ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Независни ревизор позитивно оценио редовне годишње финансијске извештаје ЈП „Србијагас“ за 2023.

У Новом Саду је 26. марта одржана седница Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас“, којој је председавао председник НО проф. др Муамер Реџовић. У присуству чланова Надзорног одбора и чланова пословодства, усвојено је неколико извештаја и одлука, значајних за пословање предузећа, а поштујући законске рокове за њихово усвајање.

Надзорни одбор усвојио је данас Извештај о пословању ЈП „Србијагас“ у периоду 01.01-31.12.2023. године, у којем су још једном потврђени позитивни резултати у готово свим сегментима пословања, од сигурности снабдевања тржишта Републике Србије природним гасом, преко реализације стратешких инвестиционих пројеката, високог степена наплате текућих доспелих потраживања, па до остварења пословне и нето добити.

На седници је, затим, усвојен Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја Србијагаса за 2023. годину, у којем је, уз позитивну оцену истих, речено да ти извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијску позицију компаније на дан 31.12.2023. године, као и резултате пословања, промене на капиталу и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Чланови Надзорног одбора усвојили су, затим, Финансијске извештаје ЈП „Србијагас“ за прошлу годину након извршене ревизије независног ревизора, као и Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја по делатностима за прошлу годину, који је такође позитиван, а онда и Финансијске извештаје по делатностима након извршене ревизије независног ревизора.

Нови Сад, 26. марта 2023. године                                                         Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
2024-03-26T14:19:00+01:00
Go to Top