ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Саопштење о статусу малог купца

Јавно предузеће „Србијагас“ обавештава сва домаћинства прикључена на дистрибутивни гасоводни систем Србијагаса, у складу са Законом о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14), члан 261, став 1, тачка 15, да припадају категорији „Мали купци“.
Осталим купцима природног гаса, који нису домаћинства, а који у складу са Законом о енергетици, члан 2, став 1, тачка 38 имају статус Малог купца, ЈП „Србијагас“ је послао писано обавештење о статусу.
Напомене:
Од 1. јануара 2015. године право на јавно снабдевање по ценама које регулише Агенција за енергетику имају само домаћинства и мали купци природног гаса – крајњи купци чија је годишња потрошња природног гаса до 100.000 m3 и чији су сви објекти прикључени на дистрибутивни систем.
Јавни снабдевач ЈП „Србијагас” је обавештен о листи купаца који испуњавају услове за статус малог купца.

Нови Сад, 20.01.2020. године                                   Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
Load More Posts
Кол центар - техника 0800 021 020
Комерцијала - рачуни 0800 202 024
Позиви на ове бројеве су бесплатни
2020-01-20T12:23:00+00:00