ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Надзорни одбор ЈП „Србијагас“ одржао седницу у Београду

У Београду је у среду, 23. октобра, одржана седница Надзорног одбора Јавног предузећа Србијагас. Седници, којој су присуствовали сви чланови Надзорног одбора, председавао је проф. др Муамер Реџовић, председник Надзорног одбора, а у њеном раду учествовали су и чланови пословодства, заменица генералног директора Србијагаса Блаженка Мандић и извршни директори појединих функција.
Надзорни одбор је усвојио Извештај о пословању компаније за период 01.01-30.06. 2019. године, у којем се констатује да је ЈП „Србијагас“ у том периоду остварило позитиван финансијски резултат и нето добит.
На седници НО истакнуто је да је ЈП „Србијагас“ и у првој половини 2019. године спроводило политику сигурног снабдевања потрошача природним гасом и да је позитивно кретање и побољшање већине показатеља пословања, као и смањењe губитака у првом полугодишту, остварено захваљујући пословним одлукама, предузетим мерама и активностима са циљем рационализације трошкова, побољшања ефикасности наплате потраживања и нарочито активности и инвестиција у пројекте од стратешког значаја за државу Србију.
Чланови Надзорног одбора усвојили су на седници, поред осталог, и Одлуку о покрићу губитка из ранијих година, који ће делом бити покривен и из нераспоређене добити предузећа, утврђене са стањем на дан 31.12.2018. године.

Београд, 23. октобра 2019. године Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
Load More Posts
Кол центар - техника 0800 021 020 Комерцијала - рачуни 0800 202 024 Позиви на ове бројеве су бесплатни
2019-11-06T15:21:50+00:00
Go to Top