ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Усвојен Предлог Ребаланса Програма пословања ЈП „Србијагас“ за 2023. годину

У Новом Саду је данас, 21. марта, у пословном простору Србијагаса у Мастер центру Новосадског сајма, одржана седница Надзорног одбора ЈП „Србијагас“, којој је председавао председник НО проф. др Муамер Реџовић, а присутан је био генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић са сарадницима.

Чланови Надзорног одбора су, у оквиру једногласно усвојеног и раније утврђеног дневног реда, поштујући законом одређене рокове за усвајање појединих извештаја и докумената, донели неколико одлука из своје надлежности, у циљу још бољих пословних резултата, раста и развоја компаније.

Поред Извештаја о пословању ЈП „Србијагас“ у прошлој години, Надзорни одбор усвојио је Ревизорски извештај независног ревизора о обављеној ревизији редовних годишњих финансијских извештаја за 2022. годину, а онда и Редовне годишње финансијске извештаје након извршене ревизије независног ревизора. Усвојени су и Извештаји независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја ЈП „Србијагас“ по делатностима за периоду јануар-децембар 2022, као и Финансијски извештаји по делатностима након извршене ревизије.

На данашњој седници усвојен је и Предлог Програма о изменама и допунама Програма пословања националне гасне компаније за 2023. годину. У том документу, у оквиру физичког обима пословања компаније, кориговане су, односно увећане, планске величине  укупне набавке гаса у смислу већег утискивања набављених количина природног гаса у Подземно складиште  Банатски Двор, у циљу обезбеђења сигурности снабдевања тржишта Републике Србије природним гасом у наредној зимској сезони.

У Ребаланс Програма пословања убачена је и пројекција повећања регулисаних цена за јавно снабдевање малих купаца и домаћинстава, на нивоу од 10% почев од 1. маја ове године.

Овим документом обухваћен је и измењен План зарада запослених у ЈП „Србијагас“ у складу са потписаним изменама Колективног уговора, којим је утврђено повећање основне зараде у износу од 6%, почевши од јануара ове године, а узета у обзир и флуктуација запослених.

Планирање трошкова извршено је уз уважавање објективних потреба предузећа, и у зависности од категорије трошка, где год је било могуће, извршена је рационализација трошкова у односу на планиране односно остварене трошкове у 2022. години.

Нови Сад, 21. марта 2023. године                                                        Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
2023-03-21T14:33:14+01:00
Go to Top