ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Надзорни одбор усвојио Ребаланс Програма пословања ЈП „Србијагас“ за 2024. годину

Чланови Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас“ усвојили су на данашњој седници, којој је председавао проф. др Муамер Реџовић, председник НО, Извештај независног ревизора о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја ЈП „Србијагас“ за период 01.01-31.12.2023. године, Консолидоване финансијске извештаје предузећа за прошлу годину након извршене ревизије независног ревизора, као и Консолидовани извештај о пословању предузећа за 2023. годину.

Консолидовани извештаји, добили су позитивно мишљење без примедби екстерног ревизора, који је оценио да они истинито и објективно приказују финансијску позицију економске целине коју чине Јавно предузеће „Србијагас“ и његова зависна и придружена друштва у земљи и иностранству, на дан 31. децембар 2023. године, као и резултате пословања, промене на капиталу и токове готовине, а све у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

У 2023. години остварен је позитиван консолидовани нето резултат, који је за 51,4% већи него 2022. године, а на консолидоване показатеље пословања, као и ранијих година, у највећој мери утицали су позитивни резултати пословања матичног предузећа, ЈП „Србијагас“.

И овом приликом истакнуто је да је током претходних година, у складу са препорукама оснивача, Владе Републике Србије, након извршених конверзија потраживања по основу испоруке природног гаса, Србијагас стекао учешће у капиталу неколико стратешких предузећа у нашој земљи и да је на тај начин, сачувано више хиљада радних места, као и да је кроз супституцију увоза и повећање извоза, смањен спољнотрговински дефицит земље и повећана конкурентност наше привреде.

На седници Надзорног одбора усвојен је и Предлог Програма о изменама и допунама Програма пословања компаније за 2024. годину, уважавајући околности и промене које су се десиле у међувремену, а које битно утичу на пословање компаније, нарочито у контексту инвестиција и стратешких инфраструктурних пројеката на транспортном и дистрибутивном гасоводном систему, уз уважавање Закључака Владе Републике Србије.

Такође, овим Ребалансом уважена су сва значајна кретања и промене појединих пословних показатеља у прва четири месеца 2024. године, која се такође битно рефлектују на пословање предузећа.

Предлог Програма о изменама и допунама програма пословања ЈП „Србијагас“ за 2024. годину, путем Министарства рударства и енергетике, биће достављен Влади Републике Србије на сагласност.

Седници Надзорног одбора, која је одржана у Новом Саду, поред чланова НО, присуствовали су и представници пословодства компаније.

Нови Сад, 13. јуна 2024. године                                                     Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
2024-06-13T12:40:58+02:00
Go to Top