ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Усвојен Предлог Програма пословања ЈП „Србијагас“ за 2023. годину

На седници Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас“, која је одржана данас у Новом Саду, усвојен је Предлог програма пословања националне гасне компаније за 2023. годину, који је упућен оснивачу, Влади Републике Србије, на сагласност.

Седници је председавао проф. др Муамер Реџовић, председник Надзорног одбора, а присутни су били сви чланови НО, као и чланови пословодства.

У предложеном документу Програма пословања, који је урађен по свим важећим законским прописима, уредбама и смерницама и уважавајући нову мерну јединицу за природни гас – киловат час у складу са Методологијама АЕРС-а, за идућу годину планиран је позитиван финансијски резултат, односно пословни и нето добитак, који је за неколико процената већи од планираног износа за 2022. годину. У плану је обим промета природног гаса који је нешто већи од процењених количина за 2022. годину, као и повећање дистрибуираних количина природног гаса функције Оператора дистрибутивног система. Гас ће се и даље претежно, тј. 99%, набављати из увоза, а преостали део из домаћих извора. И у следећој години, у циљу сигурности снабдевања нашег тржишта природним гасом, планира се утискивање гаса у подземно складиште „Банатски Двор“, као и пуњење складишта у Мађарској комерцијалним залихама, које ће бити коришћене у зимским месецима. Предлогом Програма пословања за идућу годину планирана је наплата текућих потраживања од 95%, док је план наплате потраживања из ранијих година 20%.

На седници Надзорног одбора Србијагаса, у оквиру разматрања Предлога Програма пословања, речено је да ће од 01.01.2023. године у примени бити нове регулисане продајне цене природног гаса повећане за све купце за 11%. За веће цене гаса у делатности јавног снабдевања сагласност је дала Агенција за енергетику Републике Србије. Имајући у виду да је крајем 2021. и током 2022. године Влада РС, као меру за ублажавање последица и негативних ефеката енергетске кризе, донела уредбе о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени гаса у случају поремећаја на тржишту, остваривање надокнаде разлике у цени природног гаса планирано је и за 2023. годину.

Планирање трошкова извршено је уз уважавање објективних потреба предузећа, а у зависности од категорије трошка где год је било могуће, извршена је рационализација трошкова у односу на планиране и процењене трошкове за ову годину. Тако су планирани трошкови пословања значајно нижи од износа предвиђеног за 2022. годину. План зарада је израђен без повећања основице за утврђивање основне зараде, о чему је посебно било речи, пре свега од стране представника запослених, али и чланова менаџмента и Надзорног одбора, све у циљу бољег положаја запослених Србијагаса и активности које се у том правцу предузимају.

Када је реч о инвестицијама, Планом развојних и инвестиционих активности највећа улагања идуће године предвиђена су у области транспорта и дистрибуције природног гаса. Ту се пре свега мисли на изградњу магистралног гасовода “север-југ” и разводних гасовода Лесковац-Врање, Златибор-Пријепоље, Глоговник-Сјеница, Параћин-Неготин-Прахово и Београд-Ваљево-Лозница. У делатности дистрибуције највећа улагања очекују се приликом преузимања постојећих гасоводних мрежа, али и у проширење гасне мреже средњег притиска у Новом Саду укључујући гасоводе за фабрику “Continental” и Клинички центар Војводине, а у плану је и наставак гасификације градова и општина у Србији и изградња прикључака по принципу „кључ у руке“.

ЈП „Србијагас“ ће и у наредној, 2023. години, улагати максималне напоре и предузимати све активности ради испуњења дефинисаних циљева, од којих је свакако један од најважнијих сигурност снабдевања природним гасом. Значај остварења овог циља је у овом периоду нарочито наглашен имајући у виду турбулентна политичка и привредна кретања и енергетску кризу у Европи и свету.

Чланови Надзорног одбора усвојили су данас и деветомесечни Извештај о пословању ЈП „Србијагас“, у којем је исказан позитиван финансијски резултат. Предузеће је током извештајног периода, како се наводи, измиривало своје обавезе како према добављачима, тако и остале текуће обавезе према приоритетима уз усаглашавање са Министарством финансија, имајући у виду угрожену ликвидност услед интензивираних набавки природног гаса у ситуацији енергетске кризе и примарног задатка обезбеђења довољних количина гаса за потрошњу и залихе.

Надзорни одбор Србијагаса на данашњој седници донео је и Одлуку о расподели добити предузећа по финансијском извештају за 2021. годину.

Нови Сад, 05. децембра 2022. године                                                                                    Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
Load More Posts
2022-12-05T14:19:25+01:00
Go to Top