ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Надзорни одбор Србијагаса усвојио низ извештаја и одлука, међу којима и „Регистар ризика“ компаније

Надзорни одбор Јавног предузећа „Србијагас“, на седници одржаној у Новом Саду, којој је председавао председник НО проф. др Муамер Реџовић, а којој су поред чланова Надзорног одбора, присуствовали и представници пословодства, усвојио је низ одлука и извештаја, од значаја за пословање предузећа. Тако је, у законским роковима, усвојен Консолидовани финансијски извештај ЈП „Србијагас“ за 2022. годину и Консолидовани извештај о пословању компаније у истом периоду, са оствареним позитивним консолидованим финансијским резултатом и нето добити, када се „Србијагас“ гледа  као матично правно лице заједно са зависним и придруженим правним лицима. Највећи допринос позитивном резултату, како је истакнуто, дало је матично предузеће „Србијагас“.

Један од важнијих докумената, који су данас усвојили чланови Надзорног одбора, јесте и Извештај о самооцењивању ЈП „Србијагас“ са пресеком стања на дан 31.12.2022. године. Радна група за координацију активности на успостављању адекватног система финансијског управљања и контроле у предузећу наставила је у 2022. активности на реализацији имплементације финансијског управљања и контроле и у оквиру четвртог корака – „Процене ризика“, на основу раније утврђене листе кључних пословних система и процеса, идентификовала пословне циљеве и процењене ризике којима су они изложени, али и дефинисала начине решавања и превазилажења ризика. Надзорни одбор, у оквиру тога, усвојио је документ „Регистар ризика Јавног предузећа Србијагас“ и допуну „Стратегије управљања ризицима“, као и годишњи Извештај Радне групе за координацију активности на управљању адекватног система финансијског управљања и контроле у компанији.

На овој априлској седници, Надзорни одбор усвојио је и прве овогодишње кварталне извештаје – о процени ризика наплате краткорочних потраживања и вредновању дугорочних финансијских пласмана и потраживања, као и о вредновању залиха и датих аванса и о извршеном попису залиха природног гаса.

Нови Сад, 25.04.2023. године                                                                                     Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
2023-04-25T14:25:55+02:00
Go to Top