва три квартала ове године, тако да је ЈП „Србијагас“ набављало додатне количине природног гаса по вишим, берзанским ценама, а увоз је плаћан авансно. Речено је и то да је Влада Републике Србије, крајем прошле и током ове године, донела уредбе о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени гаса набављеног из увоза или произведеног у нашој земљи у случају поремећаја на тржишту, а ефекти датих уредби за период јануар-септембар укључени су у финансијске извештаје компаније.

На седници је било речи и о положају запослених ЈП „Србијагас“ у време када предузеће ради у отежаним околностима, њиховим зарадама и другим правима која проистичу из Колективног уговора, као и о будућим корацима које би требало предузети како би се њихов положај поправио и побољшао.

Београд, 27.10.2022. године                                                  Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
Load More Posts
2022-10-27T22:50:24+02:00
Go to Top