ЋИРИЛИЦА / ЛАТИНИЦА / ЕНГЛЕСКИ / РУСКИ

Надзорни одбор ЈП “Србијагас” у Новом Саду одржао прву седницу у 2020. години

У среду, 22. јануара, у Новом Саду је одржана седница Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас“, којој је председавао председник НО проф. др Муамер Реџовић.

На дневном реду прве седнице у 2020. години били су извештаји и одлуке који су значајни за редовно пословање и управљање предузећем.

Чланови Надзорног одбора, у складу са законским роковима, а у оквиру редовног извештавања комисија, усвојили су, између осталог Извештај о процени ризика наплате краткорочних потраживања и пласмана са стањем на дан 31.12.2019. године, Извештај о вредновању дугорочних финансијских пласмана, дугорочних потраживања и квалификацији заједничких аранжмана са стањем на дан 31.12.2019. године, Извештај о вредновању залиха и датих аванса ЈП „Србијагас“ на дан 31.12.2019, Извештај за сагледавање одступања тржишних вредности у односу на књиговодствене вредности некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина, нематеријалне имовине и преиспитивање века и резидуалне вредности средстава Србијагаса, такође са стањем на дан 31.12.2019. године.

Надзорни одбор усвојио је данас и Етички кодекс интерне ревизије, План интерне ревизије ЈП „Србијагас“ за 2020. годину, као и Стратешки план интерне ревизије компаније за трогодишњи период до 2022. године, а све у циљу ефективнијег и ефикаснијег функционисања предузећа и остварења његових пословних циљева и резултата.

Данашњој седници, поред чланова Надзорног одбора, у име пословодства, присуствовали су заменица генералног директора ЈП „Србијагас“ Блаженка Мандић и извршни директори појединих функција предузећа.

Нови Сад, 22. јануар 2020. године Служба за односе с јавношћу и маркетинг

Ostale vesti
Load More Posts
Кол центар - техника 0800 021 020 Комерцијала - рачуни 0800 202 024 Позиви на ове бројеве су бесплатни
2020-01-22T13:37:19+00:00
Go to Top