ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Саопштење, појашњење рачуна за децембар

Проблем са мање разумљивим рачунима, јесте наступио због штрајка „Пошта Србије“, без жеље да улазимо у оправданост штрајка запослених.
Ако се присетимо он је почео крајем октобра месеца и трајао до друге половине новембра, а у том периоду се шаљу рачуни грађанима, јер „Србијагас“ има уговор са „Пошта Србије“ о штампању и слању рачуна на кућне адресе.

Имајући у виду тада настало стање, а у жељи да купци гаса не буду оштећени за обрачунату камату, „Србијагас“ је на свом сајту, а и преко медија дао саопштење у коме информише своје купце да рачунима могу приступити преко платформе „Мој Србијагас“ и тамо видети своје обавезе у претходном периоду. Пошто добар део купаца нема приступ интернету, а тиме и платформи, „Србијагас“ је купце обавестио да им се валута (рок за плаћање) помера са 15. новембра на 15. децембар.

Као што смо навели, тиме је „Србијагас“ учинио уступак купцима, јер би им се у супротном обрачунавала камата за кашњење у плаћању.

Купци треба пажљиво да гледају на сваком рачуну шта је потрошња за текући месец, а шта износ за уплату. Износ за уплату обухвата осим износа рачуна и све претходне доспеле обавезе за гас или камату као и више уплаћен износ / преплата.

Ставка „дуг“ на децембарском рачуну код купаца који редовно измирују своје обавезе подразумева износ доспелог октобарског рачуна због промене валуте доспећа октобарског рачуна, а код купаца који имају неплаћене обавезе из ранијег периода по било ком основу, обухвата стање дуга на дан 31.12.2023. године.

Што се самих рачуна тиче, код купаца који редовно измирују своје обавезе, немају дуг за период пре 1. октобра и који су своју обавезу измирили за октобар месец пре валуте (рока за плаћање) она је у рачуну за новембар исказана као преплата, а све је доведено у нормално стање са децембарском фактуром, јер је у међувремену доспела на наплату октобарска фактура.

Понављамо, да су фактуре за октобар стигле на куће адресе купаца почетком новембра (када увек и стижу, пре истека валуте-рока плаћања), имале би валуту 15. новембар и не би било потребе за померање валуте и третирање уплата за октобар као преплате. Ово је учињено да се изађе у сусрет купцима и нема никакве везе са изборима како је наведено у тексту на неким сајтовима.

Као потврду свега наведеног достављамо конкретне рачуне за купца за потрошњу за септембар, октобар, новембар и децембар 2023. године, који уредно измирује своје обавезе.

Рачун септембар 2023.                                 Рачун октобар 2023.                              Рачун новембар 2023.                                   Рачун децембар 2023.

Нови Сад, 18.01.2024. године

Ostale vesti
2024-01-18T14:35:49+01:00
Go to Top